KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:24
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.417 25.754 250.287 -8.275.964 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
-15.304.730 15.579.758 275.028 275.028
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -2.287 -2.701.201 -2.978.515 -2.978.515
Dönem Karı (Zararı)
-2.701.201 -2.701.201 -2.701.201
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -2.287 -277.314 -277.314
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 23.467 250.287 -23.580.694 -2.701.201 67.366.885 67.366.885
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.803.108 -1.803.108 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.109 -2.922.906 -2.838.797 -2.838.797
Dönem Karı (Zararı)
-2.922.906 -2.922.906 -2.922.906
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.109 84.109 84.109
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.998 250.287 -21.777.586 -2.922.906 68.860.823 68.860.823


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.285.956 -2.621.240
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
10.640.329 16.006.407
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 10.102.924 15.055.603
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 537.405 950.804
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-13.219.741 -15.881.026
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -12.139.286 -14.706.407
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] -19.564 -17.038
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -1.060.891 -1.157.581
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-2.579.412 125.381
Ödenen Faiz
[27] -2.943.833 -1.844.111
Alınan Faiz
[27] 1.744.627 901.421
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] -136.963 516.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
[7] -370.375 -2.320.353
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.932.916 -326.796
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
189.113 2.824.389
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 189.113 2.824.389
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.122.029 -3.151.185
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -2.122.029 -3.151.185
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.492.118 -1.896.730
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
11.184.997 3.026.318
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 11.184.997 3.026.318
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.127.881 -4.787.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -3.127.881 -4.746.120
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -41.261
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[6,7] 435.002 -135.667
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.273.246 -4.844.766
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.273.246 -4.844.766
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.821.920 11.936.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 8.095.166 7.092.049


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 8.095.166 5.821.920
Ticari Alacaklar
[6] 4.366.593 3.432.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720 4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.361.873 3.428.118
Diğer Alacaklar
[7] 1.445.378 1.241.003
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.406.896 1.230.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.482 10.651
Stoklar
[8] 238.396 777.768
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 292.098 518.054
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
292.098 518.054
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 960.484 823.521
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 1.394.192 1.937.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.394.192 1.937.275
ARA TOPLAM
16.792.307 14.552.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.792.307 14.552.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 600.483 455.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
600.483 455.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.240.107 3.224.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 52.126.000 52.126.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 42.502.139 43.568.869
Binalar
36.645.359 37.177.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.148.436 1.380.014
Taşıtlar
650.616 788.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.345.078 1.773.005
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.712.650 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.468.729 99.374.459
TOPLAM VARLIKLAR
115.261.036 113.926.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 6.080.000 2.055.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 6.080.000 2.055.000
Banka Kredileri
[5] 6.080.000 2.055.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.605.432 8.287.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 14.605.432 8.287.387
Banka Kredileri
[5] 14.605.432 8.287.387
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 959.057 2.929.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
959.057 2.929.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 187.232 414.260
Diğer Borçlar
[7] 104.715 18.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
87.098 10.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.617 8.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 200.482 1.305.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
200.482 1.305.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 268.688 279.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
268.688 279.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 527.220 310.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
527.220 310.487
ARA TOPLAM
22.932.826 15.600.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.932.826 15.600.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 18.294.609 21.422.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 18.294.609 21.422.490
Banka Kredileri
18.294.609 21.422.490
Diğer Borçlar
[7] 1.222.983 1.038.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
679.811 244.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
543.172 794.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 286.404 402.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
286.404 402.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 3.663.391 3.762.413
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.467.387 26.626.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.400.213 42.227.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
68.860.823 71.699.620
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.488.392 31.404.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.488.392 31.404.283
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.552.390 31.552.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.998 -148.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -21.777.586 -23.580.694
Net Dönem Karı veya Zararı
-2.922.906 1.803.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
68.860.823 71.699.620
TOPLAM KAYNAKLAR
115.261.036 113.926.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 11.005.212 15.541.110 787.251 4.848.488
Satışların Maliyeti
[23] -11.578.767 -14.256.927 -2.712.941 -4.569.149
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-573.555 1.284.183 -1.925.690 279.339
BRÜT KAR (ZARAR)
-573.555 1.284.183 -1.925.690 279.339
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.060.891 -1.157.581 -278.293 -260.902
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 549.213 974.022 75.505 327.188
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -34.635 -50.497 -14.942 -7.050
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.119.868 1.050.127 -2.143.420 338.575
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 85.301 47.133 42.928 68
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.642.760 -3.509.580 0 -497.710
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[26] 15.913 53.209 14.661 -1.848
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.661.414 -2.359.111 -2.085.831 -160.915
Finansman Gelirleri
[27] 1.744.627 901.421 880.343 183.841
Finansman Giderleri
[27] -2.128.864 -1.850.433 -1.165.560 -1.085.895
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-3.045.651 -3.308.123 -2.371.048 -1.062.969
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
122.745 606.922 13.199 741.620
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] 122.745 606.922 13.199 741.620
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.922.906 -2.701.201 -2.357.849 -321.349
DÖNEM KARI (ZARARI)
-2.922.906 -2.701.201 -2.357.849 -321.349
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-2.922.906 -2.701.201 -2.357.849 -321.349
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.109 -277.312 -59.040 -280.156
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-275.026 -275.026
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 107.832 -2.857 -75.692 -6.412
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.723 571 16.652 1.282
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] -23.723 571 16.652 1.282
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.109 -277.312 -59.040 -280.156
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.838.797 -2.978.513 -2.416.889 -601.505
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-2.838.797 -2.978.513 -2.416.889 -601.505http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887322


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.042 Değişim: 0,00% Hacim : 44.709 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.959 19.01.2022 Yüksek 2.044
Açılış: 1.979
13,4414 Değişim: 0,12%
Düşük 13,3729 20.01.2022 Yüksek 13,4820
Açılış: 13,425
15,2772 Değişim: 0,22%
Düşük 15,1890 20.01.2022 Yüksek 15,3165
Açılış: 15,2436
795,07 Değişim: -0,09%
Düşük 791,48 20.01.2022 Yüksek 797,02
Açılış: 795,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.