KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 18:12
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.417 25.754 250.287 -8.275.964 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.579.758 15.579.758 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.844 -2.379.852 -2.377.008 -2.377.008
Dönem Karı (Zararı)
-2.379.852 -2.379.852 -2.379.852
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.844 2.844 2.844
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.827.417 28.598 250.287 -23.855.722 -2.379.852 67.693.364 67.693.364
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.390 -148.107 250.287 -23.580.694 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.803.108 -1.803.108 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
143.149 -565.057 -421.908 -421.908
Dönem Karı (Zararı)
-565.057 -565.057 -565.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
143.149 143.149 143.149
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -4.958 250.287 -21.777.586 -565.057 71.277.712 71.277.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.603.767 -975.899
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
9.753.273 12.593.555
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 9.288.260 11.972.100
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 465.013 621.455
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-10.678.716 -10.979.293
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -9.891.496 -10.083.611
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] 0 997
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -787.220 -896.679
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-925.443 1.614.262
Ödenen Faiz
[27] -945.517 -757.968
Alınan Faiz
[27] 864.284 736.000
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] -101.213 685.227
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
[7] -495.878 -3.253.420
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.922.451 -3.418.662
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
58.360 73.488
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 58.360 73.488
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.980.811 -3.492.150
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -1.980.811 -3.492.150
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.274.353 -205.075
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8.022.038 5.248.420
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 8.022.038 5.248.420
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.619.961 -4.787.381
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.619.961 -4.746.120
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -41.261
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[6,7] -127.724 -666.114
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.748.135 -4.599.636
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.748.135 -4.599.636
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.821.920 11.936.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 8.570.055 7.337.179


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 8.570.055 5.821.920
Ticari Alacaklar
[6] 4.594.006 3.432.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720 4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.589.286 3.428.118
Diğer Alacaklar
[7] 1.322.129 1.241.003
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.283.675 1.230.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.454 10.651
Stoklar
[8] 238.396 777.768
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 304.518 518.054
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
304.518 518.054
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 924.734 823.521
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 1.288.819 1.937.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.288.819 1.937.275
ARA TOPLAM
17.242.657 14.552.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
17.242.657 14.552.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 544.970 455.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
544.970 455.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.225.446 3.224.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 52.126.000 52.126.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 42.855.264 43.568.869
Binalar
36.841.123 37.177.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.225.629 1.380.014
Taşıtlar
621.943 788.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.453.919 1.773.005
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.712.650 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.751.680 99.374.459
TOPLAM VARLIKLAR
115.994.337 113.926.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 4.205.000 2.055.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 4.205.000 2.055.000
Banka Kredileri
[5] 4.205.000 2.055.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14.159.425 8.287.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 14.159.425 8.287.387
Banka Kredileri
[5] 14.159.425 8.287.387
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 834.325 2.929.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
834.325 2.929.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 113.910 414.260
Diğer Borçlar
[7] 25.960 18.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
14.649 10.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.311 8.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 200.142 1.305.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
200.142 1.305.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 279.589 279.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
279.589 279.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 486.237 310.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
486.237 310.487
ARA TOPLAM
20.304.588 15.600.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
20.304.588 15.600.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 19.802.529 21.422.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 19.802.529 21.422.490
Banka Kredileri
19.802.529 21.422.490
Diğer Borçlar
[7] 656.439 1.038.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
117.085 244.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
539.354 794.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 259.827 402.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
259.827 402.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 3.693.242 3.762.413
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
24.412.037 26.626.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
44.716.625 42.227.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.277.712 71.699.620
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.547.432 31.404.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.547.432 31.404.283
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.552.390 31.552.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.958 -148.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -21.777.586 -23.580.694
Net Dönem Karı veya Zararı
-565.057 1.803.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.277.712 71.699.620
TOPLAM KAYNAKLAR
115.994.337 113.926.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 10.217.961 10.692.622 1.209.510 3.116.813
Satışların Maliyeti
[23] -8.865.826 -9.687.778 -1.889.620 -4.185.749
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.352.135 1.004.844 -680.110 -1.068.936
BRÜT KAR (ZARAR)
1.352.135 1.004.844 -680.110 -1.068.936
Genel Yönetim Giderleri
[24] -782.598 -896.679 -351.712 -206
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 473.708 646.834 225.385 208.695
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -19.693 -43.447 0 33.387
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.023.552 711.552 -806.437 -827.060
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 42.373 47.065 4.237 1.389
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -1.642.760 -3.011.870 -1.408.268 -1.143.770
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[26] 1.252 55.057 10.674 -18.122
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-575.583 -2.198.196 -2.199.794 -1.987.563
Finansman Gelirleri
[27] 864.284 717.580 297.574 405.108
Finansman Giderleri
[27] -963.304 -764.538 -612.023 -649.703
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-674.603 -2.245.154 -2.514.243 -2.232.158
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
109.546 -134.698 358.576 -101.761
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] 109.546 -134.698 358.576 -101.761
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.057 -2.379.852 -2.155.667 -2.333.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
-565.057 -2.379.852 -2.155.667 -2.333.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-565.057 -2.379.852 -2.155.667 -2.333.919
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,01000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
143.149 2.844 58.337 13.900
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 183.524 3.555 74.791 17.375
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-40.375 -711 -16.454 -3.475
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] -40.375 -711 -16.454 -3.475
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
143.149 2.844 58.337 13.900
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-421.908 -2.377.008 -2.097.330 -2.320.019
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
-421.908 -2.377.008 -2.097.330 -2.320.019http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867402


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.352 Değişim: -0,86% Hacim : 3.552 Mio.TL Son veri saati : 12:35
Düşük 1.348 19.07.2021 Yüksek 1.358
Açılış: 1.358
8,5484 Değişim: -0,18%
Düşük 8,5282 23.07.2021 Yüksek 8,5720
Açılış: 8,564
10,0676 Değişim: -0,11%
Düşük 10,0419 23.07.2021 Yüksek 10,1047
Açılış: 10,079
495,62 Değişim: -0,39%
Düşük 492,25 23.07.2021 Yüksek 498,15
Açılış: 497,54
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.