KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.06.2020 - 18:32
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.304.730 -15.304.730 -15.304.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -173.861 17.382.866 16.933.978 16.933.978
Dönem Karı (Zararı)
17.382.866 17.382.866 17.382.866
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -173.861 -448.888 -448.888
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 -148.107 250.287 -23.580.693 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 -148.107 250.287 -23.580.693 1.803.108 71.699.620 71.699.620
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.803.108 1.803.108 1.803.108
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 -212.498 -127.686 -127.686
Dönem Karı (Zararı)
-212.498 -212.498 -212.498
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
84.812 84.812 84.812
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.552.390 -63.295 250.287 -21.777.586 1.590.610 73.375.042 73.375.042


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
566.022 -541.771
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
8.359.310 21.101.080
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 8.115.964 19.840.709
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 243.346 1.260.371
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-7.932.997 -21.885.021
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -7.497.489 -18.489.064
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] 0 -1.931.995
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -435.508 -1.463.962
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
426.313 -783.941
Ödenen Faiz
[27] -338.751 0
Alınan Faiz
[27] 566.710 1.814.489
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] -67.534 405.070
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-20.716 -1.977.389
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-527.542 -2.898.521
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
45.000 2.897.841
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 45.000 2.897.841
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-572.542 -5.796.362
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -572.542 -5.796.362
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
71.915 -2.674.603
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.250.000 1.529.626
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 2.250.000 1.529.626
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.933.276 -3.782.924
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -1.933.276 -3.741.663
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] 0 -41.261
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[6,7] -244.809 -421.305
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.395 -6.114.895
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
110.395 -6.114.895
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.821.920 11.936.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.932.315 5.821.920


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 5.932.315 5.821.920
Ticari Alacaklar
[6] 4.556.792 3.432.838
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720 4.720
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
4.552.072 3.428.118
Diğer Alacaklar
[7] 1.288.772 1.241.003
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.250.317 1.230.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.455 10.651
Stoklar
[8] 361.805 777.768
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 251.484 518.054
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 251.484 518.054
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 891.055 823.521
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 1.250.067 1.937.275
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.250.067 1.937.275
ARA TOPLAM
14.532.290 14.552.379
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.532.290 14.552.379
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 510.058 455.396
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
510.058 455.396
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.214.772 3.224.194
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 52.126.000 52.126.000
Maddi Duran Varlıklar
[13] 43.337.007 43.568.869
Binalar
37.036.890 37.177.602
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.302.821 1.380.014
Taşıtlar
698.928 788.248
Mobilya ve Demirbaşlar
1.585.719 1.773.005
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.712.649 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.187.837 99.374.459
TOPLAM VARLIKLAR
113.720.127 113.926.838
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 4.305.000 2.055.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 4.305.000 2.055.000
Banka Kredileri
[5] 4.305.000 2.055.000
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6.394.860 8.287.387
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 6.394.860 8.287.387
Banka Kredileri
[5] 6.394.860 8.287.387
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 1.832.360 2.929.729
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
1.832.360 2.929.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 373.320 414.260
Diğer Borçlar
[7] 45.285 18.752
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
35.487 10.417
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9.798 8.335
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 396.871 1.305.449
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
396.871 1.305.449
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 279.589 279.589
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
279.589 279.589
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 220.016 310.487
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
220.016 310.487
ARA TOPLAM
13.847.301 15.600.653
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
13.847.301 15.600.653
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 21.381.741 21.422.490
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 21.381.741 21.422.490
Banka Kredileri
21.381.741 21.422.490
Diğer Borçlar
[7] 768.627 1.038.842
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
0 244.809
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
768.627 794.033
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 312.052 402.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 312.052 402.820
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 4.035.364 3.762.413
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.497.784 26.626.565
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
40.345.085 42.227.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
73.375.042 71.699.620
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 49.875.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.489.095 31.404.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.489.095 31.404.283
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.552.390 31.552.390
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-63.295 -148.107
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
[21] 250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -21.777.586 -23.580.694
Net Dönem Karı veya Zararı
1.590.610 1.803.108
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
73.375.042 71.699.620
TOPLAM KAYNAKLAR
113.720.127 113.926.838


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 9.008.451 7.575.809
Satışların Maliyeti
[23] -6.976.206 -5.502.029
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.032.245 2.073.780
BRÜT KAR (ZARAR)
2.032.245 2.073.780
Genel Yönetim Giderleri
[24] -430.886 -896.473
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 248.323 438.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -19.693 -76.834
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.829.989 1.538.612
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 38.136 45.676
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -234.492 -1.868.100
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[26] -9.422 73.179
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.624.211 -210.633
Finansman Gelirleri
[27] 566.710 312.472
Finansman Giderleri
[27] -351.281 -114.835
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.839.640 -12.996
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-249.030 -32.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] -249.030 -32.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.590.610 -45.933
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.590.610 -45.933
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.590.610 -45.933
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,03000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
84.812 -11.056
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 108.733 -13.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.921 2.764
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
[20] -23.921 2.764
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
84.812 -11.056
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.675.422 -56.989
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.675.422 -56.989http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850273


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.968 Değişim: 1,15% Hacim : 15.125 Mio.TL Son veri saati : 15:18
Düşük 1.946 26.01.2022 Yüksek 1.975
Açılış: 1.951
13,5172 Değişim: 0,30%
Düşük 13,4418 26.01.2022 Yüksek 13,5742
Açılış: 13,477
15,2869 Değişim: 0,30%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,3236
Açılış: 15,2419
804,13 Değişim: 0,38%
Düşük 798,48 26.01.2022 Yüksek 805,34
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.