KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

21.02.2020 - 18:37
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Transferler
-9.448.166 9.448.166 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.143.161 68.117 3.220 -15.579.758 2.634.740 2.634.740
Dönem Karı (Zararı)
-15.579.758 -15.579.758 -15.579.758
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.143.161 68.117 3.220 18.214.498 18.214.498
Sermaye Arttırımı
14.962.500 24.937.500 44.225 39.944.225 39.944.225
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.416 25.754 250.287 -8.275.963 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-15.304.730 -15.304.730 -15.304.730
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -173.861 17.382.866 16.933.978 16.933.978
Dönem Karı (Zararı)
17.382.866 17.382.866 17.382.866
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-275.027 -173.861 -448.888 -448.888
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 0 11.947.636 31.552.389 -148.107 250.287 -23.580.693 1.803.108 71.699.620 71.699.620


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-541.771 -2.549.884
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
21.101.080 26.405.912
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[4,6,25] 19.840.709 23.533.837
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[4,6,25] 1.260.371 2.872.075
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-21.885.021 -28.613.864
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[4,6,25] -18.489.064 -20.986.395
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[4,6,25] -1.986.096 -6.764.254
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[4,7,25] -1.409.861 -863.215
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-783.941 -2.207.952
Alınan Faiz
[27] 1.814.489 129.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[10] 405.070 155.817
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.977.389 -626.949
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.898.521 -13.311.047
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.897.841 56.679
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,26] 2.897.841 56.679
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.796.362 -13.367.726
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,26] -5.796.362 -13.367.726
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.674.603 27.345.992
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 39.944.225
Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 0 39.944.225
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-3.741.663 -3.362.497
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] -3.741.663 -3.362.497
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
1.488.365 2.414.485
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] 1.529.626 2.864.999
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
[5] -41.261 -450.514
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
[6,7] -421.305 -11.650.221
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.114.895 11.485.061
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.114.895 11.485.061
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 11.936.815 451.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 5.821.920 11.936.815


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 5.821.920 11.936.815
Ticari Alacaklar
[6] 3.432.838 3.802.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4.720 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.428.118 3.802.751
Diğer Alacaklar
[7] 1.241.003 1.557.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
1.230.352 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10.651 1.557.883
Stoklar
[8] 777.768 447.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 518.054 503.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
518.054 503.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 823.521 1.228.591
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 1.937.275 1.116.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
1.937.275 1.116.768
ARA TOPLAM
14.552.379 20.593.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
14.552.379 20.593.724
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 455.396 773.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 181.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
455.396 591.745
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.224.194 3.159.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 52.126.000 26.520.780
Maddi Duran Varlıklar
[13] 43.568.869 67.684.128
Arazi ve Arsalar
22.800.000
Binalar
37.177.602 37.681.609
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.380.014 1.696.508
Taşıtlar
788.248 1.043.712
Mobilya ve Demirbaşlar
1.773.005 2.012.299
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.450.000 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
99.374.459 98.137.481
TOPLAM VARLIKLAR
113.926.838 118.731.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 2.055.000 4.746.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
[5] 2.055.000 4.746.120
Banka Kredileri
2.055.000 4.746.120
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.287.387 6.799.022
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 8.287.387 6.799.022
Banka Kredileri
8.287.387 6.799.022
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
[6] 2.929.729 4.008.912
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.929.729 4.008.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[14] 414.260 246.273
Diğer Borçlar
[7] 18.752 1.175.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10.417 203.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8.335 972.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 1.305.449 1.084.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 1.305.449 1.084.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 279.589 304.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
279.589 304.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 310.487 381.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
310.487 381.496
ARA TOPLAM
15.600.653 18.746.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
15.600.653 18.746.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 21.422.490 22.473.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 21.422.490 22.473.033
Banka Kredileri
21.422.490 22.473.033
Diğer Borçlar
[7] 1.038.842 2.164.677
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
244.809 1.626.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
794.033 537.679
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 402.820 95.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 402.820 95.709
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 3.762.413 5.181.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.626.565 29.914.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
42.227.218 48.660.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
71.699.620 70.070.372
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 24.937.500
Sermaye Avansı
[18] 0 24.937.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.404.283 31.853.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.404.283 31.853.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.552.390 31.827.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-148.107 25.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -23.580.694 -8.275.963
Net Dönem Karı veya Zararı
1.803.108 -15.579.757
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
71.699.620 70.070.372
TOPLAM KAYNAKLAR
113.926.838 118.731.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 19.915.925 19.987.515
Satışların Maliyeti
[23] -19.784.392 -20.480.366
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
131.533 -492.851
BRÜT KAR (ZARAR)
131.533 -492.851
Genel Yönetim Giderleri
[24] -1.409.861 -863.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 1.300.594 2.946.969
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -476.793 -7.894.356
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-454.527 -6.303.453
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 6.410.257 5.195.346
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -5.496.165 -12.902.137
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[26] 65.108 468.380
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
524.673 -13.541.864
Finansman Gelirleri
[27] 1.814.489 129.200
Finansman Giderleri
[27] -1.911.178 -2.493.182
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
427.984 -15.905.846
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
1.375.124 326.089
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] 1.375.124 326.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.803.108 -15.579.757
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.803.108 -15.579.757
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.803.108 -15.579.757
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 0,04000000 -0,62000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
17.972.521 18.214.497
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
[13] 22.682.976 22.682.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[19] -217.325 85.145
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.493.130 -4.553.624
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-4.493.130 -4.553.624
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.972.521 18.214.497
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.775.629 2.634.740
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.775.629 2.634.740http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821011


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.927 Değişim: 0,00% Hacim : 31.256 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.928
Açılış: 1.917
13,7506 Değişim: -0,34%
Düşük 13,7046 07.12.2021 Yüksek 13,8423
Açılış: 13,7976
15,5399 Değişim: -0,26%
Düşük 15,4992 07.12.2021 Yüksek 15,6429
Açılış: 15,5798
787,50 Değişim: -0,22%
Düşük 785,03 07.12.2021 Yüksek 792,42
Açılış: 789,27
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.