KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2019 - 20:27
KAP ***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAYLA*** YAYLA ENERJİ ÜRETİM TURİZM VE İNŞAAT TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Avansı Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
9.975.000 11.903.411 13.684.255 -42.363 250.287 1.168.983 -9.448.166 27.491.407 27.491.407
Transferler
-9.448.166 9.448.166 1.034.501 1.034.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.795 996.706 996.706 996.706
Dönem Karı (Zararı)
996.706 37.795 37.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
37.795
Sermaye Arttırımı
14.962.500 44.225 15.006.725 15.006.725
Dönem Sonu Bakiyeler
24.937.500 11.947.636 13.684.255 -4.568 250.287 -8.279.183 996.706 43.532.633 43.532.633
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
24.937.500 24.937.500 11.947.636 31.827.417 25.754 250.287 -8.275.964 -15.579.758 70.070.372 70.070.372
Transferler
-15.579.758 15.579.758 -56.990 -56.990
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.057 -45.933 -45.933 -45.933
Dönem Karı (Zararı)
-45.933 -11.057 -11.057
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.057
Sermaye Arttırımı
24.937.500 -24.937.500
Dönem Sonu Bakiyeler
49.875.000 11.947.636 31.827.417 14.697 250.287 -23.855.722 -45.933 70.013.383 70.013.383


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.073.579 -5.717.661
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
8.461.007 5.559.192
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
[24,6] 8.040.340 4.598.261
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
[26,27] 420.667 960.931
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-8.774.416 -10.373.936
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
[24,6] -6.026.658 -4.992.719
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
[26,27] -1.851.285 -5.070.377
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
[25] -896.473 -310.840
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-313.409 -4.814.744
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
[9] 776.879 -66.144
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-3.537.049 -836.773
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-339.018 -63.349
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
67.140 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[12,13,24] 67.140 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-406.158 -63.349
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
[12,13,24] -406.158 -63.349
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.192.068 6.372.454
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 15.006.725
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
[18,19] 0 15.006.725
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.645.341 6.184.382
Kredilerden Nakit Girişleri
[5] 7.645.341 6.184.382
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-4.746.120 -4.005.782
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -4.746.120 -4.005.782
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
[7] -666.114 -10.705.672
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
[5] -41.039 -107.199
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.220.529 591.444
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.220.529 591.444
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 11.936.815 451.754
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
[4] 10.716.286 1.043.198


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
[4] 10.716.286 11.936.815
Ticari Alacaklar
[6] 3.338.220 3.802.751
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.338.220 3.802.751
Diğer Alacaklar
[7] 3.063.403 1.557.883
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
642.099 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.421.304 1.557.883
Stoklar
[8] 228.545 447.024
Peşin Ödenmiş Giderler
[9] 626.417 503.892
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
626.417 503.892
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
[10] 464.290 1.228.591
Diğer Dönen Varlıklar
[11] 597.960 1.116.768
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
597.960 1.116.768
ARA TOPLAM
19.035.121 20.593.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.035.121 20.593.724
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
[7] 722.709 773.487
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
412.538 594.280
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
310.171 179.207
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
[3] 3.232.265 3.159.086
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
[12] 26.520.780 26.520.780
Maddi Duran Varlıklar
[14] 67.551.715 67.684.128
Arazi ve Arsalar
22.852.898 22.800.000
Binalar
37.491.079 37.681.609
Tesis, Makine ve Cihazlar
1.611.711 1.696.508
Taşıtlar
991.713 1.043.712
Mobilya ve Demirbaşlar
2.154.314 2.012.299
Yapılmakta Olan Yatırımlar
2.450.000 2.450.000
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
98.027.469 98.137.481
TOPLAM VARLIKLAR
117.062.590 118.731.205
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.746.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 4.746.120
Banka Kredileri
[5] 4.746.120
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8.574.372 6.799.022
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
[5] 8.574.372 6.799.022
Banka Kredileri
8.574.150 6.757.761
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
222 41.261
Ticari Borçlar
[6] 2.374.197 4.008.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.374.197 4.008.912
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
[15] 193.217 246.273
Diğer Borçlar
[7] 138.037 1.175.327
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
122.597 203.253
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
15.440 972.074
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
[9] 97.038 1.084.521
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
97.038 1.084.521
Kısa Vadeli Karşılıklar
304.741 304.741
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
[15] 304.741 304.741
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
[11] 289.295 381.496
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
289.295 381.496
ARA TOPLAM
11.970.897 18.746.412
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.970.897 18.746.412
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
28.147.715 22.473.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
[5] 28.147.715 22.473.033
Banka Kredileri
28.147.715 22.473.033
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
[7] 1.596.447 2.164.677
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
960.884 1.626.998
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
635.563 537.679
Uzun Vadeli Karşılıklar
[15] 122.973 95.709
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
122.973 95.709
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
[16] 5.211.175 5.181.002
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
35.078.310 29.914.421
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
47.049.207 48.660.833
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
70.013.383 70.070.372
Ödenmiş Sermaye
[18] 49.875.000 24.937.500
Sermaye Avansı
24.937.500
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
[19] 11.947.636 11.947.636
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
31.842.113 31.853.169
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[20] 31.842.113 31.853.169
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
31.827.416 31.827.416
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.697 25.753
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
250.287 250.287
Yasal Yedekler
[21] 250.287 250.287
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
[22] -23.855.720 -8.275.962
Net Dönem Karı veya Zararı
-45.933 -15.579.758
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
70.013.383 70.070.372
TOPLAM KAYNAKLAR
117.062.590 118.731.205


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
[23] 7.575.809 6.032.925
Satışların Maliyeti
[23] -5.502.029 -4.825.601
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.073.780 1.207.324
BRÜT KAR (ZARAR)
2.073.780 1.207.324
Genel Yönetim Giderleri
[24] -896.473 -310.840
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
[25] 438.139 995.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
[25] -76.834 -3.984.329
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.538.612 -2.092.483
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
[26] 45.676 5.138.667
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
[26] -6.620
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
[3] 73.179 28.081
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.650.847 3.074.265
Finansman Gelirleri
[26] 312.472 22.722
Finansman Giderleri
[26] -1.976.315 -1.429.094
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-12.996 1.667.893
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-32.937 -671.187
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[27] -32.937 -671.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.933 996.706
DÖNEM KARI (ZARARI)
-45.933 996.706
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-45.933 996.706
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürüdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 28 -0,00100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-11.056 37.795
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
[16] -13.820 47.244
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.764 -9.449
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
[28] 2.764 -9.449
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.056 37.795
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-56.989 1.034.501
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-56.989 1.034.501http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/763363


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.007 Değişim: -0,37% Hacim : 5.223 Mio.TL Son veri saati : 10:47
Düşük 1.992 21.01.2022 Yüksek 2.016
Açılış: 2.008
13,4365 Değişim: 0,45%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4600
Açılış: 13,3767
15,2336 Değişim: 0,59%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,2535
Açılış: 15,144
793,98 Değişim: 0,51%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.