;

KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.03.2022 - 19:56
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 0 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.601.358 81.605.202 -86.206.560 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
170.075.044 170.075.044 170.075.044
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.425.874 -447.421 978.453 978.453
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-21.551.616 -21.551.616 -21.551.616
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -9.466.700 9.466.700 -9.466.700 -9.466.700 -9.466.700
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -25.429.007 78.924.196 -2.638.876 -1.647.046 39.064.441 121.511.381 170.075.044 529.659.065 529.659.065
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
170.071.969 -170.075.044 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
256.056.383 256.056.383 256.056.383
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
274.566.202 3.511.207 -5.436.754 272.640.655 272.640.655
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-40.886.526 -40.886.526 -40.886.526
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
20 -10.586.302 10.586.302 -10.586.302 -10.586.302 -10.586.302
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
20 149.798.932 -36.015.309 353.490.398 872.331 -7.083.800 49.650.743 240.113.597 256.056.383 1.006.883.275 1.006.883.275


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-7.834.459 299.728.368
Dönem Karı (Zararı)
256.056.383 170.075.044
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
159.936.532 128.712.848
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 86.360.693 73.082.607
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.339.043 3.189.962
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 253.361 804.526
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
8 2.085.682 2.385.436
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.513.087 6.277.340
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.086.694 3.598.299
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 426.393 2.679.041
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
15.052.541 5.512.516
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
28 -13.344 -2.728.330
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 15.081.688 15.053.991
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 -21.053.244 -12.159.981
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 21.037.441 5.346.836
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.112.600 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
20 -18.112.600 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 70.783.768 48.030.838
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20-26 0 -7.380.415
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-371.631.295 22.008.249
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-108.644.464 14.575.114
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 3.702.685 -1.814.541
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -112.347.149 16.389.655
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.175.388 -598.532
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -1.175.388 -598.532
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -313.823.096 -145.403.969
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -48.491.649 -27.008.014
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
153.234.607 212.926.938
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
5 153.234.607 212.926.938
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 9.189.493 4.161.339
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
301.699 96.854
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 301.699 96.854
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 52.498.005 28.075.760
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-114.720.502 -64.817.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -118.041.492 -51.060.624
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 3.320.990 -13.756.617
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
44.361.620 320.796.141
Ödenen Faiz
29 18.105.887 15.863.401
Alınan Faiz
28 -4.261.793 -7.851.364
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -66.040.173 -29.079.810
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-183.109.969 -91.040.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.353.354 5.688.217
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 1.353.354 5.688.217
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-145.999.148 -75.040.056
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -119.405.553 -63.327.847
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -26.593.595 -11.712.209
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
2.422.351 -138.465
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 2.422.351 -138.465
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -40.886.526 -21.550.660
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
11.166.573 -7.239.636
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
321.237.937 268.050.049
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
14 321.237.937 268.050.049
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.640.968 -257.742.473
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -242.503.468 -221.409.401
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
14 -43.137.500 -36.333.072
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 0 -68.475
Ödenen Faiz
29 -18.105.887 -15.863.401
Alınan Faiz
28 4.261.793 7.851.364
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -10.586.302 -9.466.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-179.777.855 201.447.768
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-5.436.754 -447.421
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-185.214.609 201.000.347
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 296.601.025 93.242.109
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 111.386.416 294.242.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 111.399.760 296.601.025
Finansal Yatırımlar
10 0 0
Ticari Alacaklar
231.159.375 143.805.713
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 3.269.791 6.972.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 227.889.584 136.833.237
Diğer Alacaklar
1.564.013 3.836.000
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 943.171 3.365.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 620.842 470.478
Stoklar
8 668.116.135 356.378.721
Peşin Ödenmiş Giderler
9 85.230.518 43.577.979
Diğer Dönen Varlıklar
7 169.705.833 51.664.341
ARA TOPLAM
1.267.175.634 895.863.779
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.267.175.634 895.863.779
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Diğer Alacaklar
2.351.374 1.326.350
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.351.374 1.326.350
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 28.232.417 10.832.380
Maddi Duran Varlıklar
12 725.296.572 340.106.407
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 65.427.997 97.998.950
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 42.536.836 25.914.087
Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.741.483 16.902.373
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 41.723.509 27.373.141
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
929.311.188 520.454.688
TOPLAM VARLIKLAR
2.196.486.822 1.416.318.467
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
60.034.142 23.813.945
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
14 60.034.142 23.813.945
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
159.570.041 90.737.830
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
130.085.220 59.353.615
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 130.085.220 59.353.615
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
29.484.821 31.384.215
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 29.484.821 31.384.215
Ticari Borçlar
484.358.567 352.177.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-5 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 484.358.567 352.177.204
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 29.196.472 20.006.979
Diğer Borçlar
781.202 479.503
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 781.202 479.503
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
124.849.739 72.351.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 124.849.739 72.351.734
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 21.599.995 19.575.446
Kısa Vadeli Karşılıklar
4.145.722 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 4.145.722 1.045.672
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
5.861.925 5.214.592
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 5.861.925 5.214.592
ARA TOPLAM
890.397.805 585.402.905
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
890.397.805 585.402.905
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
195.582.597 249.956.347
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 195.582.597 249.956.347
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 45.806.230 75.291.062
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
14 149.776.367 174.665.285
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.291.703 17.706.556
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 16.291.703 17.706.556
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 87.331.442 33.593.594
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.205.742 301.256.497
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.189.603.547 886.659.402
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.006.883.275 529.659.065
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -36.015.309 -25.429.007
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
354.362.729 76.285.320
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 354.362.729 76.285.320
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 872.331 -2.638.876
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 353.490.398 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.083.800 -1.647.046
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -7.083.800 -1.647.046
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
49.650.743 39.064.441
Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı
0
Yasal Yedekler
20 49.650.743 39.064.441
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 240.113.597 121.511.381
Net Dönem Karı veya Zararı
256.056.383 170.075.044
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.006.883.275 529.659.065
TOPLAM KAYNAKLAR
2.196.486.822 1.416.318.467


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 2.858.976.118 1.748.056.658
Satışların Maliyeti
22 -1.868.164.511 -1.065.609.160
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
990.811.607 682.447.498
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
990.811.607 682.447.498
Genel Yönetim Giderleri
23 -92.279.459 -60.738.176
Pazarlama Giderleri
23 -541.007.463 -357.404.500
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -10.742.603 -6.666.819
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 156.571.213 90.312.842
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -159.928.287 -93.545.059
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
343.425.008 254.405.786
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 21.833.451 1.921.599
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
365.258.459 256.327.385
Finansman Gelirleri
28 82.756.987 30.656.270
Finansman Giderleri
29 -121.175.295 -68.877.773
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
326.840.151 218.105.882
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.783.768 -48.030.838
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -68.064.722 -48.655.256
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -2.719.046 624.418
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
256.056.383 170.075.044
DÖNEM KARI (ZARARI)
256.056.383 170.075.044
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
256.056.383 170.075.044
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
278.077.409 1.425.874
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
12 310.244.296
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 4.501.547 1.828.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-36.668.434 -402.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
30 -35.678.094
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
30 -990.340 -402.170
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-5.436.754 -447.421
Yabancı Para Çevrim Farkları
-5.436.754 -447.421
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-5.436.754 -447.421
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
272.640.655 978.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
528.697.038 171.053.497
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
528.697.038 171.053.497http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009282


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.451 Değişim: 1,35% Hacim : 39.179 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.421 26.05.2022 Yüksek 2.456
Açılış: 2.423
16,3568 Değişim: -0,05%
Düşük 16,2440 26.05.2022 Yüksek 16,4688
Açılış: 16,3646
17,5452 Değişim: 0,43%
Düşük 17,4329 26.05.2022 Yüksek 17,6499
Açılış: 17,4695
971,33 Değişim: -0,35%
Düşük 965,08 26.05.2022 Yüksek 977,51
Açılış: 974,77
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.