KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

09.11.2020 - 19:44
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-679.723 -679.723 -679.723
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
67.087.373 67.087.373 67.087.373
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.614 -198.098 -504.712 -504.712
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -3.012.029 -1.026.635 23.520.345 72.400.533 67.087.373 373.206.446 373.206.446
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
149.798.932 -15.962.307 78.924.196 -4.064.750 -1.199.625 24.996.383 70.924.495 86.206.560 389.623.884 389.623.884
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-22.089 -22.089 -22.089
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.601.358 81.605.202 -86.206.560 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
98.713.214 98.713.214 98.713.214
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.003.485 -425.877 -3.429.362 -3.429.362
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-8.707.191 8.707.191 -8.707.191 -8.707.191 -8.707.191
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -24.669.498 78.924.196 -7.068.235 -1.625.502 38.304.932 143.800.417 98.713.214 476.178.456 476.178.456


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
255.952.326 59.157.338
Dönem Karı (Zararı)
98.713.214 67.087.373
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.715.202 48.539.929
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11-12-13 53.462.725 22.888.313
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-164.683 625.317
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 -164.683 625.317
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.631.889 2.330.424
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 1.998.354 2.330.424
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 1.633.535 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
8.148.759 2.254.687
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 12.120.112 3.381.374
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-24 3.835.357 -11.251.073
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-25 -7.806.710 10.124.386
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 27.929.405 20.441.188
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
20-26 -6.292.893
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
73.089.424 -63.383.604
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
64.667.662 -13.669.814
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 -1.806.177 2.006.757
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 66.473.839 -15.676.571
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-665.849 -182.196
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -665.849 -182.196
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -84.518.040 -51.257.269
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 -31.224.608 5.676.023
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 115.520.354 -5.218.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
115.520.354 -5.218.202
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 8.175.150 3.249.234
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 478.229 161.041
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 478.229 161.041
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 43.460.286 17.433.616
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-42.803.760 -19.576.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -35.635.332 -7.251.919
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -7.168.428 -12.324.118
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
258.517.840 52.243.698
Ödenen Faiz
29 11.210.098 21.897.515
Alınan Faiz
28 -3.764.082 -553.830
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -9.989.442 -14.430.045
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-22.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-45.308.483 -46.946.080
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 -290.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 2.055.763 18.882.595
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.054.241 18.882.595
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -47.393.960 -65.538.675
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-40.272.127 -60.998.276
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.121.833 -4.540.399
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 29.714 0
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
29.714
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
19.806.647 -13.112.415
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
14 156.951.950 64.129.925
Kredilerden Nakit Girişleri
156.951.950 64.129.925
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -95.060.552 -55.898.655
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-94.992.077 -55.672.351
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -68.475 -226.304
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -25.931.544
Ödenen Faiz
29 -11.210.098 -21.897.515
Alınan Faiz
28 3.764.082 553.830
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
20 -8.707.191
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
230.450.490 -901.157
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -425.877 -198.098
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14 230.024.613 -1.099.255
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 93.242.109 64.079.474
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 323.266.722 62.980.219


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 323.266.722 93.242.109
Finansal Yatırımlar
10 956 956
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
956 956
Ticari Alacaklar
96.185.115 164.532.189
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 6.964.112 5.157.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 89.221.003 159.374.254
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
3.546.984 3.178.227
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3-6 2.827.582 2.857.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 719.402 320.931
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 297.878.228 213.360.188
Peşin Ödenmiş Giderler
9 54.044.108 22.211.343
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
54.044.108 22.211.343
Diğer Dönen Varlıklar
7 36.239.049 603.719
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
36.239.049 603.719
ARA TOPLAM
811.161.162 497.128.731
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
811.161.162 497.128.731
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Ticari Alacaklar
8.738 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 8.738
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
1.144.743 877.365
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5 1.144.743 877.365
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 10.855.416 11.884.526
Maddi Duran Varlıklar
12 329.879.487 314.864.823
Arazi ve Arsalar
54.571.042 54.437.517
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
440.818 28.246
Binalar
107.353.388 105.832.457
Tesis, Makine ve Cihazlar
86.643.493 83.882.732
Taşıtlar
3.166.879 2.521.200
Mobilya ve Demirbaşlar
45.106.391 40.936.105
Özel Maliyetler
28.673.482 26.884.635
Taşıyıcı Bitkiler
0
Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar
0
Yapılmakta Olan Yatırımlar
3.923.994 341.931
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 75.615.428 61.855.196
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 23.103.641 20.051.232
Diğer Haklar
65.551 41.887
Patentler
7.525.265 6.241.220
Markalar
10.752.000 10.464.178
Lisanslar
1.470.987 1.657.978
Bilgisayar Yazılımları
2.314.467 1.645.969
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
975.371
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.652.838 11.260.995
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.652.838 11.260.995
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 24.278.182 16.389.931
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
475.539.473 437.185.068
TOPLAM VARLIKLAR
1.286.700.635 934.313.799
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.352.438 109.654.594
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
51.352.438 109.654.594
Banka Kredileri
24.615.243 86.056.393
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 26.737.195 23.598.201
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 57.696.711 47.249.399
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
57.696.711 47.249.399
Banka Kredileri
14 57.696.711 47.249.399
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
259.123.891 151.410.249
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 259.123.891 151.410.249
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 24.020.790 15.845.640
Diğer Borçlar
860.878 382.649
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 210.000 80.000
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 650.878 302.649
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 87.736.260 44.275.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 87.736.260 44.275.974
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 18.574.923
Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.777.647 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.777.647 1.856.484
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 10.025.300 15.481.356
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
10.025.300 15.481.356
ARA TOPLAM
511.168.838 386.156.345
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
511.168.838 386.156.345
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
248.329.278 119.764.637
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
248.329.278 119.764.637
Banka Kredileri
14 191.677.076 75.118.432
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 56.652.202 44.646.205
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.785.277 15.936.301
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 21.785.277 15.936.301
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 29.238.786 22.832.632
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
299.353.341 158.533.570
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
810.522.179 544.689.915
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
476.178.456 389.623.884
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -24.669.498 -15.962.307
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
71.855.961 74.859.446
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
71.855.961 74.859.446
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -7.068.235 -4.064.750
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
20 -1.625.502 -1.199.625
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -1.625.502 -1.199.625
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.304.932 24.996.383
Yasal Yedekler
38.304.932 24.996.383
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 143.800.417 70.924.495
Net Dönem Karı veya Zararı
98.713.214 86.206.560
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
476.178.456 389.623.884
TOPLAM KAYNAKLAR
1.286.700.635 934.313.799


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 1.121.277.170 839.506.211 515.603.329 283.425.315
Satışların Maliyeti
22 -691.856.533 -495.146.662 -305.369.108 -167.203.438
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
429.420.637 344.359.549 210.234.221 116.221.877
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
429.420.637 344.359.549 210.234.221 116.221.877
Genel Yönetim Giderleri
23 -39.999.630 -42.651.676 -16.819.130 -16.319.585
Pazarlama Giderleri
23 -234.799.583 -197.111.991 -99.498.266 -69.548.534
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -4.758.595 -4.876.222 -1.134.653 -1.637.607
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 76.593.350 64.295.896 36.871.212 16.700.237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -68.053.092 -51.033.428 -34.887.142 -17.231.120
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
158.403.087 112.982.128 94.766.242 28.185.268
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 973.803 500.466 735.558 331.209
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.376.890 113.482.594 95.501.800 28.516.477
Finansman Gelirleri
28 -54.268.931 -31.165.127 -24.029.784 1.929.427
Finansman Giderleri
29 21.534.660 5.211.094 17.431.851 1.097.872
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
126.642.619 87.528.561 88.903.867 31.543.776
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-27.929.405 -20.441.188 -19.390.036 -6.689.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -28.564.365 -20.263.057 -18.951.932 -6.599.116
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 634.960 -178.131 -438.104 -90.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
98.713.214 67.087.373 69.513.831 24.854.602
DÖNEM KARI (ZARARI)
98.713.214 67.087.373 69.513.831 24.854.602
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
98.713.214 67.087.373 69.513.831 24.854.602
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-3.003.485 -306.614 606.428 -28.678
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -3.850.622 -383.267 777.472 -35.847
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
847.137 76.653 -171.044 7.169
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 847.137 76.653 -171.044 7.169
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-425.877 -198.098 -155.452 178.408
Yabancı Para Çevrim Farkları
-425.877 -198.098 -155.452 178.408
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.429.362 -504.712 450.976 149.730
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
95.283.852 66.582.661 69.964.807 25.004.332
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
95.283.852 66.582.661 69.964.807 25.004.332http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887512


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,4796 Değişim: 0,02%
Düşük 13,4420 26.01.2022 Yüksek 13,5332
Açılış: 13,477
15,2494 Değişim: 0,05%
Düşük 15,2088 26.01.2022 Yüksek 15,2914
Açılış: 15,2419
800,25 Değişim: -0,11%
Düşük 799,08 26.01.2022 Yüksek 804,35
Açılış: 801,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.