KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 23:08
KAP ***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YATAS*** YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 42.799.695 25.090.345 -11.081.201 999.353 79.374.196 -3.596.261 -307.917 12.789.314 19.725.898 69.349.999 235.143.421 235.143.421
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
2.745.325 2.745.325 2.745.325
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 69.349.999 -69.349.999 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
40.976.760 40.976.760 40.976.760
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-301.484 -1.005.198 -1.306.682 -1.306.682
Sermaye Arttırımı
20 106.999.237 -25.090.345 -999.353 -80.909.539 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.405.068 6.669.928 -6.669.928 -3.405.068 -3.405.068
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 79.374.196 -3.897.745 -1.313.115 19.459.242 4.241.755 40.976.760 274.153.756 274.153.756
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20 149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -2.705.415 -828.537 19.459.242 1.502.178 75.639.181 307.303.508 307.303.508
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
-679.723 -679.723 -679.723
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
20 4.061.103 71.578.078 -75.639.181 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
20 0
Dönem Karı (Zararı)
67.087.373 67.087.373 67.087.373
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-306.614 -198.098 -504.712 -504.712
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
149.798.932 -14.486.269 78.924.196 -3.012.029 -1.026.635 23.520.345 72.400.533 67.087.373 373.206.446 373.206.446


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.157.338 10.331.056
Dönem Karı (Zararı)
67.087.373 40.976.760
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
67.087.373 40.976.760
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.539.929 25.296.346
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12-13 22.888.313 18.262.281
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
625.317 -735.262
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 625.317 -735.262
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.330.424 3.694.150
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 2.330.424 2.194.150
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 0 1.500.000
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.254.687 1.013.026
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 3.381.374 2.104.264
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
5-25 10.124.386 7.933.562
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
5-24 -11.251.073 -9.024.800
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.492
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
26 0 -6.492
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
3 20.441.188 3.068.643
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-63.383.604 -60.705.185
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.669.814 -36.393.894
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3-5 2.006.757 -3.305.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
5 -15.676.571 -33.088.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.196 205.051
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -182.196 205.051
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -51.257.269 -54.183.282
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9 5.676.023 -21.477.569
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -5.218.202 21.177.647
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-5.218.202 21.177.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
15 3.249.234 6.422.447
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 161.041 -1.214.938
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
161.041 -1.214.938
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
16 17.433.616 3.763.021
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-19.576.037 20.996.332
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7 -7.251.919 6.264.043
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7 -12.324.118 14.732.289
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
52.243.698 5.567.921
Ödenen Faiz
21.897.515 14.753.933
Alınan Faiz
-553.830 -71.678
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30 -14.430.045 -9.919.120
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-46.946.080 -55.089.291
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
10 -290.000 240.257
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12-13 18.882.595 7.456.538
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
18.882.595 6.768.767
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 687.771
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12-13 -65.538.675 -66.011.673
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.998.276 -51.935.702
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.540.399 -14.075.971
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
6 0 3.225.587
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 3.225.587
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.112.415 88.728.975
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-3.405.068
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20 -3.405.068
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
64.129.925 146.316.881
Kredilerden Nakit Girişleri
14 64.129.925 146.316.881
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-55.898.655 -39.500.583
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
14 -55.672.351 -39.398.177
Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları
14 -226.304 -102.406
Ödenen Faiz
29 -21.897.515 -14.753.933
Alınan Faiz
28 553.830 71.678
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-901.157 43.970.740
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20 -198.098 -1.005.198
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 -1.099.255 42.965.542
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
64.079.474 34.502.481
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
62.980.219 77.468.023


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 62.980.219 64.079.474
Finansal Yatırımlar
956 956
Diğer Finansal Yatırımlar
10 956 956
Ticari Alacaklar
139.073.912 114.778.342
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3-5 4.331.241 6.337.998
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 134.742.671 108.440.344
Diğer Alacaklar
354.216 231.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 354.216 231.557
Stoklar
8 202.801.527 151.544.258
Peşin Ödenmiş Giderler
46.116.100 45.465.500
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 46.116.100 45.465.500
Diğer Dönen Varlıklar
8.104.172 852.253
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7 8.104.172 852.253
ARA TOPLAM
459.431.102 376.952.340
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
459.431.102 376.952.340
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
1.000 1.000
Diğer Finansal Yatırımlar
10 1.000 1.000
Diğer Alacaklar
815.591 756.054
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 815.591 756.054
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 11.912.563 11.704.256
Maddi Duran Varlıklar
305.189.257 283.102.633
Arazi ve Arsalar
12 54.437.517 54.437.517
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
12 29.050 31.459
Binalar
12 105.132.651 93.961.494
Tesis, Makine ve Cihazlar
12 77.975.479 69.101.107
Taşıtlar
12 2.481.274 3.231.913
Mobilya ve Demirbaşlar
12 36.696.373 32.924.788
Özel Maliyetler
12 28.139.440 18.667.718
Yapılmakta Olan Yatırımlar
12 297.473 10.746.637
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 55.642.126
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.642.605 17.879.769
Diğer Haklar
13 51.646 54.961
Patentler
13 5.653.502 3.735.817
Markalar
13 10.403.230 10.200.364
Lisanslar
13 1.792.376 2.076.468
Bilgisayar Yazılımları
13 1.741.851 1.812.159
Peşin Ödenmiş Giderler
7.196.478 13.523.101
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 7.196.478 13.523.101
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 13.815.248 7.972.430
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
414.214.868 334.939.243
TOPLAM VARLIKLAR
873.645.970 711.891.583
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.692.635 38.497.602
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.692.635 38.497.602
Banka Kredileri
14 85.389.089 38.497.602
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 22.303.546 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
14 48.216.738 45.058.190
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
48.216.738 45.058.190
Banka Kredileri
14 48.216.738 45.058.190
Ticari Borçlar
130.230.070 125.323.886
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 130.230.070 125.323.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
15 15.090.889 11.535.041
Diğer Borçlar
306.736 145.695
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3-6 110.000 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 196.736 145.695
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
31.148.732 13.715.116
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16 31.148.732 13.715.116
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 6.589.388 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.777.197 2.887.598
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.777.197 2.887.598
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.547.105 16.760.822
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
7 4.547.105 16.760.822
ARA TOPLAM
346.599.490 253.923.950
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.599.490 253.923.950
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
118.204.836 123.303.647
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.233.846 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 36.233.846 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
81.970.990 123.303.647
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
14 81.970.990 123.303.647
Uzun Vadeli Karşılıklar
13.414.382 11.083.958
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 13.414.382 11.083.958
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 22.220.816 16.276.520
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.840.034 150.664.125
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
500.439.524 404.588.075
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
373.206.446 307.303.508
Ödenmiş Sermaye
20 149.798.932 149.798.932
Geri Alınmış Paylar (-)
20 -14.486.269 -14.486.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
75.912.167 76.218.781
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
75.912.167 76.218.781
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 -3.012.029 -2.705.415
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20 78.924.196 78.924.196
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.026.635 -828.537
Yabancı Para Çevrim Farkları
20 -1.026.635 -828.537
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
23.520.345 19.459.242
Yasal Yedekler
20 23.520.345 19.459.242
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 72.400.533 1.502.178
Net Dönem Karı veya Zararı
67.087.373 75.639.181
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
373.206.446 307.303.508
TOPLAM KAYNAKLAR
873.645.970 711.891.583


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
21 839.506.211 671.322.075 283.425.315 244.768.379
Satışların Maliyeti
21 -495.146.662 -387.413.937 -167.203.438 -145.932.763
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
344.359.549 283.908.138 116.221.877 98.835.616
BRÜT KAR (ZARAR)
344.359.549 283.908.138 116.221.877 98.835.616
Genel Yönetim Giderleri
23 -42.651.676 -31.614.575 -16.319.585 -9.830.114
Pazarlama Giderleri
23 -197.111.991 -168.129.437 -69.548.534 -54.197.552
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -4.876.222 -3.257.630 -1.637.607 -1.149.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 64.295.896 39.627.895 16.700.237 16.544.737
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
25 -51.033.428 -33.493.292 -17.231.120 -11.944.983
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
112.982.128 87.041.099 28.185.268 38.257.746
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
26 500.466 489.418 331.209 158.497
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 0 -22.727 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
113.482.594 87.507.790 28.516.477 38.416.243
Finansman Gelirleri
28 -31.165.127 -56.138.623 1.929.427 -37.953.917
Finansman Giderleri
29 5.211.094 12.751.608 1.097.872 10.589.919
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.528.561 44.120.775 31.543.776 11.052.245
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-20.441.188 -3.144.015 -6.689.174 4.272.443
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -20.263.057 -4.194.031 -6.599.116 3.391.257
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -178.131 1.050.016 -90.058 881.186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
67.087.373 40.976.760 24.854.602 15.324.688
DÖNEM KARI (ZARARI)
67.087.373 40.976.760 24.854.602 15.324.688
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
67.087.373 40.976.760 24.854.602 15.324.688
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-306.614 -301.484 -28.678 -363.668
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -383.267 -376.855 -35.847 -454.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
76.653 75.371 7.169 90.917
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 76.653 75.371 7.169 90.917
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-198.098 -1.005.198 178.408 -547.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
-198.098 -1.005.198 178.408 -547.183
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-504.712 -1.306.682 149.730 -910.851
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
66.582.661 39.670.078 25.004.332 14.413.837
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
66.582.661 39.670.078 25.004.332 14.413.837http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798372


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,00% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9240 Değişim: 0,14%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9379
Açılış: 15,9021
16,7720 Değişim: 0,09%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8209
Açılış: 16,7572
926,22 Değişim: -0,24%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 931,20
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.