KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

31.10.2023 - 00:00
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-827.269.465 121.893.063
Dönem Karı (Zararı)
200.566.822 79.460.971
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
200.566.822 79.460.971
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
86.207.682 42.420.978
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 11.168.697 4.669.839
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 2.569.308
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 2.569.308
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.733.282 16.969.831
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24.768.450 12.495.056
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 0 -1.204.000
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12.964.832 5.678.775
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.002.201 -1.370.831
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-121.837.359 -28.008.945
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
85.835.158 26.638.114
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 3.880.281
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 0 3.880.281
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14 73.261.479 23.066.788
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -18.034 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
8 -18.034 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
64.459 -7.364.238
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.056.876.614 24.540.543
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -81.172.846 27.700.553
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-413.813.549 -597.641.485
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-498.929 -404.361
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -413.314.620 -597.237.124
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-379.116.761 685.402.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -379.116.761 685.402.432
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-182.773.458 -90.920.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-193.859.791 -90.289.155
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
11.086.333 -631.802
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-770.102.110 146.422.492
Ödenen Temettüler
13 0 -6.350.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-24.071.884 -7.196.537
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
14 -33.095.471 -10.982.892
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
105.041.464 35.992.641
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.000 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 26.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.186.694 -3.000.132
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -20.258.133 -3.000.132
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.928.561 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 2.716.743
Alınan Temettüler
11.577.278 10.568.119
Alınan Faiz
115.624.880 25.707.911
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
745.704.698 -216.895.301
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
133.096.230.312 38.922.057.873
Kredilerden Nakit Girişleri
131.814.556.000 37.357.360.877
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.281.674.312 1.564.696.996
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-132.305.625.990 -39.118.683.622
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-131.371.243.886 -37.574.834.166
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-934.382.104 -1.543.849.456
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
33.866.628 -3.091.016
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-67.124.515 -13.901.818
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.641.737 -3.276.718
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.476.697 -59.009.597
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
23.476.697 -59.009.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 473.856.650 327.630.588
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19 497.333.347 268.620.991


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 25.957.325 6.886.574 804 71.475.201 66.200.668 233.809.355 233.809.355
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
4.472.018 61.728.650 -66.200.668 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
68.108 79.460.971 79.529.079 79.529.079
Dönem Karı (Zararı)
79.460.971 79.460.971 79.460.971
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
68.108 68.108 68.108
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.716.743 2.716.743 2.716.743
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 26.025.433 11.358.592 804 129.570.594 79.460.971 309.705.177 309.705.177
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -1.424.330 28.096.939 11.358.592 804 129.570.594 115.121.977 346.228.371 346.228.371
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.641.829 113.480.148 -115.121.977 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
94.956 11.574.453 200.566.822 212.236.231 212.236.231
Dönem Karı (Zararı)
200.566.822 200.566.822 200.566.822
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
94.956 11.574.453 11.669.409 11.669.409
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -1.329.374 39.671.392 13.000.421 804 243.050.742 200.566.822 558.464.602 558.464.602


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
19 724.210.304 605.564.418
Finansal Yatırımlar
3 206.623.680 125.723.947
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 206.623.680 125.723.947
Ticari Alacaklar
6 3.150.526.461 2.747.405.182
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-16 2.024.672 1.525.743
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 3.148.501.789 2.745.879.439
Diğer Alacaklar
7 215.841.490 158.456.175
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 215.841.490 158.456.175
Türev Araçlar
5 0 10.449
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 10.449
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 11.487.352 3.129.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 11.487.352 3.129.814
ARA TOPLAM
4.308.689.287 3.640.289.985
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.308.689.287 3.640.289.985
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 52.211.131 40.363.565
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 52.211.131 40.363.565
Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
8 25.186.428 8.942.297
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 32.599.825 2.181.417
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.859.860 362.723
Ertelenmiş Vergi Varlığı
14 17.333.394 13.876.601
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
14 0 6.669
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
129.190.638 65.733.272
TOPLAM VARLIKLAR
4.437.879.925 3.706.023.257
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.356.852.404 1.542.105.347
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-16 497.565.363 295.958.337
Banka Kredileri
4-16 495.930.288 295.828.579
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 1.635.075 129.758
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.859.287.041 1.246.147.010
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 4.764.805 838.030
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 868.904.068 511.532.980
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 985.618.168 733.776.000
Ticari Borçlar
6 1.355.535.372 1.734.652.133
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.355.535.372 1.734.652.133
Diğer Borçlar
7 21.171.348 10.085.015
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 21.171.348 10.085.015
Türev Araçlar
5 0 10.449
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 10.449
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
14 61.224.856 17.423.901
Kısa Vadeli Karşılıklar
42.434.926 39.646.080
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31.493.166 28.686.520
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 10.941.760 10.959.560
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 228.315
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 228.315 228.315
ARA TOPLAM
3.837.447.221 3.344.151.240
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.837.447.221 3.344.151.240
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 30.015.519 1.580.983
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-16 9.614.363 7.201
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-16 9.614.363 7.201
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 20.401.156 1.573.782
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 20.401.156 1.573.782
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.952.583 14.062.663
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11.952.583 14.062.663
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
41.968.102 15.643.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.879.415.323 3.359.794.886
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
558.464.602 346.228.371
Ödenmiş Sermaye
13 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.342.018 26.672.609
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.342.018 26.672.609
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 -1.329.374 -1.424.330
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 39.671.392 28.096.939
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 13.001.225 11.359.396
Yasal Yedekler
13 13.001.225 11.359.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
243.050.742 129.570.594
Net Dönem Karı veya Zararı
200.566.822 115.121.977
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
558.464.602 346.228.371
TOPLAM KAYNAKLAR
4.437.879.925 3.706.023.257


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
11.101.542.678 2.139.839.305 4.288.931.297 862.592.088
Satışların Maliyeti
-10.629.471.958 -1.930.398.519 -4.048.344.557 -779.288.423
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
472.070.720 209.440.786 240.586.740 83.303.665
BRÜT KAR (ZARAR)
472.070.720 209.440.786 240.586.740 83.303.665
Genel Yönetim Giderleri
-220.288.951 -120.337.994 -94.220.260 -50.941.141
Pazarlama Giderleri
-38.632.323 -16.205.969 -17.759.418 -6.232.710
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
11.453.059 5.838.668 2.203.594 1.327.711
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-428.982 -590.358 -180.944 -297.157
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
224.173.523 78.145.133 130.629.712 27.160.368
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
159.419.404 58.177.920 53.456.375 19.606.528
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-109.764.626 -33.795.294 -41.686.011 -12.996.491
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
0 0 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
273.828.301 102.527.759 142.400.076 33.770.405
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
273.828.301 102.527.759 142.400.076 33.770.405
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-73.261.479 -23.066.788 -40.461.834 -7.659.130
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
14 -76.896.426 -27.613.913 -47.389.616 -20.921.843
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 3.634.947 4.547.125 6.927.782 13.262.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
200.566.822 79.460.971 101.938.242 26.111.275
DÖNEM KARI (ZARARI)
200.566.822 79.460.971 101.938.242 26.111.275
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
200.566.822 79.460.971 101.938.242 26.111.275
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
11.669.409 68.108 12.923.215 1.471.860
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 11.847.563 341.218 13.101.369 1.471.860
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
14 -178.154 -273.110 -178.154 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
14 -178.154 -273.110 -178.154 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
11.669.409 68.108 12.923.215 1.471.860
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
212.236.231 79.529.079 114.861.457 27.583.135
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
212.236.231 79.529.079 114.861.457 27.583.135http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212131


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.009 Değişim: 0,00% Hacim : 82.126 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.993 29.11.2023 Yüksek 8.125
Açılış: 8.115
28,9429 Değişim: 0,05%
Düşük 28,8675 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,8091 Değişim: 0,14%
Düşük 31,6971 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.902,29 Değişim: 0,05%
Düşük 1.897,75 30.11.2023 Yüksek 1.905,05
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.