KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2021 - 20:24
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.623.079 29.865.477 36.488.556 0 36.488.556
Dönem Karı (Zararı)
29.865.477 29.865.477 0 29.865.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.623.079 6.623.079 0 6.623.079
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 30.226.801 4.723.291 804 21.532.657 29.865.477 149.637.813 0 149.637.813
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 41.741.491 4.723.291 804 21.532.657 44.209.066 175.496.092 0 175.496.092
Transferler
2.163.283 42.045.783 -44.209.066
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.757.921 55.173.090 38.415.169 0 38.415.169
Dönem Karı (Zararı)
55.173.090 55.173.090 0 55.173.090
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.757.921 -16.757.921 0 -16.757.921
Kar Payları
-6.350.000 -6.350.000 -6.350.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
14.246.761 14.246.761 14.246.761
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 24.983.570 6.886.574 804 71.475.201 55.173.090 221.808.022 0 221.808.022


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-548.439.055 -370.510.044
Dönem Karı (Zararı)
55.173.090 29.865.477
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
55.173.090 29.865.477
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
32.534.104 11.161.759
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 4.537.384 3.096.745
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 32.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 0 32.000
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-5.238.871 2.574.479
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.764.288 2.144.433
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 -9.651.165 430.046
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
648.006 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.492.735 868.975
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-16.090.198 -9.064.979
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25.582.933 9.933.954
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-1.224.911 488.122
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
13.310.288 755.275
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 13.310.288 755.275
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 0 212.859
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 15.711.176 7.935.553
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.053.697 -4.802.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-607.257.685 -397.023.013
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 21.547.113 -2.077.503
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-670.643.556 -291.079.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-966.626 -3.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -669.676.930 -291.075.895
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
96.959.066 -70.774.865
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 96.959.066 -70.774.570
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-55.120.308 -33.090.953
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-53.010.769 -33.915.577
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-519.550.491 -355.995.777
Ödenen Temettüler
14 -6.350.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.408.069 -3.015.207
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -18.130.495 -8.324.060
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
33.936.718 10.407.636
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
930.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.406.300 -4.071.189
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -2.382.664 -4.071.189
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -23.636 0
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.724.641 0
Alınan Temettüler
5.269.635 6.409.392
Alınan Faiz
16.418.342 8.069.433
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
593.684.764 397.768.605
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.176.527.770 38.926.820.602
Kredilerden Nakit Girişleri
34.599.058.999 38.557.663.999
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
1.577.468.771 369.156.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.560.503.525 -38.516.782.879
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.710.598.700 -38.410.262.179
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-849.904.825 -106.520.700
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
25.364 -862.196
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-20.948.907 -9.933.954
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.415.938 -1.472.968
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.182.427 37.666.197
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
1.224.911 -488.122
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
80.407.338 37.178.075
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 111.108.736 155.191.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 191.516.074 192.369.075


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 323.821.549 204.933.961
Finansal Yatırımlar
3 5.113.200 8.165.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 5.113.200 8.165.370
Ticari Alacaklar
6 1.693.011.804 1.019.852.360
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 1.252.020 285.394
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.691.759.784 1.019.566.966
Diğer Alacaklar
7 28.216.734 34.228.736
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 28.216.734 34.228.736
Türev Araçlar
5 16.781 4.307.155
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 16.781 4.307.155
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 0 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 1.129.210 646.158
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 1.129.210 646.158
ARA TOPLAM
2.051.309.278 1.272.133.740
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.051.309.278 1.272.133.740
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 37.873.398 56.368.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 37.873.398 56.368.341
Ticari Alacaklar
6 150.561.797 153.358.573
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 150.561.797 153.358.573
Diğer Alacaklar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 0 408.280
Maddi Duran Varlıklar
8 7.269.524 6.537.063
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 5.195.318 5.360.413
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 540.184 729.085
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 4.340.254 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Duran Varlıklar
15 13.136 9.399
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.793.611 222.771.154
TOPLAM VARLIKLAR
2.257.102.889 1.494.904.894
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.293.479.701 671.538.995
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 1.263.310 993.869
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 1.263.310 993.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 1.292.216.391 670.545.126
Banka Kredileri
4 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.741.049 1.947.402
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 1.055.123.448 323.575.135
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 234.351.894 345.022.589
Ticari Borçlar
6 563.619.417 466.660.351
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-17 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 563.619.417 466.660.351
Diğer Borçlar
7 3.321.324 5.428.221
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.321.324 5.428.221
Türev Araçlar
5 9.019.914 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 9.019.914 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 5.036.089 1.753.215
Kısa Vadeli Karşılıklar
10.451.705 21.169.100
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.464.205 6.437.435
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 4.987.500 14.731.665
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 426.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 223.590 426.232
ARA TOPLAM
1.885.151.740 1.166.976.114
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.885.151.740 1.166.976.114
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 147.131.483 148.388.554
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-17 447.643 1.293.764
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 447.643 1.293.764
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 146.683.840 147.094.790
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.037.474 2.229.077
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 144.646.366 144.865.713
Uzun Vadeli Karşılıklar
3.011.644 2.682.195
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.011.644 2.682.195
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 0 1.361.939
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
150.143.127 152.432.688
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.035.294.867 1.319.408.802
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
221.808.022 175.496.092
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
24.768.558 41.526.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
24.768.558 41.526.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -215.012 -215.012
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 24.983.570 41.741.491
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 6.887.378 4.724.095
Yasal Yedekler
14 6.887.378 4.724.095
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 71.475.201 21.532.657
Net Dönem Karı veya Zararı
55.173.090 44.209.066
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
221.808.022 175.496.092
TOPLAM KAYNAKLAR
2.257.102.889 1.494.904.894


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
2.212.475.284 474.140.636 871.427.222 141.146.069
Satışların Maliyeti
-2.113.740.998 -405.163.591 -842.503.713 -111.334.759
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
98.734.286 68.977.045 28.923.509 29.811.310
BRÜT KAR (ZARAR)
98.734.286 68.977.045 28.923.509 29.811.310
Genel Yönetim Giderleri
-52.710.287 -40.692.668 -18.532.961 -13.783.448
Pazarlama Giderleri
-6.218.497 -4.032.524 -2.549.668 -1.353.924
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12.710.108 2.340.312 721.550 1.349.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-288.078 -411.989 -41.478 -18.733
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
52.227.532 26.180.176 8.520.952 16.004.227
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
58.965.893 35.329.982 21.383.187 11.448.196
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-40.309.159 -23.949.869 -16.626.152 -13.054.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 0 -212.859 0 -109.205
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
70.884.266 37.347.430 13.277.987 14.289.085
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
70.884.266 37.347.430 13.277.987 14.289.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-15.711.176 -7.481.953 -3.173.303 -3.265.214
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -21.413.369 -7.702.194 -5.159.553 -3.591.902
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 5.702.193 220.241 1.986.250 326.688
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
55.173.090 29.865.477 10.104.684 11.023.871
DÖNEM KARI (ZARARI)
55.173.090 29.865.477 10.104.684 11.023.871
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
55.173.090 29.865.477 10.104.684 11.023.871
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-16.757.921 6.623.079 -1.068.954 732.331
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 -16.757.921 6.473.218 -1.068.954 732.331
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
15 0 149.861 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 0 149.861 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-16.757.921 6.623.079 -1.068.954 732.331
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.415.169 36.488.556 9.035.730 11.756.202
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
38.415.169 36.488.556 9.035.730 11.756.202http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973095


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,22% Hacim : 29.359 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,7162 Değişim: 0,39%
Düşük 13,5682 03.12.2021 Yüksek 13,7521
Açılış: 13,6633
15,4985 Değişim: -0,07%
Düşük 15,4420 03.12.2021 Yüksek 15,5562
Açılış: 15,5088
780,93 Değişim: 0,23%
Düşük 771,62 03.12.2021 Yüksek 782,35
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.