KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 21:04
KAP ***YAT* *YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT******YFMEN*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 0 100.318.158
Transferler
847.526 10.513.069 -11.360.595
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
773.452 12.626.497 13.399.949 0 13.399.949
Dönem Karı (Zararı)
12.626.497 12.626.497 0 12.626.497
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
773.452 773.452 0 773.452
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.783.757 3.679.842 804 9.163.424 12.626.497 110.543.107 0 110.543.107
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 23.603.722 3.679.842 804 9.163.424 16.587.682 116.324.257 0 116.324.257
Transferler
1.043.449 15.544.233 -16.587.682
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.623.079 29.865.477 36.488.556 0 36.488.556
Dönem Karı (Zararı)
29.865.477 29.865.477 0 29.865.477
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.623.079 6.623.079 0 6.623.079
Kar Payları
-3.175.000 -3.175.000 -3.175.000
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 30.226.801 4.723.291 804 21.532.657 29.865.477 149.637.813 0 149.637.813


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-370.510.044 -15.194.353
Dönem Karı (Zararı)
29.865.477 12.626.497
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
29.865.477 12.626.497
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.161.759 32.817.147
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9-10 3.096.745 2.537.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
32.000 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 32.000 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.574.479 4.521.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.144.433 1.836.816
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 430.046 723.500
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.961.536
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
868.975 27.587.348
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.064.979 -4.904.434
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
9.933.954 32.491.782
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
488.122 -952.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
755.275 -3.521.619
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 755.275 -3.521.619
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 212.859 126.548
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 7.935.553 3.144.326
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -93.266
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -93.266
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-4.802.249 -533.165
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-397.023.013 -52.895.513
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -2.077.503 4.942.359
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-291.079.692 -400.672.673
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-3.797 -102.955
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -291.075.895 -400.569.718
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-70.774.865 390.584.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-295 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -70.774.570 390.584.686
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.090.953 -47.749.885
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4-7-9-11-12-15-20 -33.915.577 -48.036.039
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
824.624 286.154
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-355.995.777 -7.451.869
Ödenen Temettüler
-3.175.000 -3.175.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.015.207 -1.788.015
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -8.324.060 -2.779.469
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
10.407.636 6.318.810
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 260.458
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 0 260.458
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.071.189 -1.523.454
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -4.071.189 -1.135.707
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -387.747
Alınan Temettüler
6.409.392 2.671.996
Alınan Faiz
8.069.433 4.909.810
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
397.768.605 287.990.067
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
38.926.820.602 24.382.389.070
Kredilerden Nakit Girişleri
38.557.663.999 24.382.389.070
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
369.156.603
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.516.782.879 -24.074.562.115
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-38.410.262.179 -24.074.562.115
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-106.520.700 0
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
0 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-862.196 0
Ödenen Temettüler
0
Ödenen Faiz
-9.933.954 -17.669.207
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-1.472.968 -2.167.681
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.666.197 279.114.524
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-488.122 952.116
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
37.178.075 280.066.640
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 155.191.000 154.051.362
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 192.369.075 434.118.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
20 240.220.134 181.368.887
Finansal Yatırımlar
3 4.570.261 3.676.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 4.570.261 3.676.229
Ticari Alacaklar
6 733.713.643 667.665.951
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 291.741 287.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 733.421.902 667.378.007
Diğer Alacaklar
7 36.897.227 24.817.816
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 36.897.227 24.817.816
Türev Araçlar
5 0 32.521
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 0 32.521
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 14.000 0
Diğer Dönen Varlıklar
12 916.270 668.509
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 916.270 668.509
ARA TOPLAM
1.016.331.535 878.229.913
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.016.331.535 878.229.913
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 44.853.650 37.047.100
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 44.853.650 37.047.100
Ticari Alacaklar
6 225.000.000 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 225.000.000 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 360.295 573.154
Maddi Duran Varlıklar
8 5.657.616 2.251.305
Kullanım Hakkı Varlıkları
9 6.066.961 7.531.297
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 801.253 1.021.862
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 1.437.393 1.067.291
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
284.177.168 49.492.009
TOPLAM VARLIKLAR
1.300.508.703 927.721.922
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 637.395.174 319.773.935
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4-17 947.661 835.918
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 947.661 835.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 636.447.513 318.938.017
Banka Kredileri
4 8.002.800 20.108.573
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 1.953.592 1.501.638
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 300.569.408 131.175.279
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 325.921.713 166.152.527
Ticari Borçlar
6 268.070.172 338.845.037
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6-17 0 295
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 268.070.172 338.844.742
Diğer Borçlar
7 3.484.795 2.675.910
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.484.795 2.675.910
Türev Araçlar
5 1.213.479 490.725
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 1.213.479 490.725
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 2.959.939 3.128.205
Kısa Vadeli Karşılıklar
14.671.668 15.355.306
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.413.003 4.526.687
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.258.665 10.828.619
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 421.333 271.416
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 421.333 271.416
ARA TOPLAM
928.216.560 680.540.534
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
928.216.560 680.540.534
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 219.995.586 128.441.297
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4-17 1.558.328 2.247.178
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4-17 1.558.328 2.247.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 218.437.258 126.194.119
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 2.707.738 3.451.153
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
4 215.729.520 122.742.966
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.658.744 2.415.834
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.658.744 2.415.834
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
222.654.330 130.857.131
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.150.870.890 811.397.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
149.637.813 116.324.257
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 30.226.801 23.603.722
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 30.226.801 23.603.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 30.226.801 23.603.722
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 4.724.095 3.680.646
Yasal Yedekler
14 4.724.095 3.680.646
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 21.532.657 9.163.424
Net Dönem Karı veya Zararı
29.865.477 16.587.682
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
149.637.813 116.324.257
TOPLAM KAYNAKLAR
1.300.508.703 927.721.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
468.792.429 2.129.100.691 139.607.332 1.466.737.878
Satışların Maliyeti
-400.537.577 -2.083.439.713 -110.234.454 -1.449.896.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.254.852 45.660.978 29.372.878 16.840.882
BRÜT KAR (ZARAR)
68.254.852 45.660.978 29.372.878 16.840.882
Genel Yönetim Giderleri
-40.692.668 -35.214.087 -13.783.448 -11.476.344
Pazarlama Giderleri
-4.032.524 -3.943.905 -1.353.924 -1.109.789
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.340.312 897.002 1.349.022 103.748
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-411.989 -25.503 -18.733 -15.046
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
25.457.983 7.374.485 15.565.795 4.343.451
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.052.175 74.300.537 11.886.628 13.279.582
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-23.949.869 -65.777.650 -13.054.133 -13.221.716
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -212.859 -126.549 -109.205 -52.426
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
37.347.430 15.770.823 14.289.085 4.348.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
37.347.430 15.770.823 14.289.085 4.348.891
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.481.953 -3.144.326 -3.265.214 -1.075.656
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -7.702.194 -2.779.469 -3.591.902 -766.136
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 220.241 -364.857 326.688 -309.520
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.865.477 12.626.497 11.023.871 3.273.235
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.865.477 12.626.497 11.023.871 3.273.235
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.865.477 12.626.497 11.023.871 3.273.235
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.623.079 773.452 732.331 740.776
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.473.218 814.161 732.331 779.764
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3 6.473.218 814.161 732.331 779.764
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
149.861 -40.709 0 -38.988
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 149.861 -40.709 0 -38.988
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.623.079 773.452 732.331 740.776
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
36.488.556 13.399.949 11.756.202 4.014.011
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
36.488.556 13.399.949 11.756.202 4.014.011http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885231


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.