KAP ***YAT*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

02.02.2019 - 17:47
KAP ***YAT*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***YAT*** YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -137.913 10.847.406 2.513.202 804 1.268.004 -6.129.253 71.866.045 71.866.045
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0 0
Transferler
-6.129.253 6.129.253 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.099 3.632.651 8.295.740 11.851.292 11.851.292
Dönem Karı (Zararı)
8.295.740 8.295.740 8.295.740
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-77.099 3.632.651 3.555.552 3.555.552
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 0 83.717.337
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -4.861.249 8.295.740 83.717.337 83.717.337
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.290.022 -1.290.022 -1.290.022
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
63.500.000 3.795 -215.012 14.480.057 2.513.202 804 -6.151.271 8.295.740 82.427.315 82.427.315
Transferler
319.114 7.976.626 -8.295.740 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
6.530.248 11.360.595 17.890.843 17.890.843
Dönem Karı (Zararı)
11.360.595 11.360.595 11.360.595
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
6.530.248 6.530.248 6.530.248
Dönem Sonu Bakiyeler
63.500.000 3.795 -215.012 21.010.305 2.832.316 804 1.825.355 11.360.595 100.318.158 100.318.158


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
23.679.599 -8.074.045
Dönem Karı (Zararı)
11.360.595 8.295.740
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
11.360.595 8.295.740
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
42.305.152 32.071.728
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 865.593 1.177.924
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
412.534 803.492
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 412.534 803.492
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.347.225 4.329.061
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
11 3.922.948 1.889.438
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
10 5.933.042 2.439.623
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.491.235 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28.507.739 26.550.326
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -42.463.109 -30.632.266
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 70.970.848 57.182.592
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-921.587 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.044.425 -3.385.811
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
5 -1.044.425 -3.385.811
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
13 -343.264 105.651
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.045.872 2.479.012
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-76.116 -124.484
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 -76.116 -124.484
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
12-23-24 1.511.581 136.557
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-26.616.187 -47.252.274
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
3 -100.928 -1.388.216
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-74.383.129 -82.100.461
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -74.383.129 -82.100.461
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
56.198.092 43.793.033
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 56.198.092 43.793.033
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.330.222 -7.556.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
7-10-12-27 -8.882.585 -7.771.970
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7-12 552.363 215.340
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.049.560 -6.884.806
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
11 -1.995.703 -1.189.239
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -1.374.258 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
46.417.921 31.068.923
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.116 153.000
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.116 153.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-700.276 -165.286
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
8 -678.765 -156.209
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -21.511 -9.077
Alınan Temettüler
23 1.514.277 2.151.147
Alınan Faiz
23 45.527.804 28.930.062
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-379.512.220 19.629.139
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
35.843.852.000 24.628.129.261
Kredilerden Nakit Girişleri
35.843.852.000 24.628.129.261
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.150.071.549 -24.551.933.133
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-36.150.071.549 -24.551.933.133
Ödenen Faiz
-70.518.118 -54.253.040
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24 -2.774.553 -2.313.949
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-309.414.700 42.624.017
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
921.587 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-308.493.113 42.624.017
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 462.544.475 419.920.458
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
27 154.051.362 462.544.475


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
27 170.446.025 476.454.933
Finansal Yatırımlar
3 8.407.590 8.306.750
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 8.407.590 8.306.750
Ticari Alacaklar
6 350.654.239 278.012.006
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6-17 129.763 163.377
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 350.524.476 277.848.629
Diğer Alacaklar
7 9.526.155 6.988.039
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 9.526.155 6.988.039
Türev Araçlar
5 1.064.998 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 1.064.998 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 3.298.257 4.447.652
Diğer Dönen Varlıklar
12 449.224 339.975
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
12 449.224 339.975
ARA TOPLAM
543.846.488 774.549.355
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
543.846.488 774.549.355
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 34.317.187 26.681.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3 34.317.187 26.681.133
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 481.817 138.553
Maddi Duran Varlıklar
8 1.401.069 1.365.710
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 713.870 914.546
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 109.544 1.523.111
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
37.023.487 30.623.053
TOPLAM VARLIKLAR
580.869.975 805.172.408
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 223.277.206 529.044.025
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
17-4 0 150.510.483
Banka Kredileri
4 0 0
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 0 150.510.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 223.277.206 378.533.542
Banka Kredileri
4 0 30.040.163
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 223.277.206 348.493.379
Ticari Borçlar
6 240.905.398 184.707.306
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 240.905.398 184.707.306
Diğer Borçlar
7 2.072.330 1.519.967
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.072.330 1.519.967
Türev Araçlar
5 20.573 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
5 20.573 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
11.732.420 4.832.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
11 3.075.255 2.103.310
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
10 8.657.165 2.729.123
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 252.440 1.135
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
12 252.440 1.135
ARA TOPLAM
478.260.367 720.104.866
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
478.260.367 720.104.866
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
2.291.450 1.350.205
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
11 2.291.450 1.350.205
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.291.450 1.350.205
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
480.551.817 721.455.071
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
100.318.158 83.717.337
Ödenmiş Sermaye
14 63.500.000 63.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
3.795 3.795
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 -215.012 -215.012
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -215.012 -215.012
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14 21.010.305 14.480.057
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
14 21.010.305 14.480.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
14 21.010.305 14.480.057
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 2.833.120 2.514.006
Yasal Yedekler
14 2.833.120 2.514.006
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 1.825.355 -4.861.249
Net Dönem Karı veya Zararı
11.360.595 8.295.740
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
100.318.158 83.717.337
TOPLAM KAYNAKLAR
580.869.975 805.172.408


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 387.084.829 414.713.541
Satışların Maliyeti
18 -331.307.928 -372.633.046
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
55.776.901 42.080.495
BRÜT KAR (ZARAR)
55.776.901 42.080.495
Genel Yönetim Giderleri
19 -47.109.064 -37.475.886
Pazarlama Giderleri
20 -4.334.799 -3.143.956
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.292.561 1.350.174
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -77.989 -115.549
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.547.610 2.695.278
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 220.502.956 61.907.751
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -212.387.364 -53.722.626
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
13 -256.736 -105.651
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
13.406.466 10.774.752
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
13.406.466 10.774.752
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-2.045.871 -2.479.012
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -1.374.258 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -671.613 -2.479.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
11.360.595 8.295.740
DÖNEM KARI (ZARARI)
11.360.595 8.295.740
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
11.360.595 8.295.740
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -77.099
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 -96.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 19.275
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 19.275
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
6.530.248 3.632.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
7.636.054 3.632.651
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
3 7.636.054 3.632.651
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.105.806 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-1.105.806 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
6.530.248 3.555.552
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.890.843 11.851.292
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
17.890.843 11.851.292http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737311


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.796 Değişim: 0,03% Hacim : 37.766 Mio.TL Son veri saati : 17:19
Düşük 2.762 09.08.2022 Yüksek 2.807
Açılış: 2.795
17,9435 Değişim: -0,03%
Düşük 17,6441 09.08.2022 Yüksek 17,9734
Açılış: 17,9496
18,3620 Değişim: 0,35%
Düşük 18,0560 09.08.2022 Yüksek 18,4162
Açılış: 18,2982
1.036,57 Değişim: 0,51%
Düşük 1.016,47 09.08.2022 Yüksek 1.039,15
Açılış: 1.031,32
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.