KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2021 - 20:03
KAP ***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***YAPRK*** YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 199.143 12.175.395 1.812.585 13.987.980 26.557.404 0 26.557.404
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
61.274 1.751.311 -1.812.585 -61.124 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869
Dönem Karı (Zararı)
4.165.869 4.165.869 4.165.869 0 4.165.869
Kar Payları
-213.000 -213.000 -213.000 0 -213.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.713.706 4.165.869 17.879.575 30.510.273 0 30.510.273
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
7.100.000 5.270.281 260.417 13.730.325 5.145.861 18.876.186 31.506.884 0 31.506.884
Transferler
19 73.127 5.072.734 -5.145.861 -73.127 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878
Dönem Karı (Zararı)
2.320.878 2.320.878 2.320.878 0 2.320.878
Sermaye Arttırımı
19 7.100.000 -2.043.824 -5.056.176 -5.056.176 0 0 0
Kar Payları
19 -177.500 0 -177.500 -177.500 0 -177.500
Dönem Sonu Bakiyeler
14.200.000 3.226.457 333.544 13.569.383 2.320.878 15.890.261 33.650.262 0 33.650.262


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-534.559 1.393.769
Dönem Karı (Zararı)
2.320.878 4.165.869
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.320.878 4.165.869
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.205.293 -3.698.822
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11-13 856.843 676.391
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
388 805
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 388 805
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
11.402 5.232
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 11.402 5.232
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-158.764 180.102
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -325.025 -196.629
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 305.247 362.282
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
22 336.370 184.449
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
22 -475.356 -170.000
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-747.148 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.750.126 -4.062.929
Canlı Varlıklar veya Tarımsal Ürünlerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
32 -2.750.126 -4.062.929
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 942.511 748.405
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -113.202
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -113.202
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
18 -1.360.399 -1.133.626
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
699.223 1.406.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-272.350 -321.853
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-272.350 -321.853
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
20.526 -26.542
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
20.526 -26.542
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
98.861 720.501
Canlı Varlıklardaki Azalış (Artış)
-1.656.647 -1.145.229
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.061.189 -1.351.825
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.857.475 1.931.257
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.771 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.853.704 1.931.257
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-19.158 -2.662
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.427 145.284
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.562 145.106
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
9.865 178
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-11.563 -4.043
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.720.841 1.461.305
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.720.841 1.461.305
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-185.192 1.873.240
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-349.367 -479.471
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
291.931 -689.862
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 137.624
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 137.624
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.333.369 -2.870.582
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.325.912 -2.870.582
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -7.457 0
Canlı Varlık Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.300.275 1.846.467
Alınan Faiz
24 325.025 196.629
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-894.147 5.914.159
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.065.038 8.136.300
Kredilerden Nakit Girişleri
5.065.038 8.136.300
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.435.333 -1.704.777
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.435.333 -1.704.777
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
13 -90.762 -86.481
Ödenen Temettüler
19 -177.500 -213.000
Ödenen Faiz
-255.590 -217.883
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.136.775 6.618.066
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
749.161 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-387.614 6.618.066
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 4.667.865 240.917
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
32 4.280.251 6.858.983


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
32 4.280.251 4.667.865
Ticari Alacaklar
3.294.311 3.029.255
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 3.294.311 3.029.255
Diğer Alacaklar
343 20.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 343 20.869
Stoklar
7 5.537.763 5.636.624
Canlı Varlıklar
8 3.637.720 2.936.654
Peşin Ödenmiş Giderler
1.419.234 951.908
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 1.419.234 951.908
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
25 82 135.986
Diğer Dönen Varlıklar
1.446.358 1.670.814
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.446.358 1.670.814
ARA TOPLAM
19.616.062 19.049.975
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.616.062 19.049.975
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
2.704 2.704
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.704 2.704
Canlı Varlıklar
8 26.830.665 25.425.233
Maddi Duran Varlıklar
10 16.337.393 14.792.968
Arazi ve Arsalar
2.060.240 2.060.240
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
540.261 505.081
Binalar
8.187.847 7.992.871
Tesis, Makine ve Cihazlar
4.555.340 3.109.210
Taşıtlar
740.236 892.654
Mobilya ve Demirbaşlar
250.979 230.422
Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.490 2.490
Kullanım Hakkı Varlıkları
13 377.682 452.170
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 7.040 452
Bilgisayar Yazılımları
7.040 452
Peşin Ödenmiş Giderler
664.486 70.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 664.486 70.623
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 163.888 125.295
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
44.383.858 40.869.445
TOPLAM VARLIKLAR
63.999.920 59.919.420
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.287.099 6.165.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
7.287.099 6.165.568
Banka Kredileri
27 2.964.700 5.258.207
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
27 4.322.399 907.361
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.869.523 3.312.937
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
166.026 149.202
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 166.026 149.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
1.703.497 3.163.735
Banka Kredileri
27 1.703.497 3.163.735
Ticari Borçlar
11.505.698 9.792.102
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4-5 49.238 45.528
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 11.456.460 9.746.574
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 173.666 192.824
Diğer Borçlar
293.512 271.085
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4-6 216.500 203.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
6 77.012 67.147
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
23.294 23.317
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 23.294 23.317
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 244.532 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
148.999 137.597
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 148.999 137.597
ARA TOPLAM
21.546.323 19.895.430
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.546.323 19.895.430
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
4.236.525 4.326.042
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
306.558 397.174
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
13-27 306.558 397.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3.929.967 3.928.868
Banka Kredileri
27 3.929.967 3.928.868
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 11.540
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 0 11.540
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 4.566.810 4.179.524
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.803.335 8.517.106
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
30.349.658 28.412.536
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.650.262 31.506.884
Ödenmiş Sermaye
19 14.200.000 7.100.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 3.226.457 5.270.281
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
333.544 260.417
Yasal Yedekler
19 333.544 260.417
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 13.569.383 13.730.325
Net Dönem Karı veya Zararı
2.320.878 5.145.861
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.650.262 31.506.884
TOPLAM KAYNAKLAR
63.999.920 59.919.420


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 22.044.255 17.112.043 10.840.797 8.703.084
Satışların Maliyeti
20 -19.025.272 -13.574.451 -9.952.575 -6.874.230
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.018.983 3.537.592 888.222 1.828.854
Canlı Varlıklar Gerçeğe Uygun Değer Farkları
20 2.750.126 4.062.929 1.076.923 487.731
BRÜT KAR (ZARAR)
5.769.109 7.600.521 1.965.145 2.316.585
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.900.615 -1.423.144 -966.048 -734.976
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.571.634 1.165.950 639.799 530.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -378.041 -250.559 -27.459 -37.386
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.062.087 7.092.768 1.611.437 2.074.261
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 124.122 0 124.122
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
23 -2.369.428 -2.098.470 -1.182.899 -737.178
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.692.659 5.118.420 428.538 1.461.205
Finansman Gelirleri
24 948.841 222.705 380.260 145.404
Finansman Giderleri
24 -378.111 -426.851 -193.204 -227.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
3.263.389 4.914.274 615.594 1.379.217
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-942.511 -748.405 -367.349 143.031
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -593.818 -519.828 -256.422 -173.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -348.693 -228.577 -110.927 316.426
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.320.878 4.165.869 248.245 1.522.248
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.320.878 4.165.869 248.245 1.522.248
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.320.878 4.165.869 248.245 1.522.248
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,16344211 0,29337106 0,01748204 0,10720056
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.320.878 4.165.869 248.245 1.522.248
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.320.878 4.165.869 248.245 1.522.248http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959144


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6224 Değişim: -0,06%
Düşük 8,6166 22.09.2021 Yüksek 8,6288
Açılış: 8,6272
10,1202 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1025 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,45 Değişim: 0,04%
Düşük 491,39 22.09.2021 Yüksek 492,96
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.