KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2022 - 22:26
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 3.051.888 107.198
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.051.888 107.198
BRÜT KAR (ZARAR)
3.051.888 107.198
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.720.414 -574.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 882.552 439.223
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -313.203 -22.832
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.900.823 -50.963
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.474
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 0 -5.097
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.900.823 -52.586
Finansman Giderleri
0 -69.142
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.900.823 -121.728
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
2.113 3.252
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 2.113 3.252
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.936 -118.476
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.936 -118.476
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.902.936 -118.476
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.053.002 -531.059
Dönem Karı (Zararı)
1.902.936 -118.476
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
14.723 13.478
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10-11 6.518 108
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.318 16.622
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 10.318 16.622
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -2.113 -3.252
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.970.661 -423.865
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
155.991 -283.319
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
4 -5.081.683 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 191.126 3.437
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
191.126 3.437
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -221.589 -2.534
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.506 -7.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-14.506 -7.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.575
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -136.396
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 782
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.053.002 -528.863
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.196
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-11.000 -145.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10-11 -11.000 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-145.760
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.064.002 -676.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.064.002 -676.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 6.909.643 1.401.260
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 3.845.641 724.441


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 2.970.025 6.932.781
Finansal Yatırımlar
4 10.440.525 5.358.842
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
10.440.525 5.358.842
Ticari Alacaklar
1.169.343 1.325.334
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.169.343 1.325.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
11.127 24.990
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
12 227.325 5.736
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.245.455 357.770
Diğer Dönen Varlıklar
0 0
ARA TOPLAM
16.063.800 14.005.453
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.063.800 14.005.453
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Maddi Duran Varlıklar
41.605 36.874
Diğer Maddi Duran Varlıklar
10 41.605 36.874
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.449 15.698
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 15.449 15.698
Peşin Ödenmiş Giderler
11.950 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11.950 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 10.649 9.422
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
79.653 61.994
TOPLAM VARLIKLAR
16.143.453 14.067.447
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
297.834 120.571
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 297.834 120.571
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 0 0
Diğer Borçlar
6 293 943
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 293 943
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
158.247 172.103
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.512 9.512
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 148.735 162.591
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
456.374 293.617
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
456.374 293.617
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
0 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
42.305 31.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 42.305 31.987
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 5
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
42.305 31.992
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.679 325.609
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
15.644.774 13.741.838
Ödenmiş Sermaye
15 9.000.000 9.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
38.821 38.821
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.821 38.821
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
38.821 38.821
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
0 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
4.703.017 -843.052
Net Dönem Karı veya Zararı
1.902.936 5.546.069
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
15.644.774 13.741.838
TOPLAM KAYNAKLAR
16.143.453 14.067.447


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443
Transferler
15 0 0 -19.962 19.962 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 -1.453 0 -118.476 -119.929 0 -119.929
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 14.042 -843.052 -118.476 3.052.514 0 -843.052 5.546.069 13.741.838 0 13.741.838
Transferler
15 5.546.069 -5.546.069 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 0 1.902.936 1.902.936 0 1.902.936
Dönem Sonu Bakiyeler
9.000.000 38.821 4.703.017 1.902.936 15.644.774 0 15.644.774


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.902.936 -118.476
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -1.453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
13 0 -1.816
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
16 363
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -1.453
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.902.936 -119.929
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.902.936 -119.929http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027013


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.857 Değişim: 0,00% Hacim : 40.007 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.845 15.08.2022 Yüksek 2.885
Açılış: 2.875
17,9538 Değişim: -0,02%
Düşük 17,9412 16.08.2022 Yüksek 17,9757
Açılış: 17,9581
18,2528 Değişim: -0,01%
Düşük 18,2255 16.08.2022 Yüksek 18,2836
Açılış: 18,2539
1.028,98 Değişim: 0,11%
Düşük 1.025,61 16.08.2022 Yüksek 1.029,91
Açılış: 1.027,81
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.