KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2021 - 00:27
KAP ***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VVP*** NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 107.198 347.174
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
107.198 347.174
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0
BRÜT KAR (ZARAR)
107.198 347.174
Genel Yönetim Giderleri
18 -574.552 -890.792
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 439.223 1.563.552
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -22.832 -855.308
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-50.963 164.626
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 3.474 132.362
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
21 -5.097 -310.837
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-52.586 -13.849
Finansman Giderleri
22 -69.142 -4.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-121.728 -18.832
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.252 -1.130
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 3.252 -1.130
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.476 -19.962
DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.476 -19.962
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-118.476 -19.962
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-531.059 6.039
Dönem Karı (Zararı)
-118.476 12.194
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.478 102.711
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 108 358
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 14.955
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0 14.955
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.622 -9.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 16.622 -9.445
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.252 -3.157
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 100.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-423.865 -108.866
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 -283.319 -152.474
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 3.437 71
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.437 71
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -2.534 -6.131
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.410 30.481
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -7.410 30.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 1.575 21.935
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -136.396 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
782 -2.748
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 782 -2.748
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-528.863 6.039
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.196 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-145.760 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-145.760 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-676.819 6.039
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-676.819 6.039
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.401.260 94.353
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
724.441 100.392


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 724.441 1.401.260
Finansal Yatırımlar
4 1.809.245 1.663.485
Ticari Alacaklar
552.667 269.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 38.709 30.450
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 513.958 238.898
Diğer Alacaklar
8.742 12.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 8.742 12.179
Peşin Ödenmiş Giderler
12 6.508 3.974
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 1.833 0
ARA TOPLAM
3.103.436 3.350.246
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.103.436 3.350.246
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 967 1.075
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 5.252 1.637
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.219 2.712
TOPLAM VARLIKLAR
3.109.655 3.352.958
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
13.022 20.432
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 13.022 20.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 10.889 9.314
Diğer Borçlar
6 136 136.532
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 136 136.532
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.330 3.330
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.330 3.330
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 6.789 6.007
ARA TOPLAM
34.166 175.615
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.166 175.615
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
22.932 4.857
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 22.932 4.857
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 43 43
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.975 4.900
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
57.141 180.515
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.052.514 3.172.443
Ödenmiş Sermaye
15 4.000.000 4.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
14.042 15.495
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.042 15.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14.042 15.495
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-843.052 -823.090
Net Dönem Karı veya Zararı
-118.476 -19.962
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.052.514 3.172.443
TOPLAM KAYNAKLAR
3.109.655 3.352.958


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 6.597 -420.093 -402.997 1.183.507 0 1.183.507
Transferler
100.000 -402.997 402.997 100.000
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
8.829 12.194 21.023
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 15.426 100.000 823.090 12.194 1.304.530 0 1.304.530
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 15.495 -823.090 -19.962 3.172.443 0 3.172.443
Transferler
-19.962 19.962 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.453 -118.476 -119.929
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 14.042 -843.052 -118.476 3.052.514 0 3.052.514


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.476 -19.962
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.453 8.898
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.816 11.123
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 363 -2.225
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.453 8.898
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-119.929 -11.064
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-119.929 -11.064http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939219


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.