KAP ***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2023 - 18:15
KAP ***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VRGYO*** VERA KONSEPT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
39.000.000 7.485 22.112 1.384.093 -3.768.337 36.645.353 36.645.353
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.156 650.806 660.962 660.962
Sermaye Arttırımı
111.000.000 31.666 -3.800.003 3.768.337 111.000.000 111.000.000
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
1.018.789.306 1.018.789.306 1.018.789.306
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 17.641 0 53.778 1.016.373.396 650.806 1.167.095.621 1.167.095.621
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 24.788 53.778 1.046.977.484 41.925.043 1.238.981.093 1.238.981.093
Transferler
41.925.043 -41.925.043 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
16.607 1.066.901.670 1.066.918.277 1.066.918.277
Dönem Sonu Bakiyeler
0 150.000.000 41.395 53.788 1.088.902.527 1.066.901.670 2.305.899.370 2.305.899.370


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.855.766 -73.136.433
Dönem Karı (Zararı)
1.066.901.670 650.806
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.066.901.670 650.806
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.070.659.795 -326.335
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
294.755 259.984
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-788.276.441 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-788.276.441 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.502 8.619
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
20.502 8.619
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-9.324.454 -1.328.153
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-9.324.454 -1.328.153
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-272.678.901 733.215
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-695.256 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-695.256
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
9.613.891 -73.393.193
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 9.509.770
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 9.509.770
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-113.981.298 3.742
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-113.981.298 3.742
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-3.699.847 -28.010.707
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
182.217 -248.750
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
90.174.277 9.157.410
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
90.174.277 9.157.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
190.101
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.587 -925.546
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
30.587 -925.546
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
36.717.854 16.577.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -79.456.513
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-79.456.513
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.855.766 -73.068.722
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-67.711
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.758.847 -29.457.760
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.651 513.697
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
707.651 513.697
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.466.498 -29.971.457
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 111.000.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
111.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-903.081 8.405.807
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-903.081 8.405.807
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.791.449 4.382.091
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
888.368 12.787.898


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 888.368 1.791.449
Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 347.615 79.019
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 347.615 79.019
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 98.080.101 94.380.254
Peşin Ödenmiş Giderler
9 229.471 395.081
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 229.471 395.081
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
6.173 36.194
Diğer Dönen Varlıklar
15 200.969.638 63.703.678
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
15 200.969.638 63.703.678
ARA TOPLAM
300.521.366 160.385.675
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
300.521.366 160.385.675
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
7 0 76.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 76.651
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 2.209.201.029 1.413.458.090
Maddi Duran Varlıklar
11 632.755 939.905
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı
17 197.405
Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.209.833.784 1.414.672.051
TOPLAM VARLIKLAR
2.510.355.150 1.575.057.726
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
6 98.899.007 18.049.184
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 98.899.007 18.049.184
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 306.413 120.464
Diğer Borçlar
31.004.399 7.527.792
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7 22.588.500
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5 8.415.899 7.527.792
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 50.346.920 36.959.066
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 50.346.920 36.959.066
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 200.000 200.000
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 200.000 200.000
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 566 0
İlişkili Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 566
ARA TOPLAM
180.757.305 62.856.506
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
180.757.305 62.856.506
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 28.315 7.813
Diğer Borçlar
5,7 340.160 340.160
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5,7 340.160 340.160
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 23.330.000 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 23.330.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
0 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 272.872.154
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
23.698.475 273.220.127
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
204.455.780 336.076.633
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.305.899.370 1.238.981.093
Ödenmiş Sermaye
16 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 41.395 24.788
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 41.395 24.788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 41.395 24.788
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 53.778 53.778
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 1.088.902.527 1.046.977.484
Net Dönem Karı veya Zararı
1.066.901.670 41.925.043
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.305.899.370 1.238.981.093
TOPLAM KAYNAKLAR
2.510.355.150 1.575.057.726


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
18 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
19 -4.016.608 -1.346.439 -1.736.499 -798.073
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 9.391.264 3.265.762 7.054.846 -822.200
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -384.184 -1.530.644 -99.262 378.853
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.990.472 388.679 5.219.085 -1.241.420
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
21 788.944.705 364.645 327.821
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
793.935.177 753.324 5.219.085 -913.599
Finansman Gelirleri
22 287.831 730.220 95.448 382.000
Finansman Giderleri
22 -239 -99.523 474.294 -20.946
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
794.222.769 1.384.021 5.788.827 -552.545
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
272.678.901 -733.215 2.044 -374.920
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 272.678.901 -733.215 2.044 -374.920
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.066.901.670 650.806 5.790.871 -927.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.066.901.670 650.806 5.790.871 -927.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.066.901.670 650.806 5.790.871 -927.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16.607 8.257 9.135 8.257
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
20.759 10.156 11.179 10.156
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-4.152 -1.899 -2.044 -1.899
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.152 -1.899 -2.044 -1.899
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.607 8.257 9.135 8.257
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.066.918.277 659.063 5.800.006 -919.208
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.066.918.277 659.063 5.800.006 -919.208http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213250


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.087 Değişim: 0,00% Hacim : 88.100 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.962 04.12.2023 Yüksek 8.108
Açılış: 8.051
28,9065 Değişim: -0,03%
Düşük 28,8734 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3867 Değişim: 0,13%
Düşük 31,2976 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.893,22 Değişim: 0,46%
Düşük 1.883,81 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.