KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

01.06.2020 - 19:53
KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
17 91.093 4.597
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
91.093 4.597
BRÜT KAR (ZARAR)
91.093 4.597
Genel Yönetim Giderleri
18 -260.008 -568.797
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 177.653 267.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -5.317 -145.113
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.421 -442.157
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
2.578 38.581
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.999 -403.576
Finansman Giderleri
0 -4.581
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.999 -408.157
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
6.195 5.160
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 6.195 5.160
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
12.194 -402.997
DÖNEM KARI (ZARARI)
12.194 -402.997
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
12.194 -402.997
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
6.039 -109.215
Dönem Karı (Zararı)
12.194 -140.352
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
102.711 4.726
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
358 1.586
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14.955 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14.955 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-9.445 4.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.445 4.209
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.157 -1.069
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
100.000 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.866 26.411
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-152.474 -5.674
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
71 -2.279
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
71 -2.279
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.131 -932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
30.481 26.929
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
30.481 26.929
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
21.935 11.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.748 -3.158
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-2.748 -3.158
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.039 -109.215
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 108.468
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 108.468
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 50.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
50.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.039 49.253
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.039 49.253
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
94.353 1.181
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
100.392 50.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 100.392 94.353
Finansal Yatırımlar
4 1.098.944 1.113.899
Ticari Alacaklar
162.216 9.742
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5 33.819 4.827
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 128.397 4.915
Diğer Alacaklar
1.799 1.870
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 1.799 1.870
Peşin Ödenmiş Giderler
7 6.131 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8 0 548
ARA TOPLAM
1.369.482 1.220.412
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.369.482 1.220.412
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.397 1.505
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 697 947
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 8.836 5.181
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
10.930 7.633
TOPLAM VARLIKLAR
1.380.412 1.228.045
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
30.773 292
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12 30.773 292
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 27.359 5.424
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.727 3.327
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.727 3.327
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9.935 12.683
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 9.935 12.683
ARA TOPLAM
73.794 21.726
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
73.794 21.726
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
1.906 22.580
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 1.906 22.580
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
15 182 232
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.088 22.812
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
75.882 44.538
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.304.530 1.183.507
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15.426 6.597
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.426 6.597
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15.426 6.597
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
100.000 0
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-823.090 -420.093
Net Dönem Karı veya Zararı
12.194 -402.997
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.304.530 1.183.507
TOPLAM KAYNAKLAR
1.380.412 1.228.045


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856
Transferler
-374.247 374.247 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
31 -140.352 -140.321
Sermaye Arttırımı
50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
1.050.000 -20 -420.093 -140.352 489.325 0 489.325
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
2.000.000 6.597 0 -420.093 -402.997 1.183.507
Transferler
15 100.000 -402.997 402.997 100.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15 8.829 12.194 21.023
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 15.426 100.000 -823.090 12.194 1.304.530 0 1.304.530


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
12.194 -402.997
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.829 6.648
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.036 8.310
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.207 -1.662
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.829 6.648
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
21.023 -396.349
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
21.023 -396.349http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848313


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,6839 Değişim: -0,25%
Düşük 13,6757 06.12.2021 Yüksek 13,7054
Açılış: 13,7054
15,4852 Değişim: -0,33%
Düşük 15,4677 06.12.2021 Yüksek 15,5243
Açılış: 15,5243
784,58 Değişim: -0,25%
Düşük 784,30 06.12.2021 Yüksek 785,77
Açılış: 785,77
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.