KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2019 - 19:36
KAP ***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor

***VRA*** VERA VENTURE GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Genel Yönetim Giderleri
17 -457.476 -151.135 -461.542 -147.958
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 152.345 82.022 108.537 25.734
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -123.868 -53.350 -15.413 -12.867
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-428.999 -122.463 -368.418 -135.091
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
20 33.696 4.801 -4 -4
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-395.303 -117.662 -368.422 -135.095
Finansman Giderleri
-250 -250 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-395.553 -117.912 -368.422 -135.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.188 6.291 1.515 527
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
16 5.188 6.291 1.515 527
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-390.365 -111.621 -366.907 -134.568
DÖNEM KARI (ZARARI)
-390.365 -111.621 -366.907 -134.568
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-390.365 -111.621 -366.907 -134.568
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-949.226 -1.216
Dönem Karı (Zararı)
-390.365 -366.907
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
18.459 22.602
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 2.433 1.271
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.233 7.578
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 19.233 7.578
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 15.268
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
4 0 15.268
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16 -3.207 -1.515
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-577.320 343.089
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
4 -605.322 303.166
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5 3.238 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
6 -832 -122
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
7 -54 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12 21.401 24.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
13 3.148 12.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.101 3.264
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
14 1.101 3.264
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-949.226 -1.216
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.000.000 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
15 1.000.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.774 -1.216
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.774 -1.216
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.181 1.803
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
51.955 587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 51.955 1.181
Finansal Yatırımlar
4 1.197.190 591.868
Ticari Alacaklar
5 10.120 13.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 10.120 13.358
Diğer Alacaklar
6 2.273 1.441
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.273 1.441
Peşin Ödenmiş Giderler
7 54 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
8-16 548 2
ARA TOPLAM
1.262.140 607.850
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.262.140 607.850
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
10 1.612 2.150
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 1.263 3.158
Ertelenmiş Vergi Varlığı
16 4.112 1.916
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.987 7.224
TOPLAM VARLIKLAR
1.269.127 615.074
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
12 34.575 13.174
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
12 34.575 13.174
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 7.445 4.297
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 2.673 0
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.673 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
14 8.802 7.701
ARA TOPLAM
53.495 25.172
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
53.495 25.172
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.179 9.581
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 17.179 9.581
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
16 0 465
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.179 10.046
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
70.674 35.218
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.198.453 579.856
Ödenmiş Sermaye
15 2.000.000 1.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
15 8.911 -51
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
8.911 -51
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 8.911 -51
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-420.093 -45.846
Net Dönem Karı veya Zararı
-390.365 -374.247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.198.453 579.856
TOPLAM KAYNAKLAR
1.269.127 615.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -82 -45.846 954.072 0 954.072
Transferler
0 -45.846 45.846 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 624 0 -366.907 -366.283 0 -366.283
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000 542 -45.846 -366.907 587.789 587.789
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000 -51 -45.846 -374.247 579.856 0 579.856
Transferler
0 0 -374.247 374.247 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 8.962 0 -390.365 -381.403 0 -381.403
Sermaye Arttırımı
1.000.000 0 0 1.000.000 0 1.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
2.000.000 8.911 420.093 390.365 1.198.453 0 1.198.453


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-390.365 -111.621 -366.907 -134.568
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
8.962 15.053 624 935
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
11.203 18.817 780 1.169
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.241 -3.764 -156 -234
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-2.241 -3.764 -156 -234
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.962 15.053 624 935
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-381.403 -96.568 -366.283 -133.633
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-381.403 -96.568 -366.283 -133.633



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/795667


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4554 Değişim: -0,55%
Düşük 8,4096 14.05.2021 Yüksek 8,5093
Açılış: 8,502
10,2709 Değişim: 0,01%
Düşük 10,2081 14.05.2021 Yüksek 10,3044
Açılış: 10,27
501,15 Değişim: 0,37%
Düşük 496,97 14.05.2021 Yüksek 502,11
Açılış: 499,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.