KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

29.04.2021 - 13:37
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Transferler
222.025 -446.876 446.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
27.959 507.310 535.269 535.269
Dönem Karı (Zararı)
27.959 507.310 535.269 535.269
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -57.157 387.469 7.123.726 507.310 34.961.348 34.961.348
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
59 59 59
Transferler
-306.220 306.220
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.786 342.839 344.625 344.625
Dönem Karı (Zararı)
1.786 342.839 344.625 344.625
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -21.473 387.469 6.781.182 342.839 34.490.017 34.490.017


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.662.493 1.167.137
Dönem Karı (Zararı)
342.839 507.310
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 342.839 507.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
242.390 82.335
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 19.906 12.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
106.037 52.811
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 106.037 52.811
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 118.250 12.174
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 -1.803 4.579
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.130.169 597.484
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.867.851 -2.643.173
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -11.867.851 -2.643.173
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.823.252 810.383
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -1.823.252 810.383
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
17.829.634 2.442.783
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 17.829.634 2.442.783
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.362 -12.509
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 -8.362 -12.509
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.715.398 1.187.129
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -52.905 -19.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.662.493 1.167.137
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.662.493 1.167.137
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.726.219 10.948.513
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.388.712 12.115.650


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.388.712 7.726.219
Ticari Alacaklar
25.391.554 13.523.703
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 25.391.554 13.523.703
Diğer Alacaklar
29.310.224 27.689.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 29.310.224 27.689.330
Peşin Ödenmiş Giderler
139.509 37.778
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 139.509 37.778
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 131.879 131.879
Diğer Dönen Varlıklar
9.374 12.543
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 9.374 12.543
ARA TOPLAM
67.371.252 49.121.452
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
67.371.252 49.121.452
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
1.044.918 941.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 1.044.918 941.122
Maddi Duran Varlıklar
20 302.962 359.559
Tesis, Makine ve Cihazlar
20.623 36.513
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
282.339 323.046
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 459.421 463.437
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
459.421 463.437
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 28.246 30.787
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.835.547 1.794.905
TOPLAM VARLIKLAR
69.206.799 50.916.357
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
192.638 169.334
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
192.638 169.334
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 192.638 169.334
Ticari Borçlar
33.661.238 15.831.604
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 21.888.918 8.721.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 11.772.320 7.110.071
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 16.623 131
Diğer Borçlar
0 26.017
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.017
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
30 116.096
Kısa Vadeli Karşılıklar
296.527 301.599
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 88.135 93.207
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
81.027 79.864
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 81.027 79.864
ARA TOPLAM
34.364.149 16.408.549
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.364.149 16.408.549
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.746 202.560
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
136.746 202.560
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 136.746 202.560
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.887 159.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 215.887 159.915
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
352.633 362.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
34.716.782 16.771.024
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.490.017 34.145.333
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -21.473 -23.259
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -21.473 -23.259
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 6.781.182 7.087.343
Net Dönem Karı veya Zararı
34 342.839 -306.220
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.490.017 34.145.333
TOPLAM KAYNAKLAR
69.206.799 50.916.357


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46 312.280.001 137.590.054
Satışların Maliyeti
46 -308.891.470 -139.624.754
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.388.531 -2.034.700
BRÜT KAR (ZARAR)
3.388.531 -2.034.700
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -888.655 -609.207
Pazarlama Giderleri
47-48 -235.202 -217.672
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 7.776.107 7.121.446
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -9.636.332 -3.911.166
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
404.449 348.701
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 125.965
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
404.449 474.666
Finansman Gelirleri
51 120.817 60.459
Finansman Giderleri
51 -64.236 -15.641
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
461.030 519.484
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-118.191 -12.174
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 -116.096 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 -2.095 -12.174
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
342.839 507.310
DÖNEM KARI (ZARARI)
342.839 507.310
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34 342.839 507.310
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.786 27.959
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 2.232 35.845
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-446 -7.886
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -446 -7.886
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.786 27.959
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
344.625 535.269
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
344.625 535.269http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932245


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.815 Değişim: 0,34% Hacim : 24.372 Mio.TL Son veri saati : 15:56
Düşük 1.797 30.11.2021 Yüksek 1.819
Açılış: 1.808
13,1407 Değişim: 2,53%
Düşük 12,6998 30.11.2021 Yüksek 13,1948
Açılış: 12,8163
14,9365 Değişim: 3,23%
Düşük 14,2915 30.11.2021 Yüksek 14,9916
Açılış: 14,4689
756,65 Değişim: 2,95%
Düşük 729,71 30.11.2021 Yüksek 761,61
Açılış: 735,00
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.