KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

23.03.2021 - 17:14
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.976 5.279.651 34.930.167 34.930.167
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-57.212 -446.876 -504.088 -504.088
Dönem Karı (Zararı)
-57.212 -446.876 -504.088 -504.088
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-36.383 -36.383 -36.383
Transferler
-446.876 446.876
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
61.857 -306.220 -244.363 -244.363
Dönem Karı (Zararı)
61.857 -306.220 -244.363 -244.363
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -23.259 387.469 7.087.343 -306.220 34.145.333 34.145.333


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.207.097 5.252.660
Dönem Karı (Zararı)
-306.220 -446.876
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
34 -306.220 -446.876
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
172.252 431.399
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 46.956 122.336
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
118.299 286.117
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
9-11 118.299 286.117
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 -12.967 -5.937
Nakit Dışı Kalemlere İlişkin Diğer Düzeltmeler
22 19.964 28.883
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-3.015.415 6.822.747
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.681.671 5.679.371
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9 -9.681.671 5.679.371
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.488.168 7.470.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
11-15-16-17 -5.488.168 7.470.640
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.125.626 -6.207.482
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 12.125.626 -6.207.482
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
28.798 -119.782
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
26-32 28.798 -119.782
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-3.149.383 6.807.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -21.331 -96.179
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -36.383 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.197 -24.325
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.197 -24.325
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 -15.197 -24.325
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.222.294 5.228.335
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.222.294 5.228.335
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.948.513 5.720.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 7.726.219 10.948.513


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 7.726.219 10.948.513
Ticari Alacaklar
13.523.703 3.842.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 13.523.703 3.842.032
Diğer Alacaklar
27.689.330 22.498.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 27.689.330 22.498.166
Peşin Ödenmiş Giderler
37.778 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15 37.778 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 131.879 1.203
Diğer Dönen Varlıklar
12.543 5.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
17 12.543 5.478
ARA TOPLAM
49.121.452 37.329.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
49.121.452 37.329.392
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
941.122 785.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11 941.122 785.637
Maddi Duran Varlıklar
20 359.559 595.816
Tesis, Makine ve Cihazlar
36.513 64.985
Mobilya ve Demirbaşlar
0 0
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
323.046 530.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
0 251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 463.437 466.473
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
463.437 466.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 30.787 35.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.794.905 1.883.193
TOPLAM VARLIKLAR
50.916.357 39.212.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.334 165.824
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
169.334 165.824
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 169.334 165.824
Ticari Borçlar
15.831.604 3.705.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 8.721.533
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 7.110.071 3.705.978
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
26 131
Diğer Borçlar
26.017 16.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11 26.017 16.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
301.599 261.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
31 93.207 52.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
31 208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
79.864 60.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 79.864 60.654
ARA TOPLAM
16.408.549 4.210.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
16.408.549 4.210.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
202.560 393.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
202.560 393.639
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 202.560 393.639
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.915 182.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
31 159.915 182.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
362.475 576.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
16.771.024 4.786.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.145.333 34.426.079
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -23.259 -85.116
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
34 -23.259 -85.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
34 387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 7.087.343 7.570.602
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -306.220 -446.876
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.145.333 34.426.079
TOPLAM KAYNAKLAR
50.916.357 39.212.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
46 743.928.819 440.082.096
Satışların Maliyeti
46 -747.763.679 -438.595.719
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.834.860 1.486.377
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.834.860 1.486.377
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -2.972.399 -3.008.119
Pazarlama Giderleri
47-48 -1.031.555 -820.873
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 26.971.149 27.794.675
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -19.929.277 -26.324.552
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-796.942 -872.492
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 411.684 422.169
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-385.258 -450.323
Finansman Gelirleri
51 199.311 101.957
Finansman Giderleri
51 -133.240 -104.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-319.187 -452.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
12.967 5.937
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
29-54 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
54 12.967 5.937
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-306.220 -446.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
-306.220 -446.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
34 -306.220 -446.876
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
61.857 -57.212
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 79.304 -73.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-17.447 16.137
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -17.447 16.137
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
61.857 -57.212
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-244.363 -504.088
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-244.363 -504.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919979


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.417 Değişim: 0,00% Hacim : 18.868 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 0 09.04.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,1546 Değişim: 0,27%
Düşük 8,1219 09.04.2021 Yüksek 8,1960
Açılış: 8,1325
9,7032 Değişim: -0,14%
Düşük 9,6635 09.04.2021 Yüksek 9,7486
Açılış: 9,7167
457,35 Değişim: -0,42%
Düşük 454,58 09.04.2021 Yüksek 460,57
Açılış: 459,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.