KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

12.08.2020 - 16:05
KAP ***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VNB*** VENBEY YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -27.904 165.444 2.512.974 5.279.651 34.930.165 34.930.165
Transferler
222.025 5.057.626 -5.279.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410
Dönem Karı (Zararı)
18.555 -2.363.965 -2.345.410 -2.345.410
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -9.349 387.469 7.570.600 -2.363.965 32.584.755 32.584.755
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
27.000.000 -85.116 387.469 7.570.602 -446.876 34.426.079 34.426.079
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
-36.383 -36.383 -36.383
Transferler
-446.876 446.876 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
22.982 -122.180 -99.198 -99.198
Dönem Karı (Zararı)
22.985 -122.180 -99.198 -99.198
Dönem Sonu Bakiyeler
27.000.000 -62.134 387.469 7.087.343 -122.180 34.290.498 34.290.498


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.276.399 -741.181
Dönem Karı (Zararı)
34 -122.180 -2.363.965
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-122.180 -2.363.965
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.718 95.938
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
47-48 24.370 66.407
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 -7.560
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -7.560
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9-11 67.052 47.979
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
67.052 47.979
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30-54 8.123 -10.888
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 8.173 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.346.577 2.985.277
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -151.703 4.321.976
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-151.703 4.321.976
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16-17 1.346.525 3.992.172
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.346.525 3.992.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 147.978 -5.252.248
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
147.978 -5.252.248
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
26-32 3.777 -76.623
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.777 -76.623
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.332.115 717.250
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
31 -19.333
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
30-54 -36.383 -1.458.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -6.336
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
20-21 0 -6.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -6.336
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.399 -747.517
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.276.399 -747.517
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 10.948.513 5.720.178
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
7 12.224.912 4.972.661


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
7 12.224.912 10.948.513
Ticari Alacaklar
9 3.993.735 3.842.032
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
3.993.735 3.842.032
Diğer Alacaklar
11 20.843.573 22.498.166
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
20.843.573 22.498.166
Peşin Ödenmiş Giderler
15 114.729 34.000
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
114.729 34.000
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 131.877 1.203
Diğer Dönen Varlıklar
17 7.106 5.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
7.106 5.478
ARA TOPLAM
37.315.932 37.329.392
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
37.315.932 37.329.392
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
11 880.674 785.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
880.674 785.637
Maddi Duran Varlıklar
20 477.269 595.816
Tesis, Makine ve Cihazlar
42.875 64.985
Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar
434.394 530.580
Diğer Maddi Duran Varlıklar
251
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
21 464.465 466.473
Diğer Haklar
464.465 466.473
Ertelenmiş Vergi Varlığı
54 20.662 35.267
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.843.070 1.883.193
TOPLAM VARLIKLAR
39.159.002 39.212.585
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
24 170.809 165.824
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
170.809 165.824
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
170.809 165.824
Ticari Borçlar
9 3.853.956 3.705.978
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 1.366.764 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 2.487.192 3.705.978
Diğer Borçlar
11 13.145 16.560
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
13.145 16.560
Kısa Vadeli Karşılıklar
31 264.238 261.377
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.846 52.985
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
208.392 208.392
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
33 67.846 60.654
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
67.846 60.654
ARA TOPLAM
4.369.994 4.210.393
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.369.994 4.210.393
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
26 300.642 393.639
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.642 393.639
Diğer Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.642 393.639
Uzun Vadeli Karşılıklar
31 197.868 182.474
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
197.868 182.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.510 576.113
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.868.504 4.786.506
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
34.290.498 34.426.079
Ödenmiş Sermaye
34 27.000.000 27.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
34 -62.134 -85.116
Diğer Kazançlar (Kayıplar)
52 -62.134 -85.116
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
34 387.469 387.469
Yasal Yedekler
387.469 387.469
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
34 7.087.343 7.570.602
Net Dönem Karı veya Zararı
34 -122.180 -446.876
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
34.290.498 34.426.079
TOPLAM KAYNAKLAR
39.159.002 39.212.585


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
46 295.285.517 253.747.514 157.695.463 100.689.053
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
46 -298.563.498 -254.789.665 -158.938.744 -102.673.870
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-3.277.981 -1.042.151 -1.243.281 -1.984.817
BRÜT KAR (ZARAR)
-3.277.981 -1.042.151 -1.243.281 -1.984.817
Genel Yönetim Giderleri
47-48 -1.252.282 -1.540.259 -643.075 -841.502
Pazarlama Giderleri
47-48 -446.732 -434.581 -229.060 -226.867
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
49 12.108.596 18.114.646 4.987.150 8.173.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
49 -7.436.891 -17.578.619 -3.525.725 -7.169.971
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-305.290 -2.480.964 -653.991 -2.050.147
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
50 135.034 56.795 9.069 46.785
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-170.256 -2.424.169 -644.922 -2.003.362
Finansman Gelirleri
51 94.719 70.884 34.260 32.091
Finansman Giderleri
51 -38.520 -21.568 -22.879 -19.541
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-114.057 -2.374.853 -633.541 -1.990.812
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
54 -8.123 10.888 4.650 9.108
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-8.123 10.888 4.650 9.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.180 -2.363.965 -628.891 -1.981.704
DÖNEM KARI (ZARARI)
-122.180 -2.363.965 -628.891 -1.981.704
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
34 -122.180 -2.363.965 -628.891 -1.981.704
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
22.982 18.555 -4.977 47.635
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
52 29.464 23.789 -6.381 61.071
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-6.482 -5.234 1.404 -13.436
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
52 -6.482 -5.234 1.404 -13.436
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
22.982 18.555 -4.977 47.635
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-99.198 -2.345.410 -633.868 -1.934.069
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-99.198 -2.345.410 -633.868 -1.934.069http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868335


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.400 Değişim: 0,48% Hacim : 12.658 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.395 02.08.2021 Yüksek 1.406
Açılış: 1.398
8,3570 Değişim: -0,96%
Düşük 8,3333 02.08.2021 Yüksek 8,4787
Açılış: 8,4381
9,9256 Değişim: -1,10%
Düşük 9,9040 02.08.2021 Yüksek 10,0813
Açılış: 10,0365
487,85 Değişim: -0,89%
Düşük 484,14 02.08.2021 Yüksek 493,98
Açılış: 492,24
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.