;

KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2022 - 14:35
KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035
Transferler
1.250.812 -1.250.812
Dönem Karı (Zararı)
171.267 171.267 171.267
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -464.965 171.267 18.506.302 18.506.302
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -464.965 171.267 18.506.302 18.506.302
Transferler
171.267 -171.267
Dönem Karı (Zararı)
2.141.795 2.141.795 2.141.795
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -293.698 2.141.795 20.648.097 20.648.097


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
10.323.475 682.794
Dönem Karı (Zararı)
2.800.688 171.267
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-4.330.180 -1.789.501
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 10.459 13.954
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-36.481 -59.899
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 -36.481 -59.899
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
18 -4.304.158 -1.743.556
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.738.085 557.472
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
481.513 544.101
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
7-19 481.513 544.101
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.923 -1.123.116
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3-6 72.923 -1.123.116
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 7.080.000
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
103.649 1.136.487
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4-11 103.649 1.136.487
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.208.593 -1.060.762
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
18 4.304.158 1.743.556
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -189.276
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.323.475 682.794
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
10.323.475 682.794
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 15.604.494 14.921.700
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 25.927.969 15.604.494


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 26.484.230 16.263.425
Diğer Alacaklar
7 603.424 511.716
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 603.424 511.716
Peşin Ödenmiş Giderler
10 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 0 573.221
ARA TOPLAM
27.087.654 17.348.362
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.087.654 17.348.362
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
8 13.014 21.152
Mobilya ve Demirbaşlar
8 13.014 21.152
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.020.011 2.022.332
Lisanslar
9 2.020.011 2.022.332
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.192.736 2.203.195
TOPLAM VARLIKLAR
29.280.390 19.551.557
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
1.032.123 959.200
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 780 780
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
3-6 1.031.343 958.420
Diğer Borçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7.080.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 7.080.000
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 469.617
Kısa Vadeli Karşılıklar
17.911 33.326
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 6.687 23.081
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 11.224 10.245
ARA TOPLAM
8.599.651 992.526
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.599.651 992.526
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
32.642 52.729
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 32.642 52.729
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.642 52.729
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.632.293 1.045.255
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
20.648.097 18.506.302
Ödenmiş Sermaye
14 18.800.000 18.800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-293.698 -464.965
Net Dönem Karı veya Zararı
2.141.795 171.267
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
20.648.097 18.506.302
TOPLAM KAYNAKLAR
29.280.390 19.551.557


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 0 66.577
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 0 66.577
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 66.577
BRÜT KAR (ZARAR)
0 66.577
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.500.651 -1.593.220
Pazarlama Giderleri
16 -11.898 -35.056
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -415 -415
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.512.964 -1.562.114
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 4.313.652 1.743.556
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 0 -10.175
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.800.688 171.267
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.800.688 171.267
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-658.893 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -658.893
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.141.795 171.267
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.141.795 171.267
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.141.795 171.267
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.141.795 171.267
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
2.141.795 171.267http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006799


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.