KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

28.02.2020 - 15:53
KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171
Transferler
1.675.610 -1.675.610
Dönem Karı (Zararı)
738.052 738.052 738.052
Sermaye Azaltımı
16.200.000 -16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 738.052 17.084.223 17.084.223
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
738.052 -738.052
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.250.812 1.250.812 1.250.812
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -1.715.777 1.250.812 18.335.035 18.335.035


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.065.880 51.730
Dönem Karı (Zararı)
1.250.812 738.052
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.812.744 -3.428.624
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8-9 11.613 22.454
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
43.295 64.107
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
12 43.295 64.107
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
18 -2.867.652 -3.515.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
760.160 -772.883
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
616.136 -830.711
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
616.136 -830.711
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-525.149 898.412
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 -525.149 898.412
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
669.173 -840.584
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
4 669.173 -840.584
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-801.772 -3.463.455
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
2.867.652 3.515.185
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -16.200.000
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 0 -16.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.065.880 -16.148.270
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.065.880 -16.148.270
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
12.855.820 29.004.090
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
14.921.700 12.855.820


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 16.740.073 15.336.960
Diğer Alacaklar
7 607.937 1.117.040
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 607.937 1.117.040
Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.750 42.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 93.750 42.911
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
18 927.351 1.085.223
ARA TOPLAM
18.369.111 17.582.134
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.369.111 17.582.134
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
8 32.010 41.302
Mobilya ve Demirbaşlar
8 32.010 41.302
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9 2.025.428 2.027.749
Lisanslar
9 2.025.428 2.027.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.217.149 2.228.762
TOPLAM VARLIKLAR
20.586.260 19.810.896
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
2.082.316 2.607.465
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 813 827
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
3-6 2.081.503 2.606.638
Kısa Vadeli Karşılıklar
90.131 61.505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 56.931 34.711
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
11 33.200 26.794
ARA TOPLAM
2.172.447 2.668.970
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.172.447 2.668.970
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
78.778 57.703
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 78.778 57.703
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
78.778 57.703
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.251.225 2.726.673
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.335.035 17.084.223
Ödenmiş Sermaye
14 18.800.000 18.800.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-1.715.777 -2.453.829
Net Dönem Karı veya Zararı
1.250.812 738.052
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.335.035 17.084.223
TOPLAM KAYNAKLAR
20.586.260 19.810.896


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 168.723 139.940
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
15 168.723 139.940
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
168.723 139.940
BRÜT KAR (ZARAR)
168.723 139.940
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.681.804 -2.822.440
Pazarlama Giderleri
16 -85.537 -75.813
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
16 -2.675 -2.445
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 7.145 1.863
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.594.148 -2.758.895
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 2.867.652 3.515.185
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -22.692 -18.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.250.812 738.052
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.250.812 738.052
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.250.812 738.052
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.250.812 738.052
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.250.812 738.052
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.250.812 738.052
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.250.812 738.052http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822787


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.413 Değişim: 0,27% Hacim : 10.458 Mio.TL Son veri saati : 14:51
Düşük 1.408 18.10.2021 Yüksek 1.417
Açılış: 1.411
9,2848 Değişim: 0,26%
Düşük 9,2378 18.10.2021 Yüksek 9,2955
Açılış: 9,2611
10,7881 Değişim: 0,39%
Düşük 10,7062 18.10.2021 Yüksek 10,7975
Açılış: 10,7467
525,68 Değişim: -0,14%
Düşük 524,52 18.10.2021 Yüksek 528,26
Açılış: 526,39
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.