KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2018 - 17:39
KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -3.232.001 -897.438 30.870.561 30.870.561
Transferler
-897.438 897.438
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
334.310 334.310
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 1.675.610 32.546.171 32.546.171
Transferler
1.675.610 -1.675.610
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
174.478 174.478
Sermaye Azaltımı
-16.200.000 -16.200.000
Dönem Sonu Bakiyeler
18.800.000 -2.453.829 174.478 16.520.649 16.520.649


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-500.058 867.110
Dönem Karı (Zararı)
174.478 334.310
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.850.333 -77.958
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 11.879 55.703
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
39.282 -133.661
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 39.282 -133.661
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-1.901.494 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-725.697 610.758
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-751.203 -507.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-751.203 -507.616
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
506.435 1.118.927
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
506.435 1.118.927
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)
-480.929 -553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-2.401.552 867.110
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.901.494 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-16.200.000 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
2-7 -16.200.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.700.058 867.110
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-16.700.058 867.110
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.004.090 30.731.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 12.304.032 31.599.036


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 14.515.200 30.716.738
Diğer Alacaklar
8 841.123 504.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 841.123 504.672
Peşin Ödenmiş Giderler
11 181.257 36.067
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 181.257 36.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 1.143.286 873.724
ARA TOPLAM
16.680.866 32.131.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.680.866 32.131.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
9 50.707 61.436
Mobilya ve Demirbaşlar
9 50.707 61.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.028.919 2.030.069
Lisanslar
10 2.028.919 2.030.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.239.337 2.251.216
TOPLAM VARLIKLAR
18.920.203 34.382.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
2.215.488 1.709.053
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 835 846
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4-7 2.214.653 1.708.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
157.717 121.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 41.240 22.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 116.477 98.886
ARA TOPLAM
2.373.205 1.830.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.373.205 1.830.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
26.349 5.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 26.349 5.807
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
26.349 5.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.399.554 1.836.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.520.649 32.546.171
Ödenmiş Sermaye
15 18.800.000 35.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.453.829 -4.129.439
Net Dönem Karı veya Zararı
174.478 1.675.610
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.520.649 32.546.171
TOPLAM KAYNAKLAR
18.920.203 34.382.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 68.339 108.034 41.398 49.007
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 68.339 108.034 41.398 49.007
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
68.339 108.034 41.398 49.007
BRÜT KAR (ZARAR)
68.339 108.034 41.398 49.007
Genel Yönetim Giderleri
17 -1.742.399 -1.352.933 -1.384.747 -403.338
Pazarlama Giderleri
17 -40.542 -57.970 -19.360 -27.685
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-1.860 -360 -1.230
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
104 128.755 54 128.709
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-1.716.358 -1.174.474 -1.363.885 -253.307
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.901.494 1.521.071 816.532 854.529
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -10.658 -12.287 -4.699 -3.757
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
174.478 334.310 -552.052 597.465
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
174.478 334.310 -552.052 597.465
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
174.478 334.310 -552.052 597.465
DÖNEM KARI (ZARARI)
174.478 334.310 -552.052 597.465
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
174.478 334.310 -552.052 597.465
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
174.478 334.310 -552.052 597.465
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
174.478 334.310 -552.052 597.465http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700799


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.011 Değişim: -0,15% Hacim : 30.905 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.987 21.01.2022 Yüksek 2.021
Açılış: 2.008
13,4717 Değişim: 0,71%
Düşük 13,3152 21.01.2022 Yüksek 13,4717
Açılış: 13,3767
15,2716 Değişim: 0,84%
Düşük 15,0961 21.01.2022 Yüksek 15,3061
Açılış: 15,144
792,25 Değişim: 0,29%
Düşük 787,04 21.01.2022 Yüksek 796,77
Açılış: 789,98
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.