KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2018 - 10:57
KAP ***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VMD*** VERİM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -3.232.001 -897.438 30.870.561 30.870.561
Transferler
-897.438 897.438
Dönem Karı (Zararı)
-263.155 -263.155 -263.155
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -4.129.439 -263.155 30.607.406 30.607.406
Transferler
1.675.610 1.675.610
Dönem Karı (Zararı)
726.530 726.530 726.530
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -2.453.829 726.530 33.272.701 33.272.701


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
738.116 -1.322.069
Dönem Karı (Zararı)
726.530 -263.155
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.063.360 5.264
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9-10 6.227 31.699
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
15.375 -26.435
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 15.375 -26.435
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
-1.084.962
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-10.016 -1.064.178
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-437.884 -214.857
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-437.884 -214.857
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.097 -828.427
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.097 -828.427
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
433.965 -20.894
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
433.965 -20.894
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-346.846 -1.322.069
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.084.962
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
738.116 -1.322.069
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
738.116 -1.322.069
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.004.090 30.731.926
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 29.742.206 29.409.857


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.007.794 30.716.738
Diğer Alacaklar
8 627.020 504.672
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 627.020 504.672
Peşin Ödenmiş Giderler
11 236.930 36.067
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 236.930 36.067
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
19 988.397 873.724
ARA TOPLAM
32.860.141 32.131.201
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.860.141 32.131.201
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 159.711 159.711
Maddi Duran Varlıklar
9 55.781 61.436
Mobilya ve Demirbaşlar
9 55.781 61.436
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.029.497 2.030.069
Lisanslar
10 2.029.497 2.030.069
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.244.989 2.251.216
TOPLAM VARLIKLAR
35.105.130 34.382.417
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.702.956 1.709.053
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 836 846
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
4-7 1.702.120 1.708.207
Kısa Vadeli Karşılıklar
123.208 121.386
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 37.417 22.500
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 85.791 98.886
ARA TOPLAM
1.826.164 1.830.439
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.826.164 1.830.439
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
6.265 5.807
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 6.265 5.807
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.265 5.807
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.832.429 1.836.246
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
33.272.701 32.546.171
Ödenmiş Sermaye
14 35.000.000 35.000.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-2.453.829 -4.129.439
Net Dönem Karı veya Zararı
726.530 1.675.610
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
33.272.701 32.546.171
TOPLAM KAYNAKLAR
35.105.130 34.382.417


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
16 26.941 59.027
Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Hizmet Gelirleri
16 26.941 59.027
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
26.941 59.027
BRÜT KAR (ZARAR)
26.941 59.027
Genel Yönetim Giderleri
17 -357.652 -949.595
Pazarlama Giderleri
17 -21.182 -30.285
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-630 -360
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
50 46
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-352.473 -921.167
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
18 1.084.962 666.542
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
18 -5.959 -8.530
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
726.530 -263.155
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
726.530 -263.155
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
726.530 -263.155
DÖNEM KARI (ZARARI)
726.530 -263.155
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
726.530 -263.155
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
726.530 -263.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
726.530 -263.155http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/679293


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.