KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 11:26
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 130.309.506 -210.976 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
36.884.225 -36.884.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 79.114.914 57.820.635 57.820.635
Dönem Karı (Zararı)
79.114.914 79.114.914 79.114.914
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -21.294.279 -21.294.279
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.378.085 97.378.085 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
it Benzerleri
5 23.887.568 19.169.336
Finansal Yatırımlar
6 110.835.537 110.229.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
110.835.537 110.229.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
110.835.537 110.229.108
Ticari Alacaklar
8 1.229.514.271 1.550.185.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 8.207.117 20.281.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.221.307.154 1.529.904.343
Diğer Alacaklar
9 1.233.691 1.115.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 768.980 1.077.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
464.711 37.815
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.031.411 863.780
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 21.288 361.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.010.123 502.688
Diğer Dönen Varlıklar
16 208 97.750
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 208 97.750
ARA TOPLAM
1.366.502.686 1.681.661.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.366.502.686 1.681.661.494
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.732.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.732.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.732.980 14.132.980
Diğer Alacaklar
9 14.682.570 23.959.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
14.682.570 23.959.458
Maddi Duran Varlıklar
10 40.722.875 40.097.973
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 877.890 793.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.000.876 1.555.247
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 35.177 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
73.052.368 80.539.050
TOPLAM VARLIKLAR
1.439.555.054 1.762.200.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 210.488.170 330.989.526
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
109.914 300.579.975
Banka Kredileri
4 0 300.241.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 109.914 338.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
210.378.256 30.409.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 267.053 394.822
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 210.111.203 30.014.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8 758.431.276 970.333.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 95.348 86.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
758.335.928 970.247.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
241.130 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19.192 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
221.938 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 19.522.076 16.864.046
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.024.013 3.426.946
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.838.836 3.241.774
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 185.177 185.172
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 11.834.335 19.154.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
11.834.335 19.154.509
ARA TOPLAM
1.003.541.000 1.340.768.485
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.003.541.000 1.340.768.485
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 519.253 216.957
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
519.253 216.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 519.253 216.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 5.166.059 4.440.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
5.166.059 4.440.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 0 102.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.685.312 4.759.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.226.312 1.345.528.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
430.328.742 416.672.106
Ödenmiş Sermaye
18 150.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.008.770 11.008.770
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 11.637.142 11.637.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.372 -628.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.372 -628.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 108.858.173 10.390.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 46.805.158 112.924.719
Net Dönem Karı veya Zararı
113.656.641 182.348.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
430.328.742 416.672.106
TOPLAM KAYNAKLAR
1.439.555.054 1.762.200.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 12.768.169.968 8.529.167.389 4.882.733.427 4.503.294.021
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -12.567.584.711 -8.423.653.920 -4.799.671.803 -4.442.627.503
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
200.585.257 105.513.469 83.061.624 60.666.518
BRÜT KAR (ZARAR)
200.585.257 105.513.469 83.061.624 60.666.518
Genel Yönetim Giderleri
20 -30.524.508 -23.589.361 -15.517.794 -13.296.391
Pazarlama Giderleri
20 -16.431.431 -9.368.620 -6.721.804 -5.280.517
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -1.336 -2.198 -672 -784
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.485.183 2.858.932 1.381.469 555.287
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -201.165 -95.117 -85.639 -42.929
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
157.912.000 75.317.105 62.117.184 42.601.184
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.786.766 23.356.652 1.786.766 941.621
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
159.698.766 98.673.757 63.903.950 43.542.805
Finansman Gelirleri
23 13.104.177 4.020.749 6.468.311 2.983.948
Finansman Giderleri
24 -21.749.587 -3.959.482 -7.923.101 -1.714.668
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
151.053.356 98.735.024 62.449.160 44.812.085
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -37.396.715 -19.620.110 -19.653.776 -12.608.664
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -37.534.406 -22.094.549 -19.767.367 -15.138.199
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 137.691 2.474.439 113.591 2.529.535
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
113.656.641 79.114.914 42.795.384 32.203.421
DÖNEM KARI (ZARARI)
113.656.641 79.114.914 42.795.384 32.203.421
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.656.641 79.114.914 42.795.384 32.203.421
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 -21.294.279 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 -22.415.031 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.120.752 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
0 1.120.752 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -21.294.279 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
113.656.641 57.820.635 42.795.384 32.203.421
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
113.656.641 57.820.635 42.795.384 32.203.421http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955300


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.487 Değişim: 0,45% Hacim : 5.884 Mio.TL Son veri saati : 11:06
Düşük 1.471 25.10.2021 Yüksek 1.487
Açılış: 1.475
9,7435 Değişim: 1,47%
Düşük 9,6055 25.10.2021 Yüksek 9,8485
Açılış: 9,6055
11,3588 Değişim: 1,49%
Düşük 11,1912 25.10.2021 Yüksek 11,4799
Açılış: 11,1924
564,49 Değişim: 1,97%
Düşük 553,62 25.10.2021 Yüksek 567,94
Açılış: 553,62
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.