KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2021 - 17:47
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 211.161.596 211.161.596
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
36.884.225 -36.884.225 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -24.119 46.911.493 25.617.214 25.617.214
Dönem Karı (Zararı)
46.911.493 46.911.493 46.911.493
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -24.119 -21.294.279 -21.294.279
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 109.015.227 -210.976 8.601.523 42.335.272 46.911.493 281.652.539 281.652.539
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
182.348.456 -182.348.456 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
70.861.258 70.861.258 70.861.258
Dönem Karı (Zararı)
70.861.258 70.861.258 70.861.258
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
18 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 295.273.175 70.861.258 487.533.364 487.533.364


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
201.675.719 -27.673.482
Dönem Karı (Zararı)
70.861.258 46.911.493
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
70.861.258 46.911.493
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.353.267 3.980.626
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 1.263.856 1.117.921
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
3.697.553 808.457
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.275.854 787.648
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 20.809
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
421.699 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-22.486.570 -5.294.379
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-34.219.165 -6.855.305
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
11.732.595 1.560.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.571.045 337.181
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-2.571.045 337.181
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 17.742.939 7.011.446
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
106.352.254 -58.015.631
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-279.491 1.336.531
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
240.756.106 -103.184.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.304.893 -12.282.825
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
239.451.213 -90.901.361
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-31.292.351 -33.515.647
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.227.959 -22.491.641
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.064.392 -11.024.006
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-308.591 2.353
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-92.436.279 74.464.686
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-49 -14.679.754
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-92.436.230 89.144.440
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.447.529 2.758.211
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.447.529 2.758.211
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
360.389 122.421
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
174.860.245 -7.123.512
Alınan Temettüler
22 -22.415.031
Alınan Faiz
29.699.703 5.920.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.415.609 -1.481.643
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-468.620 -2.574.209
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
1.419.977 23.016.046
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 80.284 7.936
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
80.284 7.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.179.769 -338.198
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -2.410.824 -257.197
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -768.945 -81.001
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,22 0 0
Alınan Temettüler
22 0 22.415.031
Alınan Faiz
4.519.462 931.277
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-182.259.561 4.389.735
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
19.785.901.500 3.300.998.665
Kredilerden Nakit Girişleri
329.901.500 854.173.559
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19.456.000.000 2.446.825.106
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-19.956.157.365 -3.294.652.304
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-630.142.636 -854.313.073
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-19.326.014.729 -2.440.339.231
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -271.101 -510.628
Ödenen Faiz
-11.732.595 -1.445.998
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.836.135 -267.701
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
20.836.135 -267.701
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
13.687.017 1.901.326
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 34.523.152 1.633.625


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 40.490.880 19.169.336
Finansal Yatırımlar
6 110.508.598 110.229.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
110.508.598 110.229.108
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
110.508.598 110.229.108
Ticari Alacaklar
8 1.309.008.151 1.550.185.956
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 18.976.720 20.281.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.290.031.431 1.529.904.343
Diğer Alacaklar
9 1.877.799 1.115.564
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 1.418.129 1.077.749
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
459.670 37.815
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.172.371 863.780
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 187.880 361.092
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
984.491 502.688
Diğer Dönen Varlıklar
16 39.607 97.750
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 39.607 97.750
ARA TOPLAM
1.463.097.406 1.681.661.494
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 0
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.463.097.406 1.681.661.494
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.732.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.732.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.732.980 14.132.980
Diğer Alacaklar
9 49.035.930 23.959.458
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
49.035.930 23.959.458
Maddi Duran Varlıklar
10 41.658.301 40.097.973
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 970.993 793.392
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 2.101.691 1.555.247
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
108.499.895 80.539.050
TOPLAM VARLIKLAR
1.571.597.301 1.762.200.544
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 160.506.115 330.989.526
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
181.381 300.579.975
Banka Kredileri
4 0 300.241.136
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 181.381 338.839
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
160.324.734 30.409.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 242.218 394.822
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 160.082.516 30.014.729
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
8 877.897.180 970.333.458
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 86.377 86.425
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
877.810.803 970.247.033
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.389 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
360.389 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 17.387.683 16.864.046
Kısa Vadeli Karşılıklar
Vadeli Yükümlülükler
16 19.107.877 19.154.509
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.1076.957
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
535.219 216.957
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 535.219 216.957
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
41.774 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 41.774 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.725.132 4.440.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.725.132 4.440.481
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 78.415 102.515
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.380.540 4.759.953
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.084.063.937 1.345.528.438
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
487.533.364 416.672.106
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 100.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.008.770 11.008.770
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 11.637.142 11.637.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.372 -628.372
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.372 -628.372
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.390.161 10.390.161
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 295.273.175 112.924.719
Net Dönem Karı veya Zararı
70.861.258 182.348.456
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
487.533.364 416.672.106
TOPLAM KAYNAKLAR
1.571.597.301 1.762.200.544


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 7.885.436.541 4.025.873.368
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -7.767.912.908 -3.981.026.417
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
117.523.633 44.846.951
BRÜT KAR (ZARAR)
117.523.633 44.846.951
Genel Yönetim Giderleri
20 -15.006.714 -10.292.970
Pazarlama Giderleri
20 -9.709.627 -4.088.103
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -664 -1.414
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 3.103.714 2.303.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -115.526 -52.188
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
95.794.816 32.715.921
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 0 22.415.031
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
95.794.816 55.130.952
Finansman Gelirleri
23 9.152.213 1.036.801
Finansman Giderleri
24 -16.342.832 -2.244.814
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
88.604.197 53.922.939
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.742.939 -7.011.446
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -17.767.039 -6.956.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 24.100 -55.096
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
70.861.258 46.911.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
70.861.258 46.911.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.861.258 46.911.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,70860000 0,46910000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 -21.294.279
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -22.415.031
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 -22.415.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 1.120.752
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
0 1.120.752
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 -21.294.279
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
70.861.258 25.617.214
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
70.861.258 25.617.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934708


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.399 Değişim: 0,54% Hacim : 12.404 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.378 21.06.2021 Yüksek 1.399
Açılış: 1.388
8,7760 Değişim: 0,44%
Düşük 8,7218 21.06.2021 Yüksek 8,7955
Açılış: 8,7373
10,4630 Değişim: 0,92%
Düşük 10,3648 21.06.2021 Yüksek 10,4679
Açılış: 10,3678
502,79 Değişim: 1,44%
Düşük 496,09 21.06.2021 Yüksek 504,53
Açılış: 496,09
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.