KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

18.02.2021 - 19:34
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34.197.535 -34.197.535 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
14.046.069 -24.119 36.884.225 50.906.175 50.906.175
Dönem Karı (Zararı)
36.884.225 36.884.225 36.884.225
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
14.046.069 -24.119 14.021.950 14.021.950
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.788.638 35.095.587 -36.884.225 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -417.396 182.348.456 160.636.781 160.636.781
Dönem Karı (Zararı)
182.348.456 182.348.456 182.348.456
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -417.396 -21.711.675 -21.711.675
Sermaye Arttırımı
18 25.000.000 -25.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.378.085 97.378.085 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000.000 11.637.142 -628.372 10.390.161 112.924.719 182.348.456 416.672.106 416.672.106


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-245.176.755 -32.137.369
Dönem Karı (Zararı)
182.348.456 36.884.225
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
182.348.456 36.884.225
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
9.220.740 -9.514.300
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 4.142.530 2.924.980
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
14.449.490 4.005.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9.159.041 4.233.633
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -352.086 448.610
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5.642.535 -676.341
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-36.877.646 -18.239.414
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-56.837.357 -22.180.812
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
19.959.711 3.941.398
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
314.505 355.110
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
314.505 355.110
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 50.407.401 8.425.269
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
22 -23.215.540 -6.986.147
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-439.349.960 -64.280.495
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
704.022 24.390.214
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.132.832.691 -317.403.709
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.876.292 -2.496.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.119.956.399 -314.907.400
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-12.836.506 -4.730.314
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-921.232 -122.296
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-11.915.274 -4.608.018
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-186.042 29.141
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
692.285.409 230.314.737
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.594.310 14.118.575
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
708.879.719 216.196.162
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
13.515.848 3.119.436
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
13.515.848 3.119.436
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-247.780.764 -36.910.570
Alınan Faiz
47.820.973 14.332.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.816.245 -3.221.833
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-38.400.719 -6.336.992
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.029.572 8.783.573
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
6 0 -425.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
937.870 35.157
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 937.870 35.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-37.327.131 -5.833.621
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.109.055 -5.228.735
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -1.218.076 -604.886
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7,22 141.864 0
Alınan Temettüler
22 23.215.540 6.986.147
Alınan Faiz
9.002.285 8.020.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
260.992.018 -206.404.332
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
41.563.200.523 5.412.480.021
Kredilerden Nakit Girişleri
3.457.000.758 656.606.850
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
38.106.199.765 4.755.873.171
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.281.113.025 -5.613.646.636
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.156.899.136 -656.606.850
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-38.124.213.889 -4.957.039.786
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.352.107 -1.907.282
Ödenen Faiz
-19.743.373 -3.330.435
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.785.691 -229.758.128
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
11.785.691 -229.758.128
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.901.326 231.659.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 13.687.017 1.901.326


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.169.336 4.158.010
Finansal Yatırımlar
6 110.229.108 3.986.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
110.229.108 3.986.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
110.229.108 3.986.394
Ticari Alacaklar
8 1.550.185.956 422.995.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 20.281.613 7.405.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.529.904.343 415.590.479
Diğer Alacaklar
9 1.115.564 256.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 1.077.749 254.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
37.815 2.145
Peşin Ödenmiş Giderler
16 863.780 677.738
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 361.092 298.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
502.688 379.535
Diğer Dönen Varlıklar
16 97.750 170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 97.750 170
ARA TOPLAM
1.681.661.494 432.074.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 129.818.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.681.661.494 561.892.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.132.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.132.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.132.980 14.132.980
Diğer Alacaklar
9 23.959.458 12.079.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
23.959.458 12.079.854
Maddi Duran Varlıklar
10 40.097.973 7.185.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 793.392 2.566.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.555.247 913.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
80.539.050 36.878.102
TOPLAM VARLIKLAR
1.762.200.544 598.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 330.989.526 48.274.094
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
300.579.975 16.033
Banka Kredileri
4 300.241.136 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 338.839 16.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
30.409.551 48.258.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 394.822 243.936
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 30.014.729 48.014.125
Ticari Borçlar
8 970.333.458 274.836.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 86.425 16.680.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
970.247.033 258.155.778
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 16.864.046 2.410.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.426.946 2.028.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 3.241.774 1.491.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 185.172 537.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 19.154.509 5.638.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.154.509 5.638.661
ARA TOPLAM
1.340.768.485 333.188.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.340.768.485 333.188.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 216.957 2.446.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
216.957 2.350.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 216.957 2.350.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 95.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 0 95.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 4.440.481 3.326.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
4.440.481 3.326.313
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 102.515 3.774.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.759.953 9.546.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.345.528.438 342.735.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
416.672.106 256.035.325
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.008.770 130.098.530
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 11.637.142 130.309.506
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.372 -210.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-628.372 -210.976
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.390.161 8.601.523
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 112.924.719 5.451.047
Net Dönem Karı veya Zararı
182.348.456 36.884.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
416.672.106 256.035.325
TOPLAM KAYNAKLAR
1.762.200.544 598.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 20.614.585.046 14.008.091.788
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -20.315.063.435 -13.929.743.011
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
299.521.611 78.348.777
BRÜT KAR (ZARAR)
299.521.611 78.348.777
Genel Yönetim Giderleri
20 -52.301.850 -35.194.518
Pazarlama Giderleri
20 -25.879.013 -9.242.199
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -3.459 -5.721
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 4.613.598 1.215.333
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -5.868.608 -232.977
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
220.082.279 34.888.695
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.357.404 6.986.147
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
243.439.683 41.874.842
Finansman Gelirleri
23 11.771.994 9.081.152
Finansman Giderleri
24 -22.455.820 -5.646.500
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
232.755.857 45.309.494
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -50.407.401 -8.425.269
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -52.853.907 -8.383.229
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.446.506 -42.040
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.348.456 36.884.225
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.348.456 36.884.225
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
182.348.456 36.884.225
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,82350000 0,36880000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.711.675 14.021.950
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-22.415.031 14.785.336
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
15 -521.745 -30.149
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.225.101 -733.237
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
1.120.752 -739.267
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
104.349 6.030
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.711.675 14.021.950
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
160.636.781 50.906.175
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
160.636.781 50.906.175http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910914


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.538 Değişim: 0,44% Hacim : 18.588 Mio.TL Son veri saati : 15:59
Düşük 1.523 04.03.2021 Yüksek 1.539
Açılış: 1.527
7,4363 Değişim: -0,12%
Düşük 7,4117 04.03.2021 Yüksek 7,5134
Açılış: 7,4455
8,9598 Değişim: -0,30%
Düşük 8,9490 04.03.2021 Yüksek 9,0579
Açılış: 8,9865
410,92 Değişim: 0,09%
Düşük 408,89 04.03.2021 Yüksek 414,17
Açılış: 410,55
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.