KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

05.11.2020 - 16:47
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 11.253.512 34.197.535 205.129.150 205.129.150
Transferler
34.197.535 -34.197.535 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.185.618 26.185.618 26.185.618
Dönem Karı (Zararı)
26.185.618 26.185.618 26.185.618
Sermaye Arttırımı
40.000.000 -40.000.000 0
Dönem Sonu Bakiyeler
75.000.000 116.263.437 -186.857 8.601.523 5.451.047 26.185.618 231.314.768 231.314.768
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
18 75.000.000 130.309.506 -210.976 8.601.523 5.451.047 36.884.225 256.035.325 256.035.325
Transferler
1.788.638 35.095.587 -36.884.225 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 127.086.791 105.792.512 105.792.512
Dönem Karı (Zararı)
127.086.791 127.086.791 127.086.791
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-21.294.279 -21.294.279 -21.294.279
Sermaye Arttırımı
25.000.000 -25.000.000 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
-97.378.085 97.378.085 0
Dönem Sonu Bakiyeler
18 100.000.000 11.637.142 -210.976 10.390.161 112.924.719 127.086.791 361.827.837 361.827.837


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-219.563.489 -43.544.286
Dönem Karı (Zararı)
127.086.791 26.185.618
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
21.226.515 -5.162.946
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 2.924.346 2.094.372
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.540.714 2.554.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.540.714 2.554.883
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-21.811.502 -15.503.888
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-30.727.312 -17.307.862
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
8.915.810 1.803.974
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
366.124 335.188
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
366.124 335.188
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 33.206.833 5.356.499
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-340.637.924 -59.235.490
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
1.093.431 24.240.904
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-938.422.434 -266.192.394
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.923.743 -204.014
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-927.498.691 -265.988.380
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.847.196 -6.372.774
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-625.533 -36.515
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.221.663 -6.336.259
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-448.128 -222.785
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
589.835.761 186.551.021
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-16.256.184 2.244.218
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
606.091.945 184.306.803
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.109.687 2.688.208
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
12.109.687 2.688.208
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
40.955 72.330
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-192.324.618 -38.212.818
Alınan Temettüler
22 -23.214.788 -6.986.147
Alınan Faiz
25.559.163 8.692.466
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.914.865 -1.958.484
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
0 676.341
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-24.668.381 -5.755.644
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.348.673 11.560.994
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
937.870 35.157
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 937.870 35.157
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.804.106 -2.622.282
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -33.374.488 -2.286.651
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -429.618 -335.631
Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Satışlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7, 22 141.864 0
Alınan Temettüler
22 23.214.788 6.986.147
Alınan Faiz
5.160.911 7.161.972
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
225.556.667 -167.083.803
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.897.234.329 2.171.022.063
Kredilerden Nakit Girişleri
2.722.355.719 134.559.188
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
19.174.878.610 2.036.462.875
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.661.877.740 -2.335.153.202
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.696.985.006 -113.550.000
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-18.964.892.734 -2.221.603.202
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
17 -1.127.998 -1.271.158
Ödenen Faiz
-8.671.924 -1.681.506
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.644.505 -199.067.095
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.644.505 -199.067.095
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
1.901.326 231.659.454
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.545.831 32.592.359


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 4.850.809 4.158.010
Finansal Yatırımlar
6 109.788.080 3.986.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
109.788.080 3.986.394
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
109.788.080 3.986.394
Ticari Alacaklar
8 1.361.418.234 422.995.800
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4, 8 18.329.064 7.405.321
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
1.343.089.170 415.590.479
Diğer Alacaklar
9 917.766 256.242
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4, 9 879.549 254.097
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
38.217 2.145
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.125.866 677.738
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 471.973 298.203
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
653.893 379.535
Diğer Dönen Varlıklar
16 251 170
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 251 170
ARA TOPLAM
1.478.101.006 432.074.354
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
7 0 129.818.136
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.478.101.006 561.892.490
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 14.132.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
14.132.980 14.132.980
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
14.132.980 14.132.980
Diğer Alacaklar
9 16.265.445 12.079.854
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
16.265.445 12.079.854
Maddi Duran Varlıklar
10 38.047.968 7.185.405
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 767.531 2.566.502
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 943.087 913.361
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
70.157.011 36.878.102
TOPLAM VARLIKLAR
1.548.258.017 598.770.592
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 284.118.824 48.274.094
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
25.651.062 16.033
Banka Kredileri
4 25.510.227 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 140.835 16.033
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
258.467.762 48.258.061
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 379.474 243.936
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 258.088.288 48.014.125
Ticari Borçlar
8 863.713.330 274.836.513
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4, 8 424.551 16.680.735
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
863.288.779 258.155.778
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
40.955 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
38.351 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.604 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
25 13.446.975 2.410.858
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.305.271 2.028.659
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
15 2.768.013 1.491.401
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 537.258 537.258
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 17.748.348 5.638.661
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17.748.348 5.638.661
ARA TOPLAM
1.182.373.703 333.188.785
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.182.373.703 333.188.785
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 225.222 2.446.047
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
225.222 2.350.802
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4, 17 225.222 2.350.802
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 95.245
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
17 0 95.245
Uzun Vadeli Karşılıklar
15 3.675.550 3.326.313
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
3.675.550 3.326.313
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 155.705 3.774.122
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.056.477 9.546.482
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.186.430.180 342.735.267
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
361.827.837 256.035.325
Ödenmiş Sermaye
18 100.000.000 75.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 11.426.166 130.098.530
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
18 11.637.142 130.309.506
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -210.976
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-210.976 -210.976
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 10.390.161 8.601.523
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
18 112.924.719 5.451.047
Net Dönem Karı veya Zararı
127.086.791 36.884.225
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
361.827.837 256.035.325
TOPLAM KAYNAKLAR
1.548.258.017 598.770.592


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
19 13.497.863.162 10.304.383.862 4.968.695.773 2.303.721.722
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
19 -13.309.675.229 -10.255.401.330 -4.886.021.309 -2.285.465.420
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.187.933 48.982.532 82.674.464 18.256.302
BRÜT KAR (ZARAR)
188.187.933 48.982.532 82.674.464 18.256.302
Genel Yönetim Giderleri
20 -37.402.944 -24.456.301 -13.813.583 -8.533.714
Pazarlama Giderleri
20 -16.389.529 -5.458.042 -7.020.909 -1.686.686
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
20 -2.850 -4.135 -652 -1.358
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 5.529.146 880.295 2.670.214 231.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -147.845 -191.228 -52.728 -67.168
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
139.773.911 19.753.121 64.456.806 8.198.442
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 23.356.652 6.986.147 0 627
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
163.130.563 26.739.268 64.456.806 8.199.069
Finansman Gelirleri
23 7.511.849 8.133.153 3.491.100 3.455.114
Finansman Giderleri
24 -10.348.788 -3.330.304 -6.389.306 -1.695.997
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
160.293.624 31.542.117 61.558.600 9.958.186
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 -33.206.833 -5.356.499 -13.586.723 -2.156.146
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -35.704.498 -5.470.851 -13.609.949 -2.151.652
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 2.497.665 114.352 23.226 -4.494
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
127.086.791 26.185.618 47.971.877 7.802.040
DÖNEM KARI (ZARARI)
127.086.791 26.185.618 47.971.877 7.802.040
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
127.086.791 26.185.618 47.971.877 7.802.040
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 26 1,27090000 0,26190000 0,47970000 0,07800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.294.279 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-22.415.031 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.120.752 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
1.120.752 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-21.294.279 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
105.792.512 26.185.618 47.971.877 7.802.040
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
105.792.512 26.185.618 47.971.877 7.802.040http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886358


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.980 Değişim: -5,08% Hacim : 35.373 Mio.TL Son veri saati : 17:31
Düşük 1.980 18.01.2022 Yüksek 2.086
Açılış: 2.083
13,6136 Değişim: 1,31%
Düşük 13,4068 18.01.2022 Yüksek 13,6264
Açılış: 13,4375
15,4775 Değişim: 0,93%
Düşük 15,3044 18.01.2022 Yüksek 15,5247
Açılış: 15,3342
794,09 Değişim: 1,01%
Düşük 783,36 18.01.2022 Yüksek 795,49
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.