KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

22.02.2019 - 18:01
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 -408.128 66.346.230 5.643.327 5.225.767 8.568.083 120.375.279 120.375.279
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
484.864 8.083.219 -8.568.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
162.443 26.481.131 19.622.935 46.266.509 46.266.509
Dönem Karı (Zararı)
19.622.935 19.622.935 19.622.935
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
162.443 26.481.131 26.643.574 26.643.574
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
4, 16 -2.373.973 -2.373.943 -2.373.943
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
16 35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 35.000.000 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.473.332 17.149.603 -19.622.935 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
58.828 23.436.076 34.197.535 57.692.439 57.692.439
Dönem Karı (Zararı)
34.197.535 34.197.535 34.197.535
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
58.828 23.436.076 23.494.904 23.494.904
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
4, 16 -16.831.104 -16.831.104 -16.831.104
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
lınan Faiz
17 6.239.307 2.704.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
14 -2.169.133 -1.508.864
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.092.122 -4.728.714
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
42.252.083 36.151.710
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
49.202 30.964
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 49.202 30.964
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.247.913 -1.566.170
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -1.527.998 -1.494.451
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -719.915 -71.719
Alınan Temettüler
20 5.735.650 2.000.000
Alınan Faiz
38.715.144 35.686.916
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-19.603.416 -70.427.355
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.952.953.472 3.973.812.654
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.952.953.472 3.973.812.654
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-3.941.104.487 -4.014.162.508
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-3.941.104.487 -4.014.162.508
Ödenen Faiz
21 -31.452.401 -30.077.501
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.025.954 -74.863.268
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
28.025.954 -74.863.268
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.633.500 278.496.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 231.659.454 203.633.500


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 257.617.813 262.061.419
Finansal Yatırımlar
6 28.731.718 1.228.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
28.731.718 1.228.936
Ticari Alacaklar
7 104.915.750 120.554.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 4.909.012 1.721.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
100.006.738 118.833.029
Diğer Alacaklar
8 134.512 126.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 131.867 124.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.645 2.019
Peşin Ödenmiş Giderler
15 706.879 354.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 212.585 142.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
494.294 212.327
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
15 2.221 1.016.009
Diğer Dönen Varlıklar
104 42
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 104 42
ARA TOPLAM
392.108.997 385.342.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
392.108.997 385.342.712
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 128.740.780 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
128.740.780 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
128.740.780 103.996.226
Diğer Alacaklar
8 7.469.115 1.872.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.469.115 1.872.705
Maddi Duran Varlıklar
10 3.127.165 2.281.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 648.159 208.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
139.985.219 108.359.576
TOPLAM VARLIKLAR
532.094.216 493.702.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 249.166.615 237.317.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
249.166.615 237.317.630
Ticari Borçlar
7 68.051.347 84.890.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 2.562.160 4.463.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
65.489.187 80.426.196
Ertelenmiş Gelirler
0 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.043.757 743.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
14 955.109 743.093
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 88.648
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 2.883.846 2.226.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
2.883.846 2.226.200
ARA TOPLAM
321.145.565 325.177.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
321.145.565 325.177.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.820.656 2.425.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.820.656 2.425.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
22 2.998.845 1.831.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.819.501 4.257.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
326.965.066 329.434.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
205.129.150 164.267.815
Ödenmiş Sermaye
16 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-186.857 -245.685
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-186.857 -245.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -186.857 -245.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
116.263.437 92.827.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
116.263.437 92.827.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
16 116.263.437 92.827.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 8.601.523 6.128.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 11.253.512 10.935.013
Net Dönem Karı veya Zararı
16 34.197.535 19.622.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
205.129.150 164.267.815
TOPLAM KAYNAKLAR
532.094.216 493.702.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.12.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 4.910.197.174 5.073.298.327
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -4.848.356.018 -5.029.746.439
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
61.841.156 43.551.888
BRÜT KAR (ZARAR)
61.841.156 43.551.888
Genel Yönetim Giderleri
18 -26.250.550 -20.710.488
Pazarlama Giderleri
18 -7.326.363 -5.181.874
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
18 -4.399 -4.279
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 3.004.869 434.116
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -1.176.163 -82.990
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
30.088.550 18.006.373
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
30.088.550 18.006.373
Finansman Gelirleri
20 46.150.761 38.398.791
Finansman Giderleri
21 -34.016.873 -32.320.419
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
42.222.438 24.084.745
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.024.903 -4.461.810
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
22 -8.105.910 -4.513.235
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
22 81.007 51.425
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
34.197.535 19.622.935
DÖNEM KARI (ZARARI)
34.197.535 19.622.935
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
34.197.535 19.622.935
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç (Kar) 23 0,97710000 0,56070000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
58.828 162.443
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 73.535 203.054
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-14.707 -40.611
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-14.707 -40.611
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
23.436.076 26.481.131
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.669.554 27.874.875
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
25 24.669.554 27.874.875
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.233.478 -1.393.744
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-1.233.478 -1.393.744
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
23.494.904 26.643.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
57.692.439 46.266.509
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
57.692.439 46.266.509http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/741659


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.433 Değişim: 0,21% Hacim : 17.973 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.428 20.10.2021 Yüksek 1.438
Açılış: 1.432
9,2186 Değişim: -0,81%
Düşük 9,2120 20.10.2021 Yüksek 9,3551
Açılış: 9,2943
10,7445 Değişim: -0,75%
Düşük 10,7265 20.10.2021 Yüksek 10,8959
Açılış: 10,8261
528,84 Değişim: 0,04%
Düşük 528,07 20.10.2021 Yüksek 534,68
Açılış: 528,63
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.