KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:11
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 0 -408.128 66.346.230 5.643.327 5.225.767 8.568.083 120.375.279 120.375.279
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
484.864 8.083.219 -8.568.083 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.900.000 14.349.612 12.449.612 12.449.612
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.373.973 -2.373.943 -2.373.943
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 0 -408.128 66.346.230 6.128.191 10.935.013 14.349.612 130.450.918 130.450.918
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 35.000.000 0 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
92.827.361 -92.827.361 -75.139 -75.139 -75.139
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 92.827.361 -245.685 0 6.128.191 10.859.874 19.622.935 164.192.676 164.192.676
Transferler
2.473.332 17.149.603 -19.622.935 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.670.549 29.412.629 26.742.070 26.742.070
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-16.831.104 -16.831.104 -16.831.104
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
17 35.000.000 90.156.812 -245.685 0 8.601.523 11.178.373 29.412.619 174.103.642 174.103.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.265.397 -10.079.219
Dönem Karı (Zararı)
29.412.619 14.349.612
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-784.428 -446.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11 644.356 430.990
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.794.162 1.482.458
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.794.162 1.525.420
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 -42.962
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-11.234.136 -6.493.267
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.471.102 -28.748.012
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
22 26.236.966 22.254.745
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-69.277 164.391
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-69.277 164.391
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.076.689 3.938.096
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.778 30.964
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
10 3.778 30.964
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.168.463 -16.158.720
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-2.003.664 -902.021
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.421.604 -23.542.337
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.949.349 -1.828.895
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.472.255 -21.713.442
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-603.376 -1.259.717
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.720 -131.755
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-596.656 -1.127.962
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-533.921 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
15.119.306 9.173.919
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-257.960 -4.097.000
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
15.377.266 13.270.919
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.190.042 371.436
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.190.042 371.436
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
84.754 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
27.459.728 -2.255.476
Ödenen Temettüler
17 -16.831.104 -2.373.973
Alınan Temettüler
21 -4.384.712 -2.000.000
Alınan Faiz
4.040.851 1.829.590
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.674.424 -1.166.236
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -7.344.942 -4.113.124
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
34.305.087 27.579.857
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-75.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.106.431 -918.021
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -413.016 -909.925
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -693.415 -8.096
Alınan Temettüler
21 4.384.712 2.000.000
Alınan Faiz
31.101.806 26.497.878
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
449.530 -67.960.670
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.012.216.151 2.843.055.951
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
3.012.216.151 2.843.055.951
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.985.529.655 -2.888.761.876
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.985.529.655 -2.888.761.876
Ödenen Faiz
22 -26.236.966 -22.254.745
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.020.014 -50.460.032
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
36.020.014 -50.460.032
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.633.500 278.496.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 239.653.514 228.036.736


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 294.944.635 262.061.419
Finansal Yatırımlar
6 3.226.738 1.228.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.226.738 1.228.936
Ticari Alacaklar
7 135.976.124 120.554.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 9.670.840 1.721.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
126.305.284 118.833.029
Diğer Alacaklar
8 134.992 126.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 131.513 124.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.479 2.019
Peşin Ödenmiş Giderler
16 888.836 354.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 271.702 142.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
617.134 212.327
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 235.409 1.016.009
Diğer Dönen Varlıklar
101 42
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 101 42
ARA TOPLAM
435.406.835 385.342.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
435.406.835 385.342.712
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 101.260.122 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
101.260.122 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
101.260.122 103.996.226
Diğer Alacaklar
8 2.467.901 1.872.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.467.901 1.872.705
Maddi Duran Varlıklar
10 2.238.385 2.281.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 710.557 208.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.676.965 108.359.576
TOPLAM VARLIKLAR
542.083.800 493.702.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 264.004.126 237.317.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
264.004.126 237.317.630
Ticari Borçlar
7 94.544.206 84.890.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 4.205.987 4.463.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
90.338.219 80.426.196
Ertelenmiş Gelirler
15 84.754 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 84.754 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 652.421 743.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
652.421 743.093
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.416.242 2.226.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.416.242 2.226.200
ARA TOPLAM
363.701.749 325.177.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
363.701.749 325.177.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.636.150 2.425.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.636.150 2.425.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.642.259 1.831.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.278.409 4.257.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
367.980.158 329.434.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
174.103.642 164.267.815
Ödenmiş Sermaye
17 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.911.127 -245.685
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
17 90.156.812 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.685 -245.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -245.685 -245.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 92.827.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 92.827.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
17 0 92.827.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 8.601.523 6.128.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 11.178.373 10.935.013
Net Dönem Karı veya Zararı
29.412.619 19.622.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
174.103.642 164.267.815
TOPLAM KAYNAKLAR
542.083.800 493.702.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 3.775.171.464 3.754.338.202 1.106.395.331 1.271.669.043
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -3.727.286.063 -3.723.635.869 -1.089.745.012 -1.260.950.636
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
47.885.401 30.702.333 16.650.319 10.718.407
BRÜT KAR (ZARAR)
47.885.401 30.702.333 16.650.319 10.718.407
Genel Yönetim Giderleri
19 -17.903.055 -14.764.211 -6.300.222 -4.879.700
Pazarlama Giderleri
19 -5.149.299 -3.628.137 -1.597.526 -1.258.484
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -3.369 -3.244 -1.043 -910
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 3.453.924 246.750 1.776.197 48.719
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -62.736 -68.540 -27.247 -44.257
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
28.220.866 12.484.951 10.500.478 4.583.775
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
28.220.866 12.484.951 10.500.478 4.583.775
Finansman Gelirleri
21 36.628.959 28.984.096 14.769.536 11.424.421
Finansman Giderleri
22 -28.357.741 -23.981.869 -13.082.167 -8.535.287
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
36.492.084 17.487.178 12.187.847 7.472.909
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-7.079.465 -3.137.566 -2.686.553 -1.116.800
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -7.109.533 -3.185.320 -2.700.893 -1.109.350
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 30.068 47.754 14.340 -7.450
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.412.619 14.349.612 9.501.294 6.356.109
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.412.619 14.349.612 9.501.294 6.356.109
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
29.412.619 14.349.612 9.501.294 6.356.109
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,84040000 0,41000000 0,27150000 0,18160000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.670.549 -1.900.000 0 -1.900.000
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-2.811.104 -2.000.000 0 -2.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.555 100.000 0 100.000
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
140.555 100.000 0 100.000
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.670.549 -1.900.000 0 -1.900.000
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.742.070 12.449.612 9.501.294 4.456.109
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
26.742.070 12.449.612 9.501.294 4.456.109http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716323


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.