KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2018 - 11:53
KAP ***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor

***VKY*** VAKIF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
35.000.000 0 -408.128 66.346.230 5.643.327 5.225.767 8.568.083 120.375.279 120.375.279
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
484.864 8.083.219 -8.568.083 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.993.503 7.993.503 7.993.503
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-2.373.973 -2.373.943 -2.373.943
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
35.000.000 -408.128 66.346.230 6.128.191 10.935.013 7.993.503 125.994.809 125.994.809
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
17 35.000.000 0 -245.685 92.827.361 6.128.191 10.935.013 19.622.935 164.267.815 164.267.815
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 92.827.361 0 -92.827.361 0 -75.139 0 -75.139 -75.139
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
35.000.000 92.827.361 -245.685 0 6.128.191 10.859.874 19.622.935 164.192.676 164.192.676
Transferler
2.473.332 17.149.603 -19.622.935 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.670.549 19.911.325 17.240.776 17.240.776
Kar Payları
-16.831.104 -16.831.104 -16.831.104
Dönem Sonu Bakiyeler
17 35.000.000 90.156.812 -245.685 0 8.601.523 11.178.373 19.911.325 164.602.348 164.602.348


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.236.450 -6.696.452
Dönem Karı (Zararı)
19.911.325 7.993.503
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.693.532 -1.321.109
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11 399.306 274.440
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.186.219 1.013.309
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.186.219 1.056.271
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12 0 56.529
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -99.491
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-4.233.207 -5.489.040
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-18.165.979 -19.874.229
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
13.932.772 14.385.189
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-52.700 58.417
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-52.700 58.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5.390.136 2.821.296
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 3.778 469
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
3.778 469
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
7.084.978 -8.653.878
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-1.990.077 -798.002
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.359.933 -13.122.076
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.656.504 -1.490.381
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.703.429 -11.631.695
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-243.428 -571.254
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-31.467 -39.463
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-211.961 -531.791
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-414.339 26.254
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.827.312 5.825.120
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.710.566 -354.937
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
40.537.878 6.180.057
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.095.935 -13.920
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.095.935 -13.920
Ertelenmiş Gelirlerdeki Artış (Azalış)
169.508 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
29.689.835 -1.981.484
Ödenen Temettüler
-16.831.104 -2.373.973
Alınan Temettüler
-4.383.458 0
Alınan Faiz
2.431.178 1.041.883
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-1.044.497 -700.466
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
23 -4.625.504 -2.682.412
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
20.193.289 16.596.793
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-845.574 -660.336
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -158.678 -652.240
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -686.896 -8.096
Alınan Temettüler
21 4.383.458 0
Alınan Faiz
16.655.405 17.257.129
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.433.806 1.094.478
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.283.383.880 1.741.362.443
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
2.283.383.880 1.741.362.443
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.279.884.914 -1.725.882.776
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-2.279.884.914 -1.725.882.776
Ödenen Faiz
-13.932.772 -14.385.189
Alınan Faiz
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.995.933 10.994.819
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
14.995.933 10.994.819
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 203.633.500 278.496.768
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 218.629.433 289.491.587


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 264.890.945 262.061.419
Finansal Yatırımlar
6 3.196.574 1.228.936
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.196.574 1.228.936
Ticari Alacaklar
7 149.914.453 120.554.520
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 14.377.995 1.721.491
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
135.536.458 118.833.029
Diğer Alacaklar
8 324.825 126.871
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
4 156.041 124.852
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
168.784 2.019
Peşin Ödenmiş Giderler
16 769.254 354.915
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 8.457 142.588
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
760.797 212.327
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
16 216.864 1.016.009
Diğer Dönen Varlıklar
320 42
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
4 320 42
ARA TOPLAM
419.313.235 385.342.712
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
419.313.235 385.342.712
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 101.185.122 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
101.185.122 103.996.226
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
101.185.122 103.996.226
Diğer Alacaklar
8 1.917.901 1.872.705
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.917.901 1.872.705
Maddi Duran Varlıklar
10 2.140.536 2.281.833
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 792.599 208.812
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
106.036.158 108.359.576
TOPLAM VARLIKLAR
525.349.393 493.702.288
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 240.816.596 237.317.630
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
240.816.596 237.317.630
Ticari Borçlar
7 110.471.652 84.890.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 753.381 4.463.947
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
109.718.271 80.426.196
Ertelenmiş Gelirler
15 169.508 0
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler
4 169.508 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
14 887.466 743.093
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
887.466 743.093
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
16 4.322.135 2.226.200
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.322.135 2.226.200
ARA TOPLAM
356.667.357 325.177.066
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
356.667.357 325.177.066
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
14 2.423.089 2.425.740
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
2.423.089 2.425.740
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
23 1.656.599 1.831.667
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.079.688 4.257.407
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
360.747.045 329.434.473
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
164.602.348 164.267.815
Ödenmiş Sermaye
17 35.000.000 35.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
89.911.127 -245.685
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
17 90.156.812 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-245.685 -245.685
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -245.685 -245.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
17 0 92.827.361
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 92.827.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
0 92.827.361
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
17 8.601.523 6.128.191
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
17 11.178.373 10.935.013
Net Dönem Karı veya Zararı
19.911.325 19.622.935
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
164.602.348 164.267.815
TOPLAM KAYNAKLAR
525.349.393 493.702.288


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
18 2.668.776.133 2.482.669.159 1.214.619.032 1.473.703.635
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
18 -2.637.541.051 -2.462.685.233 -1.198.015.418 -1.463.764.716
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
31.235.082 19.983.926 16.603.614 9.938.919
BRÜT KAR (ZARAR)
31.235.082 19.983.926 16.603.614 9.938.919
Genel Yönetim Giderleri
19 -11.602.833 -9.884.511 -6.169.269 -4.757.298
Pazarlama Giderleri
19 -3.551.773 -2.369.653 -1.906.916 -1.169.870
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
19 -2.326 -2.334 -1.034 -928
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
20 1.677.727 198.031 1.256.828 -49.834
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
20 -35.489 -24.283 -17.767 -13.267
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
17.720.388 7.901.176 9.765.456 3.947.722
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
17.720.388 7.901.176 9.765.456 3.947.722
Finansman Gelirleri
21 21.859.423 17.559.675 12.039.253 10.963.817
Finansman Giderleri
22 -15.275.574 -15.446.582 -6.583.519 -9.569.259
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.304.237 10.014.269 15.221.190 5.342.280
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.392.912 -2.020.766 -2.384.365 -1.084.365
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
23 -4.408.640 -2.075.970 -2.388.030 -1.114.958
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 15.728 55.204 3.665 30.593
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
19.911.325 7.993.503 12.836.825 4.257.915
DÖNEM KARI (ZARARI)
19.911.325 7.993.503 12.836.825 4.257.915
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
19.911.325 7.993.503 12.836.825 4.257.915
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 0,56890000 0,22840000 0,36680000 0,12170000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.670.549 0 -4.164.285 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
-2.811.104 0 -4.383.458 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
140.555 0 219.173 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
140.555 0 219.173 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.670.549 0 -4.164.285 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
17.240.776 7.993.503 8.672.540 4.257.915
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
17.240.776 7.993.503 8.672.540 4.257.915http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702405


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.945 Değişim: 1,82% Hacim : 27.813 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.880 25.01.2022 Yüksek 1.953
Açılış: 1.928
13,5035 Değişim: -0,02%
Düşük 13,4195 25.01.2022 Yüksek 13,5748
Açılış: 13,5068
15,2446 Değişim: -0,37%
Düşük 15,1710 25.01.2022 Yüksek 15,3489
Açılış: 15,3013
800,93 Değişim: 0,06%
Düşük 794,93 25.01.2022 Yüksek 806,32
Açılış: 800,49
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.