KAP ***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

01.03.2022 - 22:00
KAP ***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor

***VKING*** VİKİNG KAĞIT VE SELÜLOZ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 110.837.024 -4.773.684 106.063.340 404.168 106.467.508 -110.356.606 -33.522.723 -143.879.329 4.842.108 4.842.108
Transferler
-3.844.918 -3.844.918 -3.844.918 -29.677.805 33.522.723 3.844.918 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.152.964 -2.152.964 203.718 -1.949.246 -26.781.617 -26.781.617 -28.730.863 -28.730.863
Dönem Karı (Zararı)
-26.781.617 -26.781.617 -26.781.617 -26.781.617
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -2.152.964 -2.152.964 203.718 -1.949.246 0 -1.949.246 -1.949.246
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 106.992.106 -6.926.648 100.065.458 607.886 100.673.344 -140.034.411 -26.781.617 -166.816.028 -23.888.755 -23.888.755
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
42.000.000 253.929 106.992.106 -6.926.648 100.065.458 607.886 100.673.344 -140.034.411 -26.781.617 -166.816.028 -23.888.755 -23.888.755
Transferler
-3.780.153 -3.780.153 -3.780.153 -23.001.464 26.781.617 3.780.153 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
164.885.111 -274.335 164.610.776 339.324 164.950.100 -118.245.834 -118.245.834 46.704.266 46.704.266
Dönem Karı (Zararı)
-118.245.834 -118.245.834 -118.245.834 -118.245.834
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
164.885.111 -274.335 164.610.776 339.324 164.950.100 164.950.100 164.950.100
Dönem Sonu Bakiyeler
42.000.000 253.929 268.097.064 -7.200.983 260.896.081 947.210 261.843.291 -163.035.875 -118.245.834 -281.281.709 22.815.511 22.815.511


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-20.610.776 19.803.773
Dönem Karı (Zararı)
-118.245.834 -26.781.617
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-118.245.834 -26.781.617
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
108.682.426 50.728.200
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11.12 11.834.218 10.678.267
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 347.000
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 347.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.934.475 1.869.484
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 3.271.816 1.836.082
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-337.341 33.402
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
-38.442 -32.637
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.064.276 26.279.516
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-479.650 -295.388
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24.27 38.543.926 26.574.904
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
59.549.892 11.423.575
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -3.660.722 466.743
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.271 -303.748
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
25 -1.271 -303.748
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-8.981.150 -3.422.841
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.457.761 -9.068.060
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -223.141 1.288.122
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -13.234.620 -10.356.182
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-455.703 853.356
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-455.703 853.356
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -22.774.345 211.756
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -607.485 566.177
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.562.430 2.066.900
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 23.929.829 -18.281.987
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 3.632.601 20.348.887
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
18 918.829 245.824
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.617.390 237.647
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.617.390 237.647
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
10 943.046 1.256.234
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
507.229 207.325
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
507.229 207.325
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-18.544.558 20.523.742
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 -2.066.218 -719.969
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.827.278 -17.734.974
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 -153.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 303.748
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.271 303.748
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-38.187.500 -16.930.218
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -37.734.318 -16.716.971
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -453.182 -213.247
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
843.767 -1.281.498
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
843.767 -1.281.498
Alınan Temettüler
25 38.442 32.637
Alınan Faiz
476.742 293.474
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.625.048 11.122.170
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
214.604.083 142.800.000
Kredilerden Nakit Girişleri
15 214.604.083 142.800.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-126.462.701 -88.858.031
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -126.657.755 -90.058.537
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
195.054 1.200.506
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
6 549.548 -18.724.014
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -611.864 -1.061.513
Ödenen Faiz
-37.454.018 -23.034.272
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.813.006 13.190.969
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
4.914.914 1.302.115
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-1.898.092 14.493.084
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
19.897.159 5.404.075
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 17.999.067 19.897.159


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 17.999.067 19.897.159
Ticari Alacaklar
67.036.342 50.543.864
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.065.181 4.807.323
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 58.971.161 45.736.541
Diğer Alacaklar
283.441 256.474
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 283.441 256.474
Stoklar
9 55.596.021 32.821.676
Peşin Ödenmiş Giderler
770.140 162.655
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 770.140 162.655
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
29 23.950 36.163
Diğer Dönen Varlıklar
0 1.223.127 779.836
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
20 1.223.127 779.836
ARA TOPLAM
142.932.088 104.497.827
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
142.932.088 104.497.827
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
3 896.610 557.286
Satılmaya Hazır Finansal Yatırımlar
896.610 557.286
Diğer Alacaklar
5.999 5.999
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
5.999 5.999
Maddi Duran Varlıklar
11 431.939.495 206.327.636
Arazi ve Arsalar
114.668.168 55.380.000
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
6.270.475 2.881.366
Binalar
63.666.109 31.230.919
Tesis, Makine ve Cihazlar
245.097.415 111.601.564
Taşıtlar
82.880 131.336
Mobilya ve Demirbaşlar
1.522.900 1.122.844
Yapılmakta Olan Yatırımlar
631.548 3.979.607
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 1.110.613 1.868.039
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
1.049.267 855.050
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12 1.049.267 855.050
Peşin Ödenmiş Giderler
437.731 1.281.499
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 437.731 1.281.499
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
435.439.715 210.895.509
TOPLAM VARLIKLAR
578.371.803 315.393.336
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
203.711.728 128.915.970
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
41.468.292
Banka Kredileri
6 41.468.292
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
162.243.436 128.915.970
Banka Kredileri
15 160.897.638 127.708.509
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.345.798 1.207.461
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
67.409.408 44.834.179
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
67.409.408 44.834.179
Banka Kredileri
15 66.838.055 44.068.496
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
571.353 765.683
Diğer Finansal Yükümlülükler
55.547
Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler
55.547
Ticari Borçlar
175.239.903 94.638.099
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 44.722.372 12.883.681
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 130.517.531 81.754.418
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
18 1.650.068 731.239
Diğer Borçlar
5.352.409 4.295.653
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 3.925.559 3.376.011
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.426.850 919.642
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.613.214 1.670.168
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 2.613.214 1.670.168
Kısa Vadeli Karşılıklar
269.286 606.627
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
17 269.286 606.627
ARA TOPLAM
456.301.563 275.691.935
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
456.301.563 275.691.935
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.917.643 30.882.559
Banka Kredileri
15 34.178.894 28.721.377
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
738.749 2.161.182
Uzun Vadeli Karşılıklar
11.395.660 9.847.143
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 11.395.660 9.847.143
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 52.940.244 22.859.293
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.182 1.161
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
1.182 1.161
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
99.254.729 63.590.156
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
555.556.292 339.282.091
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.815.511 -23.888.755
Ödenmiş Sermaye
21 42.000.000 42.000.000
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
21 253.929 253.929
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
261.843.291 100.673.344
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
260.896.081 100.065.458
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 268.097.064 106.992.106
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-7.200.983 -6.926.648
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
947.210 607.886
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-163.035.875 -140.034.411
Net Dönem Karı veya Zararı
-118.245.834 -26.781.617
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.815.511 -23.888.755
TOPLAM KAYNAKLAR
578.371.803 315.393.336


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
22 340.067.425 252.920.145
Satışların Maliyeti
22 -294.871.177 -196.470.940
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
22 45.196.248 56.449.205
BRÜT KAR (ZARAR)
45.196.248 56.449.205
Genel Yönetim Giderleri
23 -13.976.830 -12.314.022
Pazarlama Giderleri
23 -33.295.217 -25.579.454
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
23 -2.055.395 -1.721.944
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
24 13.505.979 12.767.761
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
24 -63.588.861 -24.933.006
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.214.076 4.668.540
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
25 39.713 336.386
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-54.174.363 5.004.926
Finansman Gelirleri
27 7.158.615 3.527.297
Finansman Giderleri
27 -74.890.808 -34.847.097
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-121.906.556 -26.314.874
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.660.722 -466.743
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
29 3.660.722 -466.743
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.245.834 -26.781.617
DÖNEM KARI (ZARARI)
-118.245.834 -26.781.617
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-118.245.834 -26.781.617
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

-Sürdürülen Faaliyetlerdeb 1 Kr Nominal Değerli 100 Adet Pay Başına Kayıp 30 -2,81540000 -0,63770000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
164.950.100 -1.949.246
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 198.695.368 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -342.919 -2.691.205
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3 339.324 203.718
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-33.741.673 538.241
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-33.810.257 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
68.584 538.241
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
164.950.100 -1.949.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
46.704.266 -28.730.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
46.704.266 -28.730.863http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9141 Değişim: 0,46%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9267
Açılış: 15,8419
16,8383 Değişim: 0,01%
Düşük 16,7840 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
940,89 Değişim: 0,04%
Düşük 937,87 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.