KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:18
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
96.152.268 -96.152.268 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.318 -8.318 35.744.272 35.735.954 35.735.954
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 2.347 2.347 9.055.996 556.263.597 35.744.272 1.361.642.928 1.361.642.928
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.050 -157.050 52.947.401 52.790.351 52.790.351
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -170.226 -170.226 11.781.404 632.130.300 52.947.401 2.019.406.223 2.019.406.223


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-117.003.429 -11.699.203
Dönem Karı (Zararı)
52.947.401 35.744.272
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-61.914.935 -22.402.330
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 191.910 56.565
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16,6,4 428.124 103.277
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -60.868.741 -652.128
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.666.228 -21.910.044
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -1.666.228 -21.910.044
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-108.011.255 -25.023.780
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
4.241.579 -8.875.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-17.976 -3.798.947
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-157.857.260 31.419.961
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12.942.730 1.975.909
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.165.637 -48.874.820
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.342.395 6.888.014
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.502.914 -3.758.099
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-116.978.789 -11.681.838
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -24.640 -17.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-140.664.906 -6.937.460
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -422.266 -239.839
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -43.998 -56.512
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -378.268 -183.327
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-140.242.640 -6.697.621
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
526.243.347 324.360.989
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.140.628 32.246.359
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22.140.628 32.246.359
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 230.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 349.500.000
Kredilerden Nakit Girişleri
26 0 349.500.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-57.830.044 -291.663.222
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -57.830.044 -291.663.222
Ödenen Faiz
-8.741.019 -1.611.904
Alınan Faiz
70.673.782 5.889.756
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.575.012 305.724.326
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
268.575.012 305.724.326
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 806.766.236 783.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.075.341.248 306.507.986


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.087.840.208 820.021.801
Ticari Alacaklar
5.664.551 8.311.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 5.664.551 8.311.723
Diğer Alacaklar
911.601 879.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 911.601 879.568
Stoklar
11 470.220.451 321.093.621
Peşin Ödenmiş Giderler
8 36.229.339 49.172.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 3.533.454 2.742.272
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.824.888 1.815.060
ARA TOPLAM
1.606.224.492 1.204.036.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.606.224.492 1.204.036.114
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
1.032.213 2.750.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.032.213 2.750.913
Diğer Alacaklar
217.522 231.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 217.522 231.579
Stoklar
11 541.656.456 532.926.026
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.009.691.281 867.782.413
Maddi Duran Varlıklar
12 459.929 537.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.102.369 14.794.751
Şerefiye
14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 470.969 163.351
Peşin Ödenmiş Giderler
8 228.093.152 228.093.152
Diğer Duran Varlıklar
9 115.542.106 77.829.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.911.795.028 1.724.945.302
TOPLAM VARLIKLAR
3.518.019.520 2.928.981.416
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.451.009 105.675.256
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,5 69.427.936 35.358.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 25.023.073 70.316.324
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
235.838.413 188.879.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 126.438.698 126.284.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 109.399.715 62.594.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
215.230 174.043
Diğer Borçlar
27.022.371 432.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 27.022.371 432.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
800.766.596 727.821.241
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,17 800.636.733 727.008.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 129.863 812.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
784.682 576.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 784.682 576.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 6.614.438 1.750.156
ARA TOPLAM
1.165.692.739 1.025.308.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.165.692.739 1.025.308.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
242.866.825 289.165.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,5 222.413.877 258.369.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 20.452.948 30.795.971
Ticari Borçlar
63.125.000 126.250.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 63.125.000 126.250.000
Diğer Borçlar
0 16.247.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 16.247.091
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.203.624 27.096.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 26.203.624 27.096.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
725.109 438.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 725.109 438.358
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
332.920.558 459.197.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.498.613.297 1.484.506.172
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.019.406.223 1.444.475.244
Ödenmiş Sermaye
18 1.000.000.000 460.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 301.118.336 278.977.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-170.226 -13.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-170.226 -13.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -170.226 -13.176
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
11.781.404 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
632.130.300 556.263.597
Net Dönem Karı veya Zararı
52.947.401 118.592.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.019.406.223 1.444.475.244
TOPLAM KAYNAKLAR
3.518.019.520 2.928.981.416


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.772.867 57.951.218 892.038 28.406.439
Satışların Maliyeti
19 -511.748 -40.873.686 -254.262 -19.201.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.261.119 17.077.532 637.776 9.204.443
BRÜT KAR (ZARAR)
1.261.119 17.077.532 637.776 9.204.443
Genel Yönetim Giderleri
20 -9.449.200 -7.311.632 -5.908.268 -4.459.722
Pazarlama Giderleri
20 -1.262.703 -1.786.047 -1.033.580 -814.986
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-498.337 -178.736 -124.293 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 2.303.730 27.543.871 880.049 26.683.693
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.645.391 35.344.988 -5.548.316 30.613.428
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-7.645.391 35.344.988 -5.548.316 30.613.428
Finansman Gelirleri
23 69.917.177 7.022.109 33.104.070 6.376.823
Finansman Giderleri
23 -9.324.385 -6.622.825 -4.499.490 -4.182.722
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529
DÖNEM KARI (ZARARI)
52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.947.401 35.744.272 23.056.264 32.807.529
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 25 0,09500000 0,12500000 0,03800000 0,10800000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-157.050 -8.318 -91.385 26.966
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -157.050 -8.318 -91.385 26.966
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-157.050 -8.318 -91.385 26.966
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
52.790.351 35.735.954 22.964.879 32.834.495
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
52.790.351 35.735.954 22.964.879 32.834.495http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955553


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.393 Değişim: 0,60% Hacim : 2.001 Mio.TL Son veri saati : 10:24
Düşük 1.392 27.09.2021 Yüksek 1.396
Açılış: 1.393
8,8661 Değişim: 0,00%
Düşük 8,8502 27.09.2021 Yüksek 8,8933
Açılış: 8,866
10,3843 Değişim: -0,47%
Düşük 10,3710 27.09.2021 Yüksek 10,4434
Açılış: 10,4335
501,49 Değişim: 0,49%
Düşük 497,85 27.09.2021 Yüksek 503,18
Açılış: 499,05
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.