KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 20:00
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843
Transferler
1.082.214 26.095.903 -27.178.117
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.504 96.152.268 96.207.772 96.207.772
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Transferler
96.152.268 -96.152.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.841 118.592.111 118.568.270 118.568.270
Sermaye Arttırımı
230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
615.710.178 942.936
Dönem Karı (Zararı)
118.592.111 96.152.268
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-105.910.886 -98.965.842
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 112.305 437.795
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.033.049 0
Diğer Finansal Varlıklar veya Yatırımlar Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
0
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
21 11.033.049 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
212.525 273.014
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 212.525 273.014
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -30.690.518 -313.670
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-86.428.330 -99.362.922
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -86.428.330 -99.362.922
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.917 -59
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
603.213.149 3.758.941
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
136.705.745 -24.011.589
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.157.091
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-7.153.404 -213.893
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
256.628.210 28.784.743
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.110.855 235.366
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
428.526.194 9.115.523
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
615.894.374 945.367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -184.196 -2.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-148.756.480 -103.110.159
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12,13 186.576 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
110.327 0
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
76.249 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-282.225 -23.466
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -91.383 -8.515
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -190.842 -14.951
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
25.516.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-174.176.831 -103.086.693
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
339.028.878 -38.405.664
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.246.359 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.246.359 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
26 346.146.083 173.999.985
Kredilerden Nakit Girişleri
26 346.146.083 173.999.985
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -291.724.677 -194.046.762
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-291.724.677 -194.046.762
Ödenen Faiz
-6.242.680 -27.202.375
Alınan Faiz
28.603.793 8.843.488
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
805.982.576 -140.572.887
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
805.982.576 -140.572.887
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.660 141.356.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 806.766.236 783.660


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 820.021.801 784.110
Ticari Alacaklar
8.311.723 35.344.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 8.311.723 35.344.446
Diğer Alacaklar
879.568 1.676.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 879.568 1.676.741
Stoklar
11 321.093.621 52.506.619
Peşin Ödenmiş Giderler
8 49.172.069 559.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 2.742.272 1.345.715
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.815.060 384.917
ARA TOPLAM
1.204.036.114 92.601.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.204.036.114 92.601.695
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
2.750.913 112.423.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 2.750.913 112.423.935
Diğer Alacaklar
231.579 39.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 231.579 39.929
Stoklar
11 532.926.026 208.394.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 867.782.413 1.018.634.794
Maddi Duran Varlıklar
12 537.191 500.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.794.751 14.698.460
Şerefiye
2,14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 163.351 67.060
Peşin Ödenmiş Giderler
8 228.093.152 269.552.670
Diğer Duran Varlıklar
9 77.829.277 64.621.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.724.945.302 1.688.865.654
TOPLAM VARLIKLAR
2.928.981.416 1.781.467.349
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 99.310.876
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 70.411.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 28.899.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
105.675.256 85.175.651
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 35.358.932 58.983.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 70.316.324 26.192.172
Ticari Borçlar
188.879.050 58.500.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 126.284.247 21.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 62.594.803 58.479.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
174.043 137.615
Diğer Borçlar
432.885 421.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 432.885 421.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
727.821.241 2.140.027
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,17 727.008.300 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 812.941 2.140.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
576.087 510.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 576.087 510.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.750.156 824.454
ARA TOPLAM
1.025.308.718 247.021.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.025.308.718 247.021.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
289.165.205 151.006.817
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 258.369.234 66.994.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 30.795.971 84.012.022
Ticari Borçlar
126.250.000 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 126.250.000 0
Diğer Borçlar
16.247.091 10.147.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 16.247.091 10.147.222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
27.096.800 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,17 0 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 27.096.800 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
438.358 386.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 438.358 386.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
459.197.454 470.785.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.484.506.172 717.806.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.444.475.244 1.063.660.615
Ödenmiş Sermaye
18 460.000.000 230.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 278.977.708 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.176 10.665
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.176 10.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -13.176 10.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
556.263.597 460.111.329
Net Dönem Karı veya Zararı
118.592.111 96.152.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.444.475.244 1.063.660.615
TOPLAM KAYNAKLAR
2.928.981.416 1.781.467.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 77.714.452 21.930.864
Satışların Maliyeti
19 -53.532.596 -14.378.728
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.181.856 7.552.136
BRÜT KAR (ZARAR)
24.181.856 7.552.136
Genel Yönetim Giderleri
20 -14.617.561 -11.011.310
Pazarlama Giderleri
20 -3.009.036 -1.951.209
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 92.944.085 101.595.982
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -11.033.049 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
88.466.295 96.185.599
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
88.466.295 96.185.599
Finansman Gelirleri
23 41.858.909 7.091.338
Finansman Giderleri
23 -11.733.093 -7.124.669
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
118.592.111 96.152.268
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
118.592.111 96.152.268
DÖNEM KARI (ZARARI)
118.592.111 96.152.268
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
118.592.111 96.152.268
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 25 0,30160000 0,42250000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-23.841 55.504
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.841 55.504
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-23.841 55.504
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
118.568.270 96.207.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
118.568.270 96.207.772http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909480


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.527 Değişim: 3,81% Hacim : 25.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.491 01.03.2021 Yüksek 1.527
Açılış: 1.492
7,2608 Değişim: -2,21%
Düşük 7,2183 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,7568 Değişim: -2,37%
Düşük 8,7048 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
406,74 Değişim: -1,35%
Düşük 403,26 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.