KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

27.10.2020 - 18:26
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.082.214 26.095.903 -27.178.117 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
71.411 -267.000 -195.589 -195.589
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 26.572 9.055.996 460.111.329 -267.000 967.257.254 967.257.254
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Transferler
96.152.268 -96.152.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-5.352 45.470.254 45.464.902 45.464.902
Sermaye Arttırımı
230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 5.313 9.055.996 556.263.597 45.470.254 1.371.371.876 1.371.371.876


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
159.755.957 -64.241.697
Dönem Karı (Zararı)
45.470.254 -267.000
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-28.724.203 -2.781.639
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 95.094 522.807
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 101.405 120.173
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 -7.011.732 -1.401.387
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.910.044 -2.023.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -21.910.044 -2.023.232
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.074 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
143.116.223 -61.190.627
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
132.043.739 -19.275.396
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.149.645 -18.535
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-229.939.787 -7.366.835
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
2.930.489 -1.098.410
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.468.432 -21.548.010
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.163.315 -104.582
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
11.599.680 -11.778.859
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
159.862.274 -64.239.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -106.317 -2.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-47.790.230 -46.552.142
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,14 -257.740 -11.214
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -66.100 -5.785
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -191.640 -5.429
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.532.490 -46.540.928
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
112.822.198 -15.642.571
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.246.359
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.246.359
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.500.000 171.500.001
Kredilerden Nakit Girişleri
27 349.500.000 171.500.001
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-291.663.222 -172.455.192
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -291.663.222 -172.455.192
Ödenen Faiz
-3.458.463 -23.324.228
Alınan Faiz
16.257.798 8.636.848
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
5 -220.060.274
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
224.787.925 -126.436.410
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
224.787.925 -126.436.410
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
783.660 141.356.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 225.571.585 14.920.137


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 225.958.531 784.110
Finansal Yatırımlar
5 220.060.274
Ticari Alacaklar
12.534.243 35.344.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 12.534.243 35.344.446
Diğer Alacaklar
5.641.764 1.676.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.641.764 1.676.741
Stoklar
12 2.083.473 52.506.619
Peşin Ödenmiş Giderler
9 517.261 559.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 2.040.735 1.345.715
Diğer Dönen Varlıklar
10 1.960.324 384.917
ARA TOPLAM
470.796.605 92.601.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
470.796.605 92.601.695
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
3.190.399 112.423.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 3.190.399 112.423.935
Diğer Alacaklar
224.551 39.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 224.551 39.929
Stoklar
12 488.757.495 208.394.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.088.077.328 1.018.634.794
Maddi Duran Varlıklar
13 506.360 500.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.853.892 14.698.460
Şerefiye
2,15 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 222.492 67.060
Peşin Ödenmiş Giderler
9 266.664.067 269.552.670
Diğer Duran Varlıklar
10 70.432.783 64.621.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.932.706.875 1.688.865.654
TOPLAM VARLIKLAR
2.403.503.480 1.781.467.349
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 99.310.876
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 70.411.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 28.899.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
99.364.289 85.175.651
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 33.449.711 58.983.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 65.914.578 26.192.172
Ticari Borçlar
158.719.272 58.500.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,7 126.780.776 21.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 31.938.496 58.479.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
143.680 137.615
Diğer Borçlar
438.340 421.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 438.340 421.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.181.502 2.140.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
780.085 510.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 780.085 510.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 1.301.341 824.454
ARA TOPLAM
261.928.509 247.021.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
261.928.509 247.021.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
300.150.636 151.006.817
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 267.299.940 66.994.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 32.850.696 84.012.022
Ticari Borçlar
126.250.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,7 126.250.000
Diğer Borçlar
14.294.097 10.147.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 14.294.097 10.147.222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
329.132.438 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 299.990.000 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 29.142.438 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
375.924 386.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 375.924 386.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
770.203.095 470.785.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.032.131.604 717.806.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.371.371.876 1.063.660.615
Ödenmiş Sermaye
19 460.000.000 230.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 278.977.708 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.313 10.665
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
5.313 10.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 5.313 10.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
556.263.597 460.111.329
Net Dönem Karı veya Zararı
45.470.254 96.152.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.371.371.876 1.063.660.615
TOPLAM KAYNAKLAR
2.403.503.480 1.781.467.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 75.168.306 8.087.206 17.217.088 2.198.980
Satışların Maliyeti
20 -50.811.091 -4.621.597 -9.937.405 -1.221.957
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
24.357.215 3.465.609 7.279.683 977.023
BRÜT KAR (ZARAR)
24.357.215 3.465.609 7.279.683 977.023
Genel Yönetim Giderleri
21 -10.560.356 -8.478.220 -3.248.724 -2.747.979
Pazarlama Giderleri
21 -2.831.049 -1.217.517 -1.045.002 -315.262
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 28.041.160 4.776.033 497.289 2.630.453
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-178.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
38.828.234 -1.454.095 3.483.246 544.235
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
38.828.234 -1.454.095 3.483.246 544.235
Finansman Gelirleri
24 16.654.998 6.784.022 9.632.889 389.920
Finansman Giderleri
24 -10.012.978 -5.596.927 -3.390.153 -1.868.831
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676
DÖNEM KARI (ZARARI)
45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.470.254 -267.000 9.725.982 -934.676
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 26 0,09900000 -0,00100000 0,02100000 -0,00400000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-5.352 71.411 2.967 -17.246
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-5.352 71.411 2.967 -17.246
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-5.352 71.411 2.967 -17.246
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.464.902 -195.589 9.728.949 -951.922
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
45.464.902 -195.589 9.728.949 -951.922http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/884469


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.