KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

29.07.2020 - 20:56
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288 981.030.288
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
1.082.214 39.673.348 -40.755.562 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
88.657 667.676 756.333 756.333
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
5.000.000 -5.000.000 0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 43.818 9.055.996 473.688.774 667.676 981.786.621 981.786.621
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Transferler
96.152.268 -96.152.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-8.318 35.744.272 35.735.954 35.735.954
Sermaye Arttırımı
230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 2.347 9.055.996 556.263.597 35.744.272 1.361.642.928 1.361.642.928


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-11.699.203 -42.233.993
Dönem Karı (Zararı)
35.744.272 667.676
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-22.408.132 -4.355.469
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 56.565 396.856
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 97.475 77.763
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -652.128 -2.806.856
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-21.910.044 -2.023.232
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
21 -21.910.044 -2.023.232
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-25.017.978 -38.543.769
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.875.798 -17.512.504
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.798.947 2.002
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
31.419.961 -10.470.708
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.975.909 -1.663.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-48.874.820 -4.164.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.888.014 1.243.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.752.297 -5.978.516
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-11.681.838 -42.231.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -17.365 -2.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.937.460 -32.939.634
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -239.839 -11.091
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -56.512 -5.662
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -183.327 -5.429
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-6.697.621 -32.928.543
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
324.360.989 -65.414.944
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.246.359 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
32.246.359
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
230.000.000 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
349.500.000 52.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
26 349.500.000 52.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-291.663.222 -103.821.589
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -291.663.222 -103.821.589
Ödenen Faiz
-1.611.904 -21.916.443
Alınan Faiz
5.889.756 8.323.088
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
305.724.326 -140.588.571
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
305.724.326 -140.588.571
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.660 141.356.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 306.507.986 767.976


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 307.624.153 784.110
Ticari Alacaklar
44.284.011 35.344.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 44.284.011 35.344.446
Diğer Alacaklar
5.474.143 1.676.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 5.474.143 1.676.741
Stoklar
11 12.892.429 52.506.619
Peşin Ödenmiş Giderler
8 196.989 559.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 506.232 1.345.715
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.962.453 384.917
ARA TOPLAM
372.940.410 92.601.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
372.940.410 92.601.695
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
112.360.168 112.423.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.360.168 112.423.935
Diğer Alacaklar
41.474 39.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 41.474 39.929
Stoklar
11 216.588.791 208.394.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.047.242.459 1.018.634.794
Maddi Duran Varlıklar
12 515.762 500.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.866.192 14.698.460
Şerefiye
2,14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 234.792 67.060
Peşin Ödenmiş Giderler
8 267.938.919 269.552.670
Diğer Duran Varlıklar
9 67.778.136 64.621.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.727.331.901 1.688.865.654
TOPLAM VARLIKLAR
2.100.272.311 1.781.467.349
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 99.310.876
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 70.411.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 28.899.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
94.389.588 85.175.651
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 31.079.023 58.983.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 63.310.565 26.192.172
Ticari Borçlar
9.626.020 58.500.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 41.866 21.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 9.584.154 58.479.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
162.714 137.615
Diğer Borçlar
3.966.363 421.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.966.363 421.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.455.734 2.140.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
559.586 510.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 559.586 510.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 577.014 824.454
ARA TOPLAM
111.737.019 247.021.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
111.737.019 247.021.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
303.698.611 151.006.817
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 271.007.800 66.994.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 32.690.811 84.012.022
Diğer Borçlar
13.490.773 10.147.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.490.773 10.147.222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
309.245.000 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 299.990.000 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 9.255.000 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
457.980 386.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 457.980 386.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
626.892.364 470.785.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
738.629.383 717.806.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.361.642.928 1.063.660.615
Ödenmiş Sermaye
18 460.000.000 230.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 278.977.708 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
2.347 10.665
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.347 10.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 2.347 10.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
556.263.597 460.111.329
Net Dönem Karı veya Zararı
35.744.272 96.152.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.361.642.928 1.063.660.615
TOPLAM KAYNAKLAR
2.100.272.311 1.781.467.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 57.951.218 5.888.226 28.406.439 2.687.916
Satışların Maliyeti
19 -40.873.686 -3.399.640 -19.201.996 -1.660.983
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
17.077.532 2.488.586 9.204.443 1.026.933
BRÜT KAR (ZARAR)
17.077.532 2.488.586 9.204.443 1.026.933
Genel Yönetim Giderleri
20 -7.311.632 -5.730.241 -4.459.722 -2.705.218
Pazarlama Giderleri
20 -1.786.047 -902.255 -814.986 -435.298
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 27.543.871 2.237.193 26.683.693 2.188.872
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-178.736 -91.613 -5.494
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
35.344.988 -1.998.330 30.613.428 69.795
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
35.344.988 -1.998.330 30.613.428 69.795
Finansman Gelirleri
23 7.022.109 6.394.102 6.376.823 105.066
Finansman Giderleri
23 -6.622.825 -3.728.096 -4.182.722 -1.411.897
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036
DÖNEM KARI (ZARARI)
35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 25 0,14500000 0,00300000 0,12500000 -0,00500000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-8.318 88.657 26.966 40.369
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.318 88.657 26.966 40.369
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-8.318 88.657 26.966 40.369
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
35.735.954 756.333 32.834.495 -1.196.667
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
35.735.954 756.333 32.834.495 -1.196.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863921


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.448 Değişim: -0,42% Hacim : 5.211 Mio.TL Son veri saati : 12:50
Düşük 1.448 15.06.2021 Yüksek 1.457
Açılış: 1.451
8,5752 Değişim: 1,25%
Düşük 8,4510 15.06.2021 Yüksek 8,5827
Açılış: 8,4692
10,4018 Değişim: 1,31%
Düşük 10,2523 15.06.2021 Yüksek 10,4187
Açılış: 10,2673
512,96 Değişim: 0,94%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 514,53
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.