KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.05.2020 - 18:36
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288 981.030.288
Transferler
40.755.562 -40.755.562
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
48.288 2.114.844 2.163.132 2.163.132
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 3.449 7.973.782 479.770.988 2.114.844 983.193.420 983.193.420
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Transferler
96.152.268 -96.152.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.284 2.936.743 2.901.459 2.901.459
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 -24.619 9.055.996 556.263.597 2.936.743 1.066.562.074 1.066.562.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-35.213.391 -28.347.858
Dönem Karı (Zararı)
2.936.743 2.114.844
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.390.446 -3.553.327
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 25.791 277.131
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
37.798 400.769
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.671.702 -4.231.227
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-344.845 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -344.845 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.523.215 -26.906.944
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.262.628 -6.658.397
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.114.783 -23.485
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
16.964.044 -10.954.983
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.044.368 -5.720.578
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-51.087.975 -2.028.299
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.057.270 676.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.648.767 -2.197.947
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-35.196.026 -28.345.427
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-17.365 -2.431
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.387.614 -15.500.484
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.995 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5.995 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -26.792 -5.662
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.542 -5.662
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -14.250 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.366.817 -15.494.822
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
55.269.633 -88.359.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
265.000.000 10.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
26 265.000.000 10.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-204.493.039 -96.458.427
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -204.493.039 -96.458.427
Ödenen Faiz
-5.810.932 -10.106.786
Alınan Faiz
573.604 8.205.618
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.668.628 -132.207.937
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.668.628 -132.207.937
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 783.660 141.356.547
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.452.288 9.148.610


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.453.852 784.110
Ticari Alacaklar
32.006.028 35.344.446
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 32.006.028 35.344.446
Diğer Alacaklar
4.795.880 1.676.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.795.880 1.676.741
Stoklar
11 31.568.240 52.506.619
Peşin Ödenmiş Giderler
8 471.021 559.147
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.441.099 1.345.715
Diğer Dönen Varlıklar
9 430.467 384.917
ARA TOPLAM
76.166.587 92.601.695
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
76.166.587 92.601.695
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
112.499.725 112.423.935
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 112.499.725 112.423.935
Diğer Alacaklar
35.573 39.929
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 35.573 39.929
Stoklar
11 212.368.897 208.394.562
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 1.034.346.456 1.018.634.794
Maddi Duran Varlıklar
12 486.307 500.220
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.707.379 14.698.460
Şerefiye
2,14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 75.979 67.060
Peşin Ödenmiş Giderler
8 268.596.428 269.552.670
Diğer Duran Varlıklar
9 75.316.608 64.621.084
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.718.357.373 1.688.865.654
TOPLAM VARLIKLAR
1.794.523.960 1.781.467.349
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
10.047.615 99.310.876
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 70.411.095
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 10.047.615 28.899.781
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
62.832.265 85.175.651
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 32.257.446 58.983.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 30.574.819 26.192.172
Ticari Borçlar
7.412.865 58.500.840
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 34.530 21.028
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 7.378.335 58.479.812
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
140.278 137.615
Diğer Borçlar
426.371 421.900
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 426.371 421.900
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 2.897.856 2.140.027
Kısa Vadeli Karşılıklar
467.498 510.144
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 467.498 510.144
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 1.294.299 824.454
ARA TOPLAM
85.519.047 247.021.507
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
85.519.047 247.021.507
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
319.626.481 151.006.817
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 238.367.001 66.994.795
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 81.259.480 84.012.022
Diğer Borçlar
13.200.021 10.147.222
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 13.200.021 10.147.222
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
309.245.000 309.245.000
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 299.990.000 299.990.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 9.255.000 9.255.000
Uzun Vadeli Karşılıklar
371.337 386.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 371.337 386.188
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
642.442.839 470.785.227
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
727.961.886 717.806.734
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.066.562.074 1.063.660.615
Ödenmiş Sermaye
18 230.000.000 230.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 246.731.349 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-24.619 10.665
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-24.619 10.665
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -24.619 10.665
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
556.263.597 460.111.329
Net Dönem Karı veya Zararı
2.936.743 96.152.268
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.066.562.074 1.063.660.615
TOPLAM KAYNAKLAR
1.794.523.960 1.781.467.349


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 29.544.779 3.200.310
Satışların Maliyeti
19 -21.671.690 -1.738.657
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.873.089 1.461.653
BRÜT KAR (ZARAR)
7.873.089 1.461.653
Genel Yönetim Giderleri
20 -2.851.910 -3.025.023
Pazarlama Giderleri
20 -971.061 -466.957
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 860.178 48.321
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-178.736 -86.119
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.731.560 -2.068.125
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.731.560 -2.068.125
Finansman Gelirleri
23 645.286 6.499.168
Finansman Giderleri
23 -2.440.103 -2.316.199
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.936.743 2.114.844
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.936.743 2.114.844
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.936.743 2.114.844
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.936.743 2.114.844
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kazanç 25 0,01280000 0,00940000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-35.284 48.288
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-35.284 48.288
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-35.284 48.288
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.901.459 2.163.132
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
2.901.459 2.163.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844566


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.