KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2018 - 18:18
KAP ***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
213.000.000 21.599.008 246.731.349 19.872 6.389.742 334.818.016 42.424.825 864.982.812 864.982.812
Transferler
1.153.277 41.271.548 -42.424.825
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55.546 8.494.703 8.550.249 8.550.249
Sermaye Arttırımı
4.500.000 -4.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 75.418 7.543.019 371.589.564 8.494.703 873.533.061 873.533.061
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708 940.320.708
Transferler
430.763 74.925.862 -75.356.625
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-41.676 28.487.503 28.445.827 28.445.827
Sermaye Arttırımı
7.500.000 -7.500.000
Dönem Sonu Bakiyeler
225.000.000 21.599.008 246.731.349 -40.533 7.973.782 439.015.426 28.487.503 968.766.535 968.766.535


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.401.297 -103.316.282
Dönem Karı (Zararı)
28.487.503 8.494.703
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.507.497 -12.749.673
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 334.941 154.168
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
34.229 17.768
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.874.033 -10.808.116
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -2.113.493
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -2.113.493
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.634 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-170.329.230 -99.003.239
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-57.304.602 7.929.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
959.796 2.760.956
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
43.470.573 -64.841.935
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-6.779.004 -62.390.899
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-664.894 3.582.046
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
6.602.200 863.382
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.613.299 13.093.261
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-143.349.224 -103.258.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -52.073 -58.073
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-111.648.910 62.537.127
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
14 -14.680.400 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
0 89.800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.500 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -369.982 -130.343
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -290.737 -122.843
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -79.245 -7.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-96.602.862 -27.132.530
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
834
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.961.425 8.154.801
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
361.060.000 0
Kredilerden Nakit Girişleri
273.850.000 0
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
87.210.000 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.661.028 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.661.028 0
Ödenen Faiz
-3.533.325
Alınan Faiz
2.095.778 8.154.801
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.911.218 -32.624.354
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
97.911.218 -32.624.354
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 29.137.514 99.922.710
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 127.048.732 67.298.356


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 127.331.182 29.498.804
Ticari Alacaklar
7.297.057 31.182.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.297.057 31.182.536
Diğer Alacaklar
1.540.239 2.495.801
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3,7 2.174
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.540.239 2.493.627
Stoklar
11 88.337.680 176.859.944
Peşin Ödenmiş Giderler
8 358.713 1.909.950
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 342.778 1.611.429
Diğer Dönen Varlıklar
9 323.436 1.843.138
ARA TOPLAM
225.531.085 245.401.602
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
225.531.085 245.401.602
DURAN VARLIKLAR

Ticari Alacaklar
86.570.106
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 86.570.106
Diğer Alacaklar
39.593 42.241
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 39.593 42.241
Stoklar
11 96.863.810 43.796.893
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 848.267.582 748.473.027
Maddi Duran Varlıklar
12 850.415 876.049
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14.714.003 22.794
Şerefiye
14 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 82.603 22.794
Peşin Ödenmiş Giderler
8 73.779.511 63.504.986
Diğer Duran Varlıklar
9 75.683.261 50.065.538
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.196.768.281 906.781.528
TOPLAM VARLIKLAR
1.422.299.366 1.152.183.130
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
188.203.485
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 74.172.386
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 114.031.099
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
23.097.934
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 17.014.240
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 6.083.694
Ticari Borçlar
27.175.940 26.629.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 166.221
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 27.009.719 26.629.682
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
182.683 6.871
Diğer Borçlar
2.338.942 532.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.338.942 532.885
Ertelenmiş Gelirler
17 33.682.588 181.370.958
Kısa Vadeli Karşılıklar
289.840 222.302
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 289.840 222.302
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 4.213.457 1.055.991
ARA TOPLAM
279.184.869 209.818.689
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
279.184.869 209.818.689
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
157.927.797
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 94.003.012
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 63.924.785
Diğer Borçlar
7.031.541 1.933.938
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 7.031.541 1.933.938
Ertelenmiş Gelirler
17 9.254.998
Uzun Vadeli Karşılıklar
133.626 109.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 133.626 109.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
174.347.962 2.043.733
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
453.532.831 211.862.422
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
968.766.535 940.320.708
Ödenmiş Sermaye
18 225.000.000 217.500.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 246.731.349 246.731.349
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
18 -40.533 1.143
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
18 7.973.782 7.543.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
439.015.426 371.589.564
Net Dönem Karı veya Zararı
28.487.503 75.356.625
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
968.766.535 940.320.708
TOPLAM KAYNAKLAR
1.422.299.366 1.152.183.130


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 165.166.762 2.473.482 113.308.819 828.589
Satışların Maliyeti
19 -131.589.825 -546.218 -87.625.787 -101.087
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
33.576.937 1.927.264 25.683.032 727.502
BRÜT KAR (ZARAR)
33.576.937 1.927.264 25.683.032 727.502
Genel Yönetim Giderleri
20 -6.534.880 -4.537.117 -2.315.756 -1.792.676
Pazarlama Giderleri
20 -1.068.111 -1.839.556 -480.519 -173.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.576.196 2.276.928 1.216.036 2.133.582
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.550.142 -2.172.481 24.102.793 894.763
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.550.142 -2.172.481 24.102.793 894.763
Finansman Gelirleri
23 2.016.938 10.901.955 953.277 2.963.002
Finansman Giderleri
23 -1.079.577 -234.771 -514.483 -72.272
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
28.487.503 8.494.703 24.541.587 3.785.493
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
28.487.503 8.494.703 24.541.587 3.785.493
DÖNEM KARI (ZARARI)
28.487.503 8.494.703 24.541.587 3.785.493
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.487.503 8.494.703 24.541.587 3.785.493
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi Pay Başına Kzanç 25 0,12660000 0,10910000 0,03910000 0,01740000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-41.676 55.546 3.287 61.980
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-41.676 55.546 3.287 61.980
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-41.676 55.546 3.287 61.980
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
28.445.827 8.550.249 24.544.874 3.847.473
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
28.445.827 8.550.249 24.544.874 3.847.473http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/716388


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.565 Değişim: 0,53% Hacim : 34.329 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.561 19.01.2021 Yüksek 1.578
Açılış: 1.570
7,4839 Değişim: 0,14%
Düşük 7,4179 19.01.2021 Yüksek 7,4886
Açılış: 7,4731
9,0739 Değişim: 0,42%
Düşük 8,9936 19.01.2021 Yüksek 9,0776
Açılış: 9,036
443,47 Değişim: 0,35%
Düşük 438,61 19.01.2021 Yüksek 443,59
Açılış: 441,92
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.