" />

KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2021 - 18:19
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.448 -653.223 -626.775 -626.775
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27.990 27.990 27.990
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -19.095 394.768 -1.732.569 -653.223 28.110.758 28.110.758
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -40.065 394.768 -1.732.569 350.342 29.093.353 29.093.353
Transferler
350.342 -350.342
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
13.468 13.468
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -26.597 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.539.163 -6.847.044
Dönem Karı (Zararı)
2.277.158 -653.223
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.456.157 -470.334
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 106.219 97.441
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.835 144.112
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
82.954 144.112
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.881 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.137.159 -1.295.161
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.139.718 -1.298.468
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 2.559 3.307
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-510.052 583.274
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-510.052 583.274
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-15.449.802 -6.763.731
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-16.097.224 -6.106.876
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 -311.345
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -311.345
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
18.340 -1.878
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
18.340 -1.878
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-15.395 -9.729
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
651.442 -329.132
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
646.819 -319.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
4.623 -9.848
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.965 -4.771
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-6.965 -4.771
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-15.628.801 -7.887.288
Alınan Faiz
2.098.417 1.243.286
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.779 -203.042
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.125 -2.948
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -33.125 -2.948
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-33.125 -2.948
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.900 9.974.240
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 10.000.000
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 0 10.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 27.990
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-53.900 -53.750
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.626.188 3.124.248
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-13.626.188 3.124.248
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 21.698.907 16.150.815
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.072.719 19.275.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 8.132.438 21.773.161
Finansal Yatırımlar
6 24.034.389 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
24.034.389 7.427.115
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
24.034.389 7.427.115
Ticari Alacaklar
7 0 0
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 0 0
Diğer Alacaklar
8 1.892 1.571
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.892 1.571
Peşin Ödenmiş Giderler
13 19.194 3.799
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 6.051 3.799
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 13.143 0
ARA TOPLAM
32.187.913 29.205.646
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
32.187.913 29.205.646
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 169.448 198.151
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 24.200 5.541
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 11.689 1.629
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
205.337 205.321
TOPLAM VARLIKLAR
32.393.250 29.410.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 21.640 5.500
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 21.640 5.500
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
15 21.640 5.500
Ticari Borçlar
7 659.566 8.124
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 650.635 3.816
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 8.931 4.308
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.733 14.355
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 18.733 14.355
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 46.945 63.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 46.945 63.604
ARA TOPLAM
746.884 91.583
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
746.884 91.583
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 262.387 226.031
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 262.387 226.031
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
262.387 226.031
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.009.271 317.614
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
31.383.979 29.093.353
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 30.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 27.990
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -26.597 -40.065
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-26.597 -40.065
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -26.597 -40.065
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.382.227 -1.732.569
Net Dönem Karı veya Zararı
2.277.158 350.342
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
31.383.979 29.093.353
TOPLAM KAYNAKLAR
32.393.250 29.410.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 119.579.251 38.944.633 32.178.400 11.665.986
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -115.707.947 -37.980.964 -30.700.015 -11.412.651
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.871.304 963.669 1.478.385 253.335
BRÜT KAR (ZARAR)
3.871.304 963.669 1.478.385 253.335
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.633.062 -1.617.566 -558.904 -537.503
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 44.998 4.718 0 3
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.523 -738 -510 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.279.717 -649.917 918.971 -284.165
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
2.279.717 -649.917 918.971 -284.165
Finansman Giderleri
20 -2.559 -3.306 1.238 -616
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.277.158 -653.223 920.209 -284.781
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.277.158 -653.223 920.209 -284.781
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.277.158 -653.223 920.209 -284.781
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.277.158 -653.223 920.209 -284.781
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,07590000 -0,02180000 0,03070000 -0,00950000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
13.468 26.448 -8.070 424
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 13.468 26.448 -8.070 424
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
13.468 26.448 -8.070 424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.290.626 -626.775 912.139 -284.357
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
2.290.626 -626.775 912.139 -284.357http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973532


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.134 Değişim: -0,05% Hacim : 98.749 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.046 17.07.2024 Yüksek 11.169
Açılış: 11.152
33,0775 Değişim: 0,16%
Düşük 32,9613 17.07.2024 Yüksek 33,1629
Açılış: 33,0252
36,2251 Değişim: 0,49%
Düşük 35,9951 17.07.2024 Yüksek 36,2699
Açılış: 36,05
2.614,39 Değişim: -0,28%
Düşük 2.606,84 17.07.2024 Yüksek 2.642,99
Açılış: 2.621,78
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.