KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

30.10.2020 - 19:19
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
936.185 936.185 936.185
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 936.185 18.465.146 18.465.146
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26.448 -653.223 -626.775 -626.775
Sermaye Arttırımı
10.000.000 10.000.000 10.000.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
27.990 27.990 27.990
Dönem Sonu Bakiyeler
16 30.000.000 92.887 27.990 -19.095 394.768 -1.732.569 -653.223 28.110.758 28.110.758


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.847.044 7.743.409
Dönem Karı (Zararı)
-653.223 936.185
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-470.334 -1.951.967
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 97.441 91.348
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
144.112 167.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
144.112 167.208
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.295.161 -2.543.465
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.298.468 -2.548.458
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 3.307 4.993
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
583.274 332.942
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
583.274 332.942
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-6.763.731 6.346.472
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
-6.106.876 6.485.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.345 -355.375
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-311.345 -355.375
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.878 73
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.878 73
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-9.729 -13.634
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-329.132 226.195
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-319.284 202.760
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-9.848 23.435
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.771 3.722
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-4.771 3.722
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-7.887.288 5.330.690
Alınan Faiz
1.243.286 2.541.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-203.042 -128.828
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.948 -22.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.948 -22.440
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.948 -22.440
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
9.974.240 -45.000
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.000.000 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
16 10.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27.990 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -53.750 -45.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.124.248 7.675.969
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.124.248 7.675.969
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.150.815 8.340.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 19.275.063 16.016.842


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 19.339.606 16.160.176
Finansal Yatırımlar
6 8.390.827 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.390.827 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
8.390.827 2.867.225
Ticari Alacaklar
7 472.000 160.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 472.000 160.655
Diğer Alacaklar
8 3.781 1.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.781 1.903
Peşin Ödenmiş Giderler
13 15.502 5.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 5.549 4.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9.953 1.416
ARA TOPLAM
28.221.716 19.195.732
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
28.221.716 19.195.732
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 214.582 258.870
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 22.163 5.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.662 1.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
238.407 265.932
TOPLAM VARLIKLAR
28.460.123 19.461.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 21.670 5.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.670 5.548
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.670 5.548
Ticari Borçlar
7 62.011 391.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 57.447 376.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.564 14.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 34.946 108.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
34.946 108.940
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 48.986 53.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
48.986 53.354
ARA TOPLAM
167.613 558.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
167.613 558.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 181.752 193.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
181.752 193.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
181.752 193.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
349.365 752.121
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
28.110.758 18.709.543
Ödenmiş Sermaye
16 30.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
27.990 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -19.095 -45.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.095 -45.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.095 -45.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.732.569 -2.905.220
Net Dönem Karı veya Zararı
-653.223 1.172.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
28.110.758 18.709.543
TOPLAM KAYNAKLAR
28.460.123 19.461.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 38.944.633 21.897.959 11.665.986 7.652.576
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -37.980.964 -19.449.842 -11.412.651 -6.813.717
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
963.669 2.448.117 253.335 838.859
BRÜT KAR (ZARAR)
963.669 2.448.117 253.335 838.859
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.617.566 -1.503.528 -537.503 -508.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 4.718 0 3 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -738 -3.411 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-649.917 941.178 -284.165 -649.917 941.178 -284.165 330.444
Finansman Giderleri
20 -3.306 -4.993 -616 -1.349
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-653.223 936.185 -284.781 329.095
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-653.223 936.185 -284.781 329.095
DÖNEM KARI (ZARARI)
-653.223 936.185 -284.781 329.095
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-653.223 936.185 -284.781 329.095
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) -0,02180000 0,04680000 -0,00950000 0,01650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26.448 0 424 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 26.448 0 424 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
26.448 0 424 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-626.775 936.185 -284.357 329.095
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-626.775 936.185 -284.357 329.095http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885200


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.414 Değişim: -1,20% Hacim : 14.214 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.414 17.06.2021 Yüksek 1.429
Açılış: 1.423
8,7185 Değişim: -0,01%
Düşük 8,7097 18.06.2021 Yüksek 8,7202
Açılış: 8,7193
10,3907 Değişim: -0,07%
Düşük 10,3780 18.06.2021 Yüksek 10,3978
Açılış: 10,3975
497,75 Değişim: 0,12%
Düşük 497,13 18.06.2021 Yüksek 498,17
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.