KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

15.05.2020 - 18:32
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
194.291 194.291 194.291
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 194.291 17.723.252 17.723.252
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543
Transferler
1.172.651 -1.172.651
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
25.952 -731.652 -705.700 -705.700
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -19.591 394.768 -1.732.569 -731.652 18.003.843 18.003.843


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.350 7.043.076
Dönem Karı (Zararı)
-731.652 194.291
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
474.348 -462.291
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 33.212 33.182
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
53.370 46.986
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
53.370 46.986
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-454.091 -832.313
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-455.338 -833.752
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
20 1.247 1.439
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
841.857 289.854
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
841.857 289.854
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-59.779 6.594.737
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
248.407 6.558.081
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.234 109.967
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
10.234 109.967
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-42 -376
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-42 -376
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-50.515 -42.698
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-274.990 -26.675
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-276.332 -33.666
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.342 6.991
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.127 -3.562
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
7.127 -3.562
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-317.083 6.326.737
Alınan Faiz
444.400 756.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-100.967 -40.481
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.948 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -2.948 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.948 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-18.000 -16.875
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -18.000 -16.875
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.402 7.026.201
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
5.402 7.026.201
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.150.815 8.340.873
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.156.217 15.367.074


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.176.516 16.160.176
Finansal Yatırımlar
6 1.776.961 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.776.961 2.867.225
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.776.961 2.867.225
Ticari Alacaklar
7 150.421 160.655
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 150.421 160.655
Diğer Alacaklar
8 1.945 1.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.945 1.903
Peşin Ödenmiş Giderler
13 56.288 5.773
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 28.497 4.357
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
27.791 1.416
ARA TOPLAM
18.162.131 19.195.732
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.162.131 19.195.732
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 246.131 258.870
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 58.562 5.145
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.729 1.917
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
306.422 265.932
TOPLAM VARLIKLAR
18.468.553 19.461.664
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 59.146 5.548
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
59.146 5.548
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
59.146 5.548
Ticari Borçlar
7 116.153 391.143
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 100.399 376.731
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
15.754 14.412
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 48.673 108.940
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
48.673 108.940
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 60.884 53.354
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
60.884 53.354
ARA TOPLAM
284.856 558.985
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
284.856 558.985
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 179.854 193.136
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
179.854 193.136
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
179.854 193.136
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
464.710 752.121
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.003.843 18.709.543
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -19.591 -45.543
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.591 -45.543
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19.591 -45.543
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -1.732.569 -2.905.220
Net Dönem Karı veya Zararı
-731.652 1.172.651
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.003.843 18.709.543
TOPLAM KAYNAKLAR
18.468.553 19.461.664


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 17.959.381 11.246.481
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -18.176.393 -10.587.910
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-217.012 658.571
BRÜT KAR (ZARAR)
-217.012 658.571
Genel Yönetim Giderleri
18 -512.655 -459.430
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -738 -3.411
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-730.405 195.730
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-730.405 195.730
Finansman Giderleri
20 -1.247 -1.439
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-731.652 194.291
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-731.652 194.291
DÖNEM KARI (ZARARI)
-731.652 194.291
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-731.652 194.291
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 -0,03660000 0,00970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
25.952 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 25.952 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
25.952 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-705.700 194.291
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-705.700 194.291http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845536


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4272 Değişim: 0,09%
Düşük 8,4118 13.05.2021 Yüksek 8,4461
Açılış: 8,4194
10,1656 Değişim: -0,09%
Düşük 10,1536 13.05.2021 Yüksek 10,1888
Açılış: 10,1746
492,65 Değişim: 0,23%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 493,14
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.