KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

19.02.2020 - 19:45
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.894.257 690.306
Dönem Karı (Zararı)
1.172.651 102.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-2.519.165 -1.033.158
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9,10,14 123.042 26.988
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
287.914 191.270
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
287.914 191.270
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-3.093.416 -1.412.141
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-3.099.097 -1.412.141
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
5.681 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
163.295 160.725
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
163.295 160.725
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.314.740 304.246
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.068.474 -165.190
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.255 732.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.255 732.275
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
214 -1.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
214 -1.272
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-1.049 -3.391
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
242.900 -261.297
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
231.149 -263.635
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
11.751 2.338
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -35.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.946 38.790
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.946 38.790
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
4.968.226 -626.616
Alınan Faiz
3.099.575 1.449.437
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -173.544 -132.515
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.440 -308.252
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.440 -308.252
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.440 -308.252
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-61.875 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -61.875 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.809.942 382.054
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.809.942 382.054
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.340.873 7.958.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.150.815 8.340.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Transferler
1.012 -1.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-23.055 102.296 79.241 79.241
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
7.931 1.172.651 1.180.582 1.180.582
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -45.543 394.768 -2.905.220 1.172.651 18.709.543 18.709.543


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.160.176 8.350.712
Finansal Yatırımlar
6 2.867.225 9.098.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.867.225 9.098.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.867.225 9.098.994
Ticari Alacaklar
7 160.655 162.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 160.655 162.910
Diğer Alacaklar
8 1.903 2.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.903 2.117
Peşin Ödenmiş Giderler
13 5.773 4.724
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 4.357 2.857
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.416 1.867
ARA TOPLAM
19.195.732 17.619.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
19.195.732 17.619.457
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 258.870 298.755
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 5.145 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 1.917 6.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
265.932 304.792
TOPLAM VARLIKLAR
19.461.664 17.924.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 5.548 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.548 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5.548 0
Ticari Borçlar
7 391.143 148.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 376.731 145.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
14.412 2.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
108.940 42.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 108.940 42.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 53.354 51.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
53.354 51.408
ARA TOPLAM
558.985 241.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
558.985 241.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
193.136 153.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 193.136 153.390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
193.136 153.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
752.121 395.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.709.543 17.528.961
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -45.543 -53.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.543 -53.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-45.543 -53.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -2.905.220 -3.007.516
Net Dönem Karı veya Zararı
1.172.651 102.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.709.543 17.528.961
TOPLAM KAYNAKLAR
19.461.664 17.924.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 31.269.469 71.793.905
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -28.015.271 -69.813.341
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
3.254.198 1.980.564
BRÜT KAR (ZARAR)
3.254.198 1.980.564
Genel Yönetim Giderleri
18 -2.072.455 -1.867.408
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 0 1.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.411 -12.391
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.178.332 102.296
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.178.332 102.296
Finansman Giderleri
20 -5.681 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.172.651 102.296
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.172.651 102.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.172.651 102.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.172.651 102.296
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,05860000 0,00510000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7.931 -23.055
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
12 7.931 -23.055
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.931 -23.055
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.180.582 79.241
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.180.582 79.241http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820187


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.006 Değişim: 1,26% Hacim : 41.588 Mio.TL Son veri saati : 16:39
Düşük 1.978 08.12.2021 Yüksek 2.009
Açılış: 1.990
13,6776 Değişim: 1,39%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,7371
Açılış: 13,4901
15,4764 Değişim: 1,70%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,5254
Açılış: 15,2171
783,47 Değişim: 1,17%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 789,01
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.