KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

24.10.2019 - 18:11
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.743.409 1.227.094
Dönem Karı (Zararı)
936.185 -212.067
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.951.967 -906.169
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 91.348 10.324
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
167.208 155.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
167.208 155.688
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-2.543.465 -1.044.335
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-2.548.458 -1.044.335
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
4.993 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
332.942 -27.846
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
332.942 -27.846
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.346.472 1.548.906
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.485.491 851.096
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-355.375 277.135
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-355.375 277.135
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
73 -289
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
73 -289
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.634 -12.767
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
226.195 438.327
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
202.760 436.127
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
23.435 2.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.722 31.073
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
3.722 31.073
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
5.330.690 430.670
Alınan Faiz
2.541.547 888.523
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -128.828 -92.099
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.440 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.440 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -22.440 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-45.000 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -45.000 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.675.969 1.227.094
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.675.969 1.227.094
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.340.873 7.958.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.016.842 9.185.913


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.307 -1.307 -1.307
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.009.835 1.012 17.448.413 17.448.413
Transferler
1.012 -1.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.067 -212.067 -212.067
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.823 -212.067 17.236.346 17.236.346
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
936.185 936.185 936.185
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 936.185 18.465.146 18.465.146


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.033.592 8.350.712
Finansal Yatırımlar
6 2.280.561 9.098.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.280.561 9.098.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
2.280.561 9.098.994
Ticari Alacaklar
7 518.285 162.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 518.285 162.910
Diğer Alacaklar
8 2.044 2.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.044 2.117
Peşin Ödenmiş Giderler
13 18.358 4.724
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 8.015 2.857
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10.343 1.867
ARA TOPLAM
18.852.840 17.619.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.852.840 17.619.457
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 274.731 298.755
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 20.581 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.314 6.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
297.626 304.792
TOPLAM VARLIKLAR
19.150.466 17.924.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 21.735 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
21.735 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
21.735 0
Ticari Borçlar
7 374.438 148.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 348.342 145.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
26.096 2.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 56.194 42.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
56.194 42.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 55.130 51.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
55.130 51.408
ARA TOPLAM
507.497 241.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
507.497 241.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 177.823 153.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
177.823 153.390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
177.823 153.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
685.320 395.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.465.146 17.528.961
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -53.474 -53.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.474 -53.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.474 -53.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -2.905.220 -3.007.516
Net Dönem Karı veya Zararı
936.185 102.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.465.146 17.528.961
TOPLAM KAYNAKLAR
19.150.466 17.924.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 21.897.959 59.896.523 7.652.576 11.667.179
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -19.449.842 -58.664.300 -6.813.717 -10.991.056
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
2.448.117 1.232.223 838.859 676.123
BRÜT KAR (ZARAR)
2.448.117 1.232.223 838.859 676.123
Genel Yönetim Giderleri
18 -1.503.528 -1.433.149 -508.415 -498.376
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 0 1.531 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.411 -12.391 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
941.178 -211.786 330.444 177.747
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
941.178 -211.786 330.444 177.747
Finansman Giderleri
20 -4.993 -281 -1.349 23
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
936.185 -212.067 329.095 177.770
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
936.185 -212.067 329.095 177.770
DÖNEM KARI (ZARARI)
936.185 -212.067 329.095 177.770
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
936.185 -212.067 329.095 177.770
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,04680000 -0,01060000 0,01650000 0,00890000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
936.185 -212.067 329.095 177.770
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
936.185 -212.067 329.095 177.770http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794576


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.463 Değişim: 0,59% Hacim : 7.175 Mio.TL Son veri saati : 12:16
Düşük 1.460 18.05.2021 Yüksek 1.466
Açılış: 1.461
8,3434 Değişim: 0,38%
Düşük 8,3073 18.05.2021 Yüksek 8,3599
Açılış: 8,3117
10,1938 Değişim: 0,83%
Düşük 10,1023 18.05.2021 Yüksek 10,2051
Açılış: 10,1096
501,61 Değişim: 0,53%
Düşük 498,63 18.05.2021 Yüksek 502,61
Açılış: 498,95
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.