KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2019 - 18:13
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 0 17.449.720
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.307 -1.307 -1.307
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.009.835 1.012 17.448.413 17.448.413
Transferler
1.012 -1.012
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-389.837 -389.837 -389.837
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.823 -389.837 17.058.576 17.058.576
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -3.007.516 102.296 17.528.961 17.528.961
Transferler
102.296 -102.296
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
607.090 607.090 607.090
Dönem Sonu Bakiyeler
16 20.000.000 92.887 -53.474 394.768 -2.905.220 607.090 18.136.051 18.136.051


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.939.723 2.184.331
Dönem Karı (Zararı)
607.090 -389.837
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.229.019 -534.809
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
18 59.778 6.910
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
112.118 94.931
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
112.118 94.931
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.758.823 -598.360
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.762.467 -598.360
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
3.644 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
357.908 -38.290
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
357.908 -38.290
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
6.905.906 2.622.924
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
6.878.083 1.529.071
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
134.360 -151.700
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
134.360 -151.700
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-245 213
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-245 213
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-26.909 -18.009
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-98.681 1.278.902
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-115.036 1.272.918
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
16.355 5.984
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
0 -35.669
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
19.298 20.116
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
19.298 20.116
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
6.283.977 1.698.278
Alınan Faiz
1.740.265 547.907
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -84.519 -61.854
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-850 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-850 0
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -850 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-28.125 0
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
15 -28.125 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.910.748 2.184.331
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.910.748 2.184.331
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 8.340.873 7.958.819
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 16.251.621 10.143.150


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 16.283.662 8.350.712
Finansal Yatırımlar
6 1.863.003 9.098.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.863.003 9.098.994
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
1.863.003 9.098.994
Ticari Alacaklar
7 28.550 162.910
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 28.550 162.910
Diğer Alacaklar
8 2.362 2.117
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.362 2.117
Peşin Ödenmiş Giderler
13 31.633 4.724
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 16.578 2.857
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
15.055 1.867
ARA TOPLAM
18.209.210 17.619.457
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.209.210 17.619.457
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 268.878 298.755
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 36.016 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.712 6.037
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
307.606 304.792
TOPLAM VARLIKLAR
18.516.816 17.924.249
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
15 37.261 0
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37.261 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
37.261 0
Ticari Borçlar
7 49.562 148.243
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 30.546 145.582
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
19.016 2.661
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 50.548 42.247
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
50.548 42.247
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 70.706 51.408
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
70.706 51.408
ARA TOPLAM
208.077 241.898
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
208.077 241.898
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 172.688 153.390
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
172.688 153.390
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
172.688 153.390
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
380.765 395.288
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
18.136.051 17.528.961
Ödenmiş Sermaye
16 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
16 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
16 -53.474 -53.474
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.474 -53.474
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-53.474 -53.474
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
16 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16 -2.905.220 -3.007.516
Net Dönem Karı veya Zararı
607.090 102.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
18.136.051 17.528.961
TOPLAM KAYNAKLAR
18.516.816 17.924.249


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
17 14.245.383 48.229.344 2.998.902 32.897.478
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
17 -12.636.125 -47.673.244 -2.048.215 -32.930.116
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.609.258 556.100 950.687 -32.638
BRÜT KAR (ZARAR)
1.609.258 556.100 950.687 -32.638
Genel Yönetim Giderleri
18 -995.113 -934.773 -535.683 -465.742
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19 0 1.531 0 1.531
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
19 -3.411 -12.391 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
610.734 -389.533 415.004 -496.849
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
610.734 -389.533 415.004 -496.849
Finansman Giderleri
20 -3.644 -304 -2.205 -282
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
607.090 -389.837 412.799 -497.131
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
21 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
607.090 -389.837 412.799 -497.131
DÖNEM KARI (ZARARI)
607.090 -389.837 412.799 -497.131
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
607.090 -389.837 412.799 -497.131
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 22 0,03040000 -0,01950000 0,02060000 -0,02490000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
607.090 -389.837 412.799 -497.131
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
607.090 -389.837 412.799 -497.131http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779539


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: -0,59% Hacim : 28.807 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.526 22.01.2021 Yüksek 1.556
Açılış: 1.551
7,4103 Değişim: 0,58%
Düşük 7,3627 23.01.2021 Yüksek 7,4431
Açılış: 7,3679
9,0228 Değişim: 0,53%
Düşük 8,9597 23.01.2021 Yüksek 9,0510
Açılış: 8,9753
441,91 Değişim: -0,28%
Düşük 437,53 22.01.2021 Yüksek 445,28
Açılış: 443,16
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.