KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

26.10.2018 - 18:16
KAP ***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***VKFYO*** VAKIF MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -2.771.495 -237.033 17.447.979 17.447.979
Transferler
-237.033 237.033 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-170.733 -170.733 -170.733
Dönem Sonu Bakiyeler
20.000.000 92.887 -31.148 394.768 -3.008.528 -170.733 17.277.246 17.277.246
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.528 1.012 17.449.720 17.449.720
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-1.307 -1.307 -1.307
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.009.835 1.012 17.448.413 17.448.413
Transferler
1.012 -1.012 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.067 -212.067 -212.067
Dönem Sonu Bakiyeler
14 20.000.000 92.887 -30.419 394.768 -3.008.823 -212.067 17.236.346 17.236.346


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.227.094 -3.676.896
Dönem Karı (Zararı)
-212.067 -170.733
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-906.169 -50.144
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10 10.324 15.299
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
155.688 103.704
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
155.688 103.704
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.044.335 -537.590
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.044.335 -537.590
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.846 368.443
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-27.846 368.443
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.548.906 -3.917.724
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
851.096 -5.111.844
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
277.135 433.124
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
277.135 433.659
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 -535
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-289 147
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-289 147
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-12.767 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
438.327 782.901
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
436.127 778.246
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
2.200 4.655
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-35.669 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.073 -22.052
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
0 -8.829
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
31.073 -13.223
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
430.670 -4.138.601
Alınan Faiz
888.523 536.913
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12 -92.099 -86.846
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -12
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 11.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 -8.907
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -8.907
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 0 -4.577
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 0 -4.330
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.227.094 -3.685.803
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.227.094 -3.685.803
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 7.958.819 6.199.268
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.185.913 2.513.465


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.388.860 8.005.954
Finansal Yatırımlar
6 8.269.972 9.094.529
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
8.269.972 9.094.529
Ticari Alacaklar
7 618.050 895.185
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 618.050 895.185
Diğer Alacaklar
8 1.134 845
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.134 845
Peşin Ödenmiş Giderler
13 14.100 1.333
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
4 7.580 217
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.520 1.116
ARA TOPLAM
18.292.116 17.997.846
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
18.292.116 17.997.846
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
9 4.778 7.182
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 8.426 16.346
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
13.204 23.528
TOPLAM VARLIKLAR
18.305.320 18.021.374
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Ticari Borçlar
7 847.867 409.540
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 845.333 409.217
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
2.534 323
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
12 0 35.669
Kısa Vadeli Karşılıklar
12 43.299 30.113
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
43.299 30.113
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 43.691 12.618
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
43.691 12.618
ARA TOPLAM
934.857 487.940
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
934.857 487.940
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Karşılıklar
12 134.117 83.714
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
134.117 83.714
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
134.117 83.714
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.068.974 571.654
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
17.236.346 17.449.720
Ödenmiş Sermaye
14 20.000.000 20.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
14 92.887 92.887
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-30.419 -30.419
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.419 -30.419
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
14 -30.419 -30.419
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
14 394.768 394.768
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
14 -3.008.823 -3.008.528
Net Dönem Karı veya Zararı
-212.067 1.012
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
17.236.346 17.449.720
TOPLAM KAYNAKLAR
18.305.320 18.021.374


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.09.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2017 - 30.09.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
15 59.896.523 162.547.166 11.667.179 55.751.071
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
15 -58.664.300 -161.290.830 -10.991.056 -55.824.613
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.232.223 1.256.336 676.123 -73.542
BRÜT KAR (ZARAR)
1.232.223 1.256.336 676.123 -73.542
Genel Yönetim Giderleri
16 -1.433.149 -1.426.763 -498.376 -455.573
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
17 1.531 0 0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
17 -12.391 -306 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-211.786 -170.733 177.747 -529.115
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-211.786 -170.733 177.747 -529.115
Finansman Giderleri
18 -281 0 23 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-212.067 -170.733 177.770 -529.115
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.067 -170.733 177.770 -529.115
DÖNEM KARI (ZARARI)
-212.067 -170.733 177.770 -529.115
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-212.067 -170.733 177.770 -529.115
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 20 -0,01060000 -0,00850000 0,00890000 -0,02650000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-212.067 -170.733 177.770 -529.115
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-212.067 -170.733 177.770 -529.115http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/715868


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.579 Değişim: 0,60% Hacim : 18.716 Mio.TL Son veri saati : 14:31
Düşük 1.571 21.01.2021 Yüksek 1.582
Açılış: 1.578
7,3893 Değişim: -0,40%
Düşük 7,3686 21.01.2021 Yüksek 7,4247
Açılış: 7,4191
8,9791 Değişim: -0,07%
Düşük 8,9583 21.01.2021 Yüksek 9,0243
Açılış: 8,9856
444,84 Değişim: -0,20%
Düşük 442,89 21.01.2021 Yüksek 447,19
Açılış: 445,75
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.