KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

13.05.2022 - 21:06
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.112.521 207.760
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-14.668 -82.100
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-14.668 -82.100
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.034 -104.839
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.366 22.739
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.097.853 125.660


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 51.275 0 51.275 853.138 0 666.866 4.798.566 0 4.798.566
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 -82.100 0 -82.100 0 0 207.760 125.660 0 125.660
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 566.866 -666.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 -30.825 0 -30.825 953.138 566.866 207.760 7.424.226 0 7.424.226
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.720.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 137.443 0 137.443 1.520.004 0 1.239.361 8.619.719 0 8.619.719
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14.668 0 -14.668 0 0 1.112.521 1.097.853 0 1.097.853
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
3.915.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.915.000 0 3.915.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136.401 0 -1.239.361 -102.960 0 -102.960
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.960 0 -102.960 0 -102.960
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.136.401 -1.136.401 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.239.361 -1.239.361 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
9.635.000 0 0 11.504 0 -8.593 0 -8.593 0 122.775 0 122.775 2.656.405 0 1.112.521 13.529.612 0 13.529.612


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.838.711 1.055.775
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.604.782 780.508
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
22.724 6.997
Bankalardan Alınan Gelirler
4.856 2.818
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
1.173.698 252.134
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
27.054 9.240
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.109.479 234.035
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
37.165 8.859
Finansal Kiralama Gelirleri
27.629 8.353
Diğer Kar Payı Gelirleri
5.022 4.965
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.132.476 -614.597
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-847.797 -381.012
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-202.418 -159.840
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-42.402 -19.925
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
0 0
Kiralama Kar Payı Giderleri
-8.173 -6.838
Diğer Kar Payı Giderleri
-31.686 -46.982
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.706.235 441.178
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
42.419 18.370
Alınan Ücret ve Komisyonlar
98.763 56.477
Gayri Nakdi Kredilerden
34.771 26.619
Diğer
(12) 63.992 29.858
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-56.344 -38.107
Gayri Nakdi Kredilere
-4 0
Diğer
(12) -56.340 -38.107
TEMETTÜ GELİRLERİ
(3) 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(4) 291.376 162.412
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
1.353 11.800
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
758.609 99.593
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-468.586 51.019
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(5) 348.039 207.344
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.388.069 829.304
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(6) -366.147 -241.084
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(6) -121.185 -65.530
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-208.188 -136.629
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(7) -206.642 -115.077
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.485.907 270.984
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(8) 1.485.907 270.984
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(9) -373.386 -63.224
Cari Vergi Karşılığı
-312.646 -63.491
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-67.244 -5.311
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
6.504 5.578
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(10) 1.112.521 207.760
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(11) 1.112.521 207.760
Grubun Karı (Zararı)
1.112.521 207.760
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00153000 0,00051000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
12.586.461 37.597.127 50.183.588 8.111.577 34.353.162 42.464.739
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.173.330 25.660.294 26.833.624 1.302.997 19.341.153 20.644.150
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(1) 1.157.221 21.941.162 23.098.383 1.296.341 17.019.397 18.315.738
Bankalar
(3) 16.595 3.729.478 3.746.073 7.214 2.324.173 2.331.387
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-486 -10.346 -10.832 -558 -2.417 -2.975
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421
Devlet Borçlanma Senetleri
0 4.441.264 4.441.264 0 4.259.421 4.259.421
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(4) 11.236.709 7.051.801 18.288.510 6.692.984 10.522.465 17.215.449
Devlet Borçlanma Senetleri
10.904.136 6.827.887 17.732.023 6.066.046 10.315.904 16.381.950
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
332.573 223.914 556.487 626.938 206.561 833.499
Türev Finansal Varlıklar
176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 176.422 443.768 620.190 115.596 230.123 345.719
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(11) 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
33.359.073 33.013.327 66.372.400 25.537.584 31.441.107 56.978.691
Krediler
(5) 33.554.020 31.444.328 64.998.348 26.088.781 29.998.276 56.087.057
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(10) 518.875 611.064 1.129.939 391.093 565.529 956.622
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(6) 265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192
Devlet Borçlanma Senetleri
265.476 1.483.590 1.749.066 0 1.359.192 1.359.192
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-979.298 -525.655 -1.504.953 -942.290 -481.890 -1.424.180
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(16) 9.153 0 9.153 15.995 0 15.995
Satış Amaçlı
9.153 0 9.153 15.995 0 15.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.574 0 7.574 7.574 0 7.574
İştirakler (Net)
(7) 7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 7.474 0 7.474
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(8) 100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
100 0 100 100 0 100
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(12) 538.759 0 538.759 508.711 0 508.711
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(13) 19.813 0 19.813 22.129 0 22.129
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
19.813 0 19.813 22.129 0 22.129
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(15) 144.646 0 144.646 198.020 0 198.020
DİĞER AKTİFLER
(17) 1.343.657 65.848 1.409.505 502.336 58.891 561.227
VARLIKLAR TOPLAMI
48.009.136 70.676.302 118.685.438 34.903.926 65.853.160 100.757.086
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
(1) 32.272.995 53.776.628 86.049.623 18.191.870 55.433.575 73.625.445
ALINAN KREDİLER
(3) 2.401.188 7.711.003 10.112.191 3.847.589 6.267.380 10.114.969
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.572.077 0 3.572.077 4.676.059 0 4.676.059
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(2) 137.152 367.959 505.111 256.292 220.497 476.789
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(6) 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(5) 198.548 0 198.548 187.200 0 187.200
KARŞILIKLAR
(7) 244.611 215.649 460.260 186.520 201.451 387.971
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
76.063 0 76.063 86.285 0 86.285
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
168.548 215.649 384.197 100.235 201.451 301.686
CARİ VERGİ BORCU
(8) 575.310 0 575.310 375.539 0 375.539
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(9) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(10) 0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278
Krediler
0 1.470.013 1.470.013 0 1.345.278 1.345.278
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(4) 2.013.959 198.734 2.212.693 832.851 115.266 948.117
ÖZKAYNAKLAR
(11) 13.550.644 -21.032 13.529.612 8.607.555 12.164 8.619.719
Ödenmiş Sermaye
9.635.000 0 9.635.000 5.720.000 0 5.720.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-8.593 0 -8.593 -8.593 0 -8.593
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
143.807 -21.032 122.775 125.279 12.164 137.443
Kar Yedekleri
2.656.405 0 2.656.405 1.520.004 0 1.520.004
Yasal Yedekler
264.742 0 264.742 140.806 0 140.806
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.814.124 0 1.814.124 1.086.034 0 1.086.034
Diğer Kar Yedekleri
577.539 0 577.539 293.164 0 293.164
Kar veya Zarar
1.112.521 0 1.112.521 1.239.361 0 1.239.361
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.112.521 0 1.112.521 1.239.361 0 1.239.361
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
54.966.484 63.718.954 118.685.438 37.161.475 63.595.611 100.757.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
(1) 28.333.543 95.171.519 123.505.062 21.903.927 92.438.627 114.342.554
GARANTİ VE KEFALETLER
12.751.707 14.576.782 27.328.489 10.930.643 13.342.364 24.273.007
Teminat Mektupları
12.692.103 10.720.076 23.412.179 10.898.676 9.763.107 20.661.783
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
308.309 0 308.309 279.667 2.263 281.930
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 1.120.009 1.120.259 250 1.023.249 1.023.499
Diğer Teminat Mektupları
12.383.544 9.600.067 21.983.611 10.618.759 8.737.595 19.356.354
Banka Kredileri
2.000 393.118 395.118 2.000 419.733 421.733
İthalat Kabul Kredileri
2.000 393.118 395.118 2.000 419.733 421.733
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
57.604 3.444.968 3.502.572 29.967 3.159.524 3.189.491
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
57.604 3.444.968 3.502.572 29.967 3.159.524 3.189.491
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 18.620 18.620 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
(1) 7.745.004 8.713.394 16.458.398 6.824.684 2.905.129 9.729.813
Cayılamaz Taahhütler
7.745.004 8.713.394 16.458.398 6.824.684 2.905.129 9.729.813
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
920.711 8.713.394 9.634.105 881.211 2.905.129 3.786.340
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
6.029.524 0 6.029.524 5.306.110 0 5.306.110
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
496.250 0 496.250 376.217 0 376.217
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
12.781 0 12.781 12.781 0 12.781
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
277.415 0 277.415 235.068 0 235.068
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.323 0 8.323 13.297 0 13.297
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(2) 7.836.832 71.881.343 79.718.175 4.148.600 76.191.134 80.339.734
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7.836.832 71.881.343 79.718.175 4.148.600 76.191.134 80.339.734
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
7.814.203 48.241.272 56.055.475 3.940.209 44.026.814 47.967.023
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.310.015 19.550.667 26.860.682 3.289.226 18.957.386 22.246.612
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
504.188 28.690.605 29.194.793
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
3.020 Değişim: 1,34% Hacim : 87.140 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.925 18.08.2022 Yüksek 3.034
Açılış: 2.979
18,0577 Değişim: -0,12%
Düşük 18,0302 19.08.2022 Yüksek 18,0862
Açılış: 18,079
18,2561 Değişim: -0,03%
Düşük 18,2107 19.08.2022 Yüksek 18,2849
Açılış: 18,261
1.021,65 Değişim: 0,01%
Düşük 1.019,41 19.08.2022 Yüksek 1.023,00
Açılış: 1.021,53
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.