" />

KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

19.08.2021 - 19:58
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
503.112 283.074
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.754 50.535
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
264 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
264 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
2.490 50.535
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.876 55.947
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.366 -5.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
505.866 333.609


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.223 0 325.542 1.962.865 0 1.962.865
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.535 0 50.535 0 0 283.074 333.609 0 333.609
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 260.542 -325.542 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.000 -65.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.542 -325.542 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 127.682 0 127.682 595.223 260.542 283.074 4.496.474 0 4.496.474
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 264 0 264 0 2.490 0 2.490 0 0 503.112 505.866 0 505.866
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000 0 2.500.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 566.866 -666.941 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.075 -100.075 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.941 -666.941 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -3.953 0 -3.953 0 52.584 0 52.584 955.381 566.866 503.112 7.805.494 0 7.805.494


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
(1) 2.121.175 1.327.826
Kredilerden Alınan Kar Payları
1.573.527 1.024.149
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
24.409 2.890
Bankalardan Alınan Gelirler
8.949 5.837
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
488.633 280.048
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
24.697 14.186
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
445.008 252.289
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
18.928 13.573
Finansal Kiralama Gelirleri
18.119 10.284
Diğer Kar Payı Gelirleri
7.538 4.618
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
(2) -1.312.183 -582.302
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-830.119 -394.794
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-62.688 -26.132
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-55.074 -22.983
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-288.506 -111.125
Kiralama Kar Payı Giderleri
-13.692 -12.134
Diğer Kar Payı Giderleri
-62.104 -15.134
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
808.992 745.524
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
34.413 39.028
Alınan Ücret ve Kom 285.317 13.649.378 13.934.695 783.479 11.637.420 12.420.899
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
281.626.978 16.984.025 298.611.003 212.949.509 11.710.850 224.660.359
EMANET KIYMETLER
19.945.521 7.882.956 27.828.477 19.747.744 6.534.762 26.282.506
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
11.945.494 8.934 11.954.428 13.531.024 7.938 13.538.962
Tahsile Alınan Çekler
2.917.374 371.861 3.289.235 1.791.497 189.947 1.981.444
Tahsile Alınan Ticari Senetler
329.159 15.903 345.062 295.703 14.086 309.789
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
4.753.494 7.486.258 12.239.752 4.129.520 6.322.791 10.452.311
REHİNLİ KIYMETLER
261.681.457 9.101.069 270.782.526 193.201.765 5.176.088 198.377.853
Menkul Kıymetler
2.837.623 25.593 2.863.216 1.613.301 21.581 1.634.882
Teminat Senetleri
26.189 31 26.220 32.992 0 32.992
Emtia
2.599.837 859.201 3.459.038 2.173.885 236.701 2.410.586
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
56.088.286 0 56.088.286 32.356.775 0 32.356.775
Diğer Rehinli Kıymetler
200.128.642 8.216.244 208.344.886 157.023.932 4.917.806 161.941.738
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
300.151.555 76.182.685 376.334.240 229.941.988 63.709.160 293.651.148


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.097.965 7.962.493
Alınan Kar Payları
1.942.818 1.210.738
Ödenen Kar Payları
-1.143.315 -498.421
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
114.384 85.273
Elde Edilen Diğer Kazançlar
4.798 1.977
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
17.510 18.598
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-241.600 -164.094
Ödenen Vergiler
-136.511 -80.035
Diğer
6.539.881 7.388.457
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.426.270 738.105
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.294.683 -817.654
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.885.328 -222.345
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.915.933 -5.014.722
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
157.672 -1.719.143
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
99.657 124.146
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
6.512.091 7.596.913
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-447.091 450.213
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
347.345 340.697
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
2.671.695 8.700.598
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.882.806 -10.122.640
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 -2.755
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-77.175 -49.617
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
28.495 10.493
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-4.346.267 -11.337.675
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
2.512.141 1.256.914
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
4.210.853 2.107.938
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
10.308.790 23.330.780
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.568.563 -23.400.755
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.500.000 2.200.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-29.374 -22.087
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
58.766 76.605
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.058.508 762.501
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.824.122 2.652.405
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
7.882.630 3.414.906http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959480


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
10.992 Değişim: 0,00% Hacim : 101.028 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.992 24.07.2024 Yüksek 11.121
Açılış: 11.093
33,0382 Değişim: 0,71%
Düşük 32,7534 25.07.2024 Yüksek 33,1094
Açılış: 32,8069
35,9143 Değişim: 0,88%
Düşük 35,5769 25.07.2024 Yüksek 36,0100
Açılış: 35,6018
2.519,74 Değişim: -0,37%
Düşük 2.513,91 25.07.2024 Yüksek 2.543,15
Açılış: 2.529,18
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.