KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

06.05.2021 - 17:29
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 566.866 -666.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 -100.000 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 666.866 -666.866 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.720.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 -31.258 0 -31.258 955.380 566.866 207.660 7.425.935 0 7.425.935


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 1.045.646 617.671
Kredilerden Alınan Kar Payları
780.508 489.346
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
6.997 1.504
Bankalardan Alınan Gelirler
2.818 3.522
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
242.005 114.184
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.240 3.020
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
223.906 104.759
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
8.859 6.405
Finansal Kiralama Gelirleri
8.353 4.818
Diğer Kar Payı Gelirleri
4.965 4.297
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -604.404 -288.015
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-380.948 -193.216
Kullanılan Kredilere V -120.494 -59.678
Kiralama Kar Payı Giderleri
-6.838 -6.129
Diğer Kar Payı Giderleri
-46.982 -7.583
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
441.242 329.656
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
18.394 20.181
Alınan Ücret ve Komisyonlar
56.477 40.952
Gayri Nakdi Kredilerden
26.619 19.376
Diğer
IV-12 29.858 21.576
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-38.083 -20.771
Gayri Nakdi Kredilere
0 0
Diğer
IV-12 -38.083 -20.771
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 162.412 121.838
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
11.800 6.361
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
99.593 -53.643
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
51.019 169.120
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 207.216 64.761
FAALİYET BRÜT KÂRI
829.264 536.436
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -241.084 -156.840
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-65.530 -72.377
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-136.633 -66.683
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -115.126 -72.625
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
270.891 167.911
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 270.891 167.911
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -63.231 -25.053
Cari Vergi Karşılığı
-63.498 -58.889
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-5.311 -5.986
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.578 39.822
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 207.660 142.858
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 207.660 142.858
Grubun Karı (Zararı)
207.660 142.858
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr (Zarar) 0,00051000 0,00079000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.856.163 20.894.451 25.750.614 4.599.164 17.869.991 22.469.155
Nakit ve Nakit Benzerleri
317.566 11.516.215 11.833.781 390.309 9.653.845 10.044.154
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 309.148 10.605.002 10.914.150 379.930 8.977.860 9.357.790
Bankalar
I-3 8.518 913.416 921.934 10.515 676.513 687.028
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-100 -2.203 -2.303 -136 -528 -664
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.830.714 2.830.714 0 2.396.377 2.396.377
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.201.368 6.200.578 10.401.946 4.109.597 5.540.616 9.650.213
Devlet Borçlanma Senetleri
4.120.633 6.061.554 10.182.187 4.030.589 5.531.941 9.562.530
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
80.735 139.024 219.759 79.008 8.675 87.683
Türev Finansal Varlıklar
337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 337.229 346.944 684.173 99.258 279.153 378.411
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.132.654 14.419.187 32.551.841 18.249.279 11.089.880 29.339.159
Krediler
I-5 18.753.456 13.618.600 32.372.056 18.766.423 10.341.184 29.107.607
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 169.809 170.306 340.115 176.821 139.365 316.186
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 851.170 851.170 0 775.777 775.777
Devlet Borçlanma Senetleri
0 851.170 851.170 0 775.777 775.777
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.461 Değişim: 0,29% Hacim : 15.208 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.455 11.06.2021 Yüksek 1.464
Açılış: 1.461
8,3884 Değişim: -0,07%
Düşük 8,3866 14.06.2021 Yüksek 8,3938
Açılış: 8,3938
10,1641 Değişim: 0,01%
Düşük 10,1578 14.06.2021 Yüksek 10,1706
Açılış: 10,1632
505,59 Değişim: -0,23%
Düşük 505,28 14.06.2021 Yüksek 506,82
Açılış: 506,76
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.