KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

12.03.2021 - 21:07
KAP ***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
666.941 325.542
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-29.719 97.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.666 -362
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.282 -464
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
616 102
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-27.053 97.405
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-45.581 122.455
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
18.528 -25.050
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
637.222 422.585


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.274 0 -20.274 209.963 -6.519 326.779 1.528.760 0 1.528.760
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 97.405 0 97.405 0 0 325.542 422.585 0 422.585
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.260 6.519 -326.779 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320.260 -320.260 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 326.779 -326.779 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.131 0 77.131 530.223 0 325.542 1.962.849 0 1.962.849
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.218 0 325.543 1.962.861 0 1.962.861
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 530.218 0 325.543 1.962.861 0 1.962.861
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.666 0 -2.666 0 -27.053 0 -27.053 0 0 666.941 637.222 0 637.222
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
2.200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.200.000 0 2.200.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -455 0 -455 0 -455
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.088 455 -325.543 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.088 -325.088 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 325.543 -325.543 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.220.000 0 0 11.504 0 -4.217 0 -4.217 0 50.094 0 50.094 855.306 0 666.941 4.799.628 0 4.799.628


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

KAR PAYI GELİRLERİ
IV-1 3.013.022 2.302.874
Kredilerden Alınan Kar Payları
2.271.210 1.982.151
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler
9.547 18.013
Bankalardan Alınan Gelirler
8.360 5.085
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler
82 0
Menkul Değerlerden Alınan Gelirler
687.727 245.515
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
41.530 13.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
615.223 215.452
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
30.974 16.112
Finansal Kiralama Gelirleri
24.372 18.105
Diğer Kar Payı Gelirleri
11.724 34.005
KÂR PAYI GİDERLERİ (-)
IV-2 -1.326.705 -1.622.405
Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları
-899.715 -1.189.594
Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları
-66.469 -62.792
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları
-79.992 -13.337
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları
-233.958 -333.299
Kiralama Kar Payı Giderleri
-25.477 -21.679
Diğer Kar Payı Giderleri
-21.094 -1.704
NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)
1.686.317 680.469
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
74.429 84.420
Alınan Ücret ve Komisyonlar
199.414 137.896
Gayri Nakdi Kredilerden
85.265 70.294
Diğer
IV-12 114.149 67.602
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-124.985 -53.476
Gayri Nakdi Kredilere
-13 -44
Diğer
IV-12 -124.972 -53.432
TEMETTÜ GELİRLERİ
IV-3 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
IV-4 314.013 512.000
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
10.359 -5.544
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
70.433 472.164
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
233.221 45.380
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
IV-5 207.696 116.626
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.282.455 1.393.515
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
IV-6 -514.261 -367.492
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-166.526 -110.257
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-357.160 -238.290
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
IV-7 -402.009 -234.507
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
842.499 442.969
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
IV-8 842.499 442.969
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
IV-9 -175.558 -117.427
Cari Vergi Karşılığı
-246.973 -143.925
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-9.901 -8.060
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
81.316 34.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
IV-10 666.941 325.542
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
IV-11 666.941 325.542
Grubun Karı (Zararı)
666.941 325.542
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / (Zarar) 0,00232000 0,00319000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.599.164 17.869.991 22.469.155 2.125.556 8.594.826 10.720.382
Nakit ve Nakit Benzerleri
390.309 9.653.845 10.044.154 126.503 4.760.675 4.887.178
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
I-1 379.930 8.977.860 9.357.790 125.363 2.806.682 2.932.045
Bankalar
I-3 10.515 676.513 687.028 1.175 1.955.189 1.956.364
Para Piyasalarından Alacaklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-136 -528 -664 -35 -1.196 -1.231
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 2.396.377 2.396.377 0 1.569.915 1.569.915
Devlet Borçlanma Senetleri
0 2.396.377 2.396.377 0 1.569.915 1.569.915
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
I-4 4.109.597 5.540.616 9.650.213 1.943.304 2.228.162 4.171.466
Devlet Borçlanma Senetleri
4.030.589 5.531.941 9.562.530 1.848.502 2.228.162 4.076.664
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 0 0 0 0 0
Diğer Finansal Varlıklar
79.008 8.675 87.683 94.802 0 94.802
Türev Finansal Varlıklar
99.258 279.153 378.411 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
I-2 99.258 279.153 378.411 55.749 36.074 91.823
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
I-11 0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
18.249.279 11.089.880 29.339.159 10.564.424 8.257.320 18.821.744
Krediler
I-5 18.766.423 10.341.184 29.107.607 10.905.962 7.682.783 18.588.745
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
I-10 176.821 139.365 316.186 71.262 110.494 181.756
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
I-6 0 775.777 775.777 0 547.454 547.454
Devlet Borçlanma Senetleri
0 775.777 775.777 0 547.454 547.454
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-693.965 -166.446 -860.411 -412.800 -83.411 -496.211
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-16 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
İştirakler (Net)
I-7 7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
7.474 0 7.474 4.719 0 4.719
Bağlı Ortaklıklar (Net)
I-8 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
I-9 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
I-12 478.296 0 478.296 412.044 0 412.044
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
I-13 24.965 0 24.965 21.354 0 21.354
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
24.965 0 24.965 21.354 0 21.354
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
I-14 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
I-15 123.564 0 123.564 33.536 0 33.536
DİĞER AKTİFLER
I-17 339.130 27.908 367.038 267.680 53.610 321.290
VARLIKLAR TOPLAMI
23.821.872 28.987.779 52.809.651 13.429.313 16.905.756 30.335.069
YÜKÜMLÜLÜKLER

TOPLANAN FONLAR
II-1 12.547.081 27.017.103 39.564.184 10.024.186 12.926.804 22.950.990
ALINAN KREDİLER
II-3 93.836 2.662.162 2.755.998 317.910 882.162 1.200.072
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
537.043 0 537.043 344.550 0 344.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.705.583 0 2.705.583 2.391.182 0 2.391.182
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
290.587 101.964 392.551 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
II-2 290.587 101.964 392.551 11.136 41.067 52.203
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
II-6 0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
II-5 173.858 193 174.051 149.973 1.833 151.806
KARŞILIKLAR
II-7 220.793 81.725 302.518 154.030 37.024 191.054
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
55.629 0 55.629 36.390 0 36.390
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
165.164 81.725 246.889 117.640 37.024 154.664
CARİ VERGİ BORCU
II-8 130.530 0 130.530 108.965 0 108.965
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
II-9 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
II-10 0 764.430 764.430 0 537.047 537.047
Krediler
0 764.430 764.430 0 537.047 537.047
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
II-4 534.634 148.501 683.135 327.692 116.659 444.351
ÖZKAYNAKLAR
II-11 4.730.781 68.847 4.799.628 1.942.311 20.538 1.962.849
Ödenmiş Sermaye
3.220.000 0 3.220.000 1.020.000 0 1.020.000
Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
11.504 0 11.504 11.504 0 11.504
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.217 0 -4.217 -1.551 0 -1.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-18.753 68.847 50.094 56.593 20.538 77.131
Kar Yedekleri
855.306 0 855.306 530.223 0 530.223
Yasal Yedekler
81.352 0 81.352 51.513 0 51.513
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
652.361 0 652.361 447.842 0 447.842
Diğer Kar Yedekleri
121.593 0 121.593 30.868 0 30.868
Kar veya Zarar
666.941 0 666.941 325.542 0 325.542
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
666.941 0 666.941 325.542 0 325.542
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
21.964.726 30.844.925 52.809.651 15.771.935 14.563.134 30.335.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
III-1 16.992.479 51.998.310 68.990.789 10.221.085 19.652.025 29.873.110
GARANTİ VE KEFALETLER
7.567.945 6.120.825 13.688.770 5.111.562 3.260.972 8.372.534
Teminat Mektupları
7.533.825 4.827.797 12.361.622 5.030.916 2.592.127 7.623.043
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
93.795 1.369 95.164 66.261 0 66.261
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
250 646.338 646.588 1.566 258.519 260.085
Diğer Teminat Mektupları
7.439.780 4.180.090 11.619.870 4.963.089 2.333.608 7.296.697
Banka Kredileri
7.330 329.133 336.463 2.791 74.222 77.013
İthalat Kabul Kredileri
7.330 329.133 336.463 2.791 74.222 77.013
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
26.790 958.544 985.334 77.855 594.623 672.478
Belgeli Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Diğer Akreditifler
26.790 958.544 985.334 77.855 594.623 672.478
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 5.351 5.351 0 0 0
Diğer Kefaletlerimizden
0 0 0 0 0 0
TAAHHÜTLER
III-1 2.632.964 9.554.377 12.187.341 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Cayılamaz Taahhütler
2.632.964 9.554.377 12.187.341 1.335.493 1.417.606 2.753.099
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
965.167 9.554.377 10.519.544 228.159 1.417.606 1.645.765
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.356.907 0 1.356.907 905.909 0 905.909
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
233.337 0 233.337 160.387 0 160.387
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
3.382 0 3.382 3.382 0 3.382
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
65.614 0 65.614 27.265 0 27.265
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.557 0 8.557 10.391 0 10.391
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
III-2 6.791.570 36.323.108 43.114.678 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.791.570 36.323.108 43.114.678 3.774.030 14.973.447 18.747.477
Vadeli Alım-Satım İşlemleri
6.008.091 24.685.688 30.693.779 3.772.649 13.166.266 16.938.915
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
2.615.887 10.981.608 13.597.495 3.497.697 5.220.975 8.718.672
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.392.204 13.704.080 17.096.284 274.952 7.945.291 8.220.243
Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri
783.479 11.637.420 12.420.899 1.381 1.807.181 1.808.562
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
212.949.509 11.710.850 224.660.359 140.704.505 6.292.819 146.997.324
EMANET KIYMETLER
19.747.744 6.534.762 26.282.506 20.662.656 3.049.291 23.711.947
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
0 0 0 0 0 0
Emanete Alınan Menkul Değerler
13.531.024 7.938 13.538.962 17.424.781 9.830 17.434.611
Tahsile Alınan Çekler
1.791.497 189.947 1.981.444 1.156.709 174.924 1.331.633
Tahsile Alınan Ticari Senetler
295.703 14.086 309.789 349.500 9.392 358.892
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Emanet Kıymet Alanlar
4.129.520 6.322.791 10.452.311 1.731.666 2.855.145 4.586.811
REHİNLİ KIYMETLER
193.201.765 5.176.088 198.377.853 120.041.849 3.243.528 123.285.377
Menkul Kıymetler
1.613.301 21.581 1.634.882 868.400 17.464 885.864
Teminat Senetleri
32.992 0 32.992 1.568 0 1.568
Emtia
2.173.885 236.701 2.410.586 1.133.811 170.202 1.304.013
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
32.356.775 0 32.356.775 19.390.561 0 19.390.561
Diğer Rehinli Kıymetler
157.023.932 4.917.806 161.941.738 98.646.629 3.055.862 101.702.491
Rehinli Kıymet Alanlar
880 0 880 880 0 880
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
0 0 0 0 0 0
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
229.941.988 63.709.160 293.651.148 150.925.590 25.944.844 176.870.434


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.584.375 1.005.327
Alınan Kar Payları
2.828.882 2.197.402
Ödenen Kar Payları
-1.154.784 -1.551.617
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
199.414 137.896
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.977 4.634
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
36.400 54.498
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-357.160 -238.290
Ödenen Vergiler
-287.458 -140.996
Diğer
317.104 541.800
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
242.055 591.465
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-835.390 -1.604.090
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-3.477.129 -442.619
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-10.003.020 -4.488.357
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.708.618 113.966
Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
583.668 -132.338
Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)
14.556.685 6.741.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
683.042 17.601
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
442.817 386.102
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
1.826.430 1.596.792
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-5.677.415 -3.379.312
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.755 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-135.785 -42.543
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
69.460 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-7.171.969 -2.915.774
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.563.634 244.065
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 -665.060
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.975.976 955.323
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
70.581.826 29.212.338
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-68.752.669 -28.212.214
İhraç Edilen Sermaye Araçları
2.200.000 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-53.181 -44.801
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
46.726 61.967
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
171.717 -765.230
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.652.405 3.417.635
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.824.122 2.652.405http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918078


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4971 Değişim: 0,92%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,4992
Açılış: 8,4194
10,2535 Değişim: 0,78%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2716
Açılış: 10,1746
495,58 Değişim: 0,82%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 497,40
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.